שיא חדש לגירעון: 12.1% ב-12 החודשים האחרונים

הגירעון ממשיך לטפס: בדצמבר עמד הגירעון על 11.7% מהתוצר, ובינואר הוא כבר הגיע ל-12.1% - 166.4 מיליארד שקל • הוצאות הממשלה בחודש ינואר הסתכמו בכ-34.6 מיליארד שקל, גידול של כ-25.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן, "הארץ"
שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן, "הארץ"

שיא חדש לגירעון: זינק לכ-12.1% מהתוצר (גירעון בסך כ- 166.4 מיליארד שקל) בחודש ינואר 2021 כך עולה מנתוני ביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו לחודש ינואר 2021 שמפרסם הערב (א') משרד האוצר. בחודש ינואר נמדד גירעון בסך של כ-0.1 מיליארד שקל, לעומת עודף בסך של כ-5.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הוצאות הממשלה בחודש ינואר הסתכמו בכ- 34.6 מיליארד שקל, גידול של כ-25.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית לסיוע למשק חל קיטון של כ-0.8% לעומת הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות משרדי הממשלה בחודש ינואר הסתכמו בהיקף של כ-30.4 מיליארד שקל, מתוכם כ-7.2 מיליארד שקל הוצאות בגין התוכנית הכלכלית - עלייה של כ-28.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ-1.8% בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית).

סך ההוצאה במשרדים האזרחיים היו בהיקף של כ-25.2 מיליארד שקל - נתון המשקף גידול של כ-34.6% (בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית קיטון של כ-3.3%).

סך ההוצאה המצטברת במערכת הביטחון הייתה בהיקף של כ-5.2 מיליארד שקל - נתון המשקף גידול של כ-5.5% (בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית גידול של כ-4.6%).

שיעורי הגידול של ההוצאות הכוללות עומד על כ-1,785% מכיוון שכל הסיוע לעצמאים ולעסקים בקורונה נרשם בתקנות המוגדרות בקטגוריה זו (בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית חל קיטון של כ-42%).

הדוח מתייחס גם לנתוני הביצוע של התוכנית הכלכלית לסיוע למשק בעקבות נגיף הקורונה, בהיקף של כ-208.3 מיליארד שקל לשנים 2020 ו-2021, מתוכם כ-137.1 מיליארד שקל סיוע תקציבי לתקופה.

התוכנית חולקה לארבעה קטגוריות הוצאה בהתאם לרובד הסיוע למשק: מענה בריאותי ואזרחי, ביטחון סוציאלי (בעיקר התשלומים שניתנו בגין אבטלה וחל"ת, ומענקי הסיוע לעצמאים והמענקים שניתנו לכל אזרח, המשכיות עסקית (סיוע הניתן לעסקים באמצעות מענק הוצאות קבועות, והלוואות לעסקים בערבות המדינה), והאצה ופיתוח המשק (תוכנית המבוצעת בעיקרה על ידי האצת פרויקטים בתחבורה ובענפי משק אחרים, ועידוד תעשיית ההייטק באמצעות הרשות לחדשנות).

עד כה, סך ביצוע התוכנית ביחס לתכנון הרב שנתי מסתכם בהיקף של כ-121.6 מיליארד שקל ביצוע במזומן והתחייבויות (כ-58%). מזה סך ביצוע מזומן בשנת 2021 בהיקף של כ-7.9 מיליארד שקל.

שיעורי הביצוע המצטברים במזומן והתחייבויות במסגרת תוכניות הסיוע הכלכליות השונות עומדים על כ-83% במענה בריאותי ואזרחי, כ-67% בביטחון סוציאלי, כ-49% בהמשכיות עסקית וכ-24% בהאצה ופיתוח המשק.

גידול בהכנסות המדינה

על פי נתוני האוצר ההכנסות בחודש ינואר הסתכמו בכ-34.5 מיליארד שקל, גידול נומינלי של כ-2.7% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. סך גביית המסים בחודש ינואר הסתכמה בכ- 34.0 מיליארד שקל, גידול נומינלי של כ-2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממסים ישירים, בסך של כ- 19.6 מיליארד שקל, משקפות גידול נומינלי של כ-7.6% לעומת ינואר אשתקד; הכנסות ממסים עקיפים, בסך של כ- 13.7 מיליארד שקל, משקפות קיטון נומינלי של כ- 3.6% לעומת ינואר אשתקד; הכנסות מאגרות, בסך של כ-0.6 מיליארד שקל, משקפות קיטון נומינלי של כ- 17.4% לעומת ינואר אשתקד.

ההכנסות האחרות בחודש ינואר הסתכמו בכ- 0.5 מיליארד שקל, לעומת כ-0.3 מיליארד שקל בחודש ינואר אשתקד.

צרו איתנו קשר *5988