בנק הפועלים קרב ליציאה מטורקיה: התקשר בהסכם למכירת החזקתו בבנק פוזיטיף

הפועלים רכש את השליטה בבנק הטורקי ב-2006 ומאז לא הצליח להניב ממנו ערך, כשבדוחות הכספיים האחרונים הוצמד להשקעה בטורקיה ערך של 3 מיליון שקל בלבד וגם בנק ישראל חששו מהסיכון בהחזקה זו • אם העסקה תושלם, הפועלים צפוי לרשום רווח של כ-40 מיליון שקל

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ
דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

בנק הפועלים, שבניהול דב קוטלר, קרב לפרידה מבנק פוזיטיף הטורקי שבשליטתו, לאחר שנים של חוסר הצלחה בהשקעה. הערב (ג') הודיע הבנק כי בהמשך להחלטת הבנק לפעול למכירת השקעתו (כ-69.8%) בבנק פוזיטיף, התקשר היום הבנק, יחד עם שותף המיעוט שלו בבנק - הליט צ'ינגלולו, בהסכם למכירת מלוא החזקות שני הצדדים לצד שלישי. הרוכש הינו קבוצה טורקית שאינה בנק.

בבנק הפועלים מציינים הערב כי "העסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים בטורקיה ובישראל וזאת עד ליום 30 ביוני 2021", כאשר הפועלים, "ללא בעל מניות המיעוט", יהיה אחראי למצגים העסקיים הניתנים לרוכש. בהודעתו על ההסכם הנרקם פירט הפועלים כי בהתייחס לדיווחים שלו מהעבר שלפיהם לצ'ינגלולו "טענות כנגד הבנק בקשר עם ההשפעה, לכאורה, של האמור על התוצאות של בנק פוזיטיף", הרי ש"בכפוף להשלמת העסקה הוסכם עם בעל מניות המיעוט על ויתור הדדי של שני הצדדים על טענות האחד כלפי האחר". עם זאת, בפועלים עדיין לא מברכים על המוגמר ומציינים כי "למועד זה אין כל ודאות כי יתקבלו האישורים הדרושים למכירה ואין ודאות כי העסקה תושלם או בדבר הרווח שיירשם, זאת גם בהתחשב במצב הכלכלי בטורקיה ובנסיבותיו של בנק פוזיטיף".

אם וככל שהפרידה מהבנק ומהשותף בטורקיה תושלם, הרי שבפועלים מצפים כי לאחר הפחתות והפסדים מירידת ערך שנרשמו לאורך השנים, הרי ש"בהתחשב בשווי ההשקעה המופחת בספרי הבנק ובשער החליפין של המטבע הטורקי למועד זה", צפוי הבנק לרשום במועד ההשלמה של העסקה רווח של כ-40 מיליון שקל. בבנק אף מפרטים כי "לא צפוי תשלום מס".

הרפתקה לא מוצלחת

כאמור, לא מדובר על מכירה שתסכם הרפתקה מוצלחת מבחינת הבנק בטורקיה, שאת השליטה בו רכש בשני מהלכים, ב-2006 ולאחר מכן ב-2009. לאורך השנים הבנק רשם הוצאות ומחיקות בגין החזקה זו בטורקיה - כשב-2020 דובר על הפסד מירידת ערך של 30 מיליון שקל לאחר הפסד מירידת ערך בגין הבנק בטורקיה בהיקף של 63 מיליון שקל ב-2019. על רקע זאת, בדוחותיו האחרונים ציין הבנק כי "העמיד את סכום ההשקעה בבנק פוזיטיף על סך של 3 מיליון שקל".

בנוסף, לא רק התוצאות הכספיות של פוזיטיף הובילו את הפועלים לרצון עז להיפרד ממנו. בין היתר, הבנק הישראלי פירט ביחס לבנק הטורקי שבשליטתו כי "בינואר 2019 התקבל מכתב מבנק ישראל בנושא שלוחת הבנק בטורקיה, בנק פוזיטיף, בו ציין בנק ישראל כי פעילות הבנק בטורקיה חושפת אותו לסיכונים משמעותיים ולפיכך, עד למימוש מלוא החזקות הבנק בשלוחה, נדרש הבנק להגדיל את שיעורי השקלול של נכסי הסיכון בגין פעילות השלוחה בחישוב יחס ההון המאוחד בלבד", כאשר "החל מיום 1 בינואר 2021 ישוקללו נכסי הסיכון בגין פעילות השלוחה בשיעור של 600% לכל הפחות".

על רקע זאת, כמו גם המתיחות עם השותף מיעוט בטורקיה, הפועלים כתב בדוחותיו האחרונים, בהתייחס לפוזיטיף, כי "במסגרת התוכנית האסטרטגית של הבנק, הוחלט לפעול למכירת ההשקעה בבנק פוזיטיף" וש"בהתאם לכך, הבנק פועל להקטנה הדרגתית של תיק האשראי של בנק פוזיטיף".

על פי הדוחות האחרונים של הפועלים האשראי לציבור ליום 30 בספטמבר 2020 בבנק פוזיטיף בטורקיה הסתכם בכ-0.4 מיליארד שקל בדומה ליתרה לסוף שנת 2019, כשבשורה התחתונה הבנק הטורקי רשם הפסד. כלומר, לא מדובר על אובדן תרומה מהותית לפועלים.

התהליך הואט בשל הקורונה

כך או כך, בפועלים ציינו לפני מספר חודשים כי "הבנק התקשר עם בנק השקעות טורקי שיסייע באיתור רוכשים פוטנציאליים" וש"תהליך המכירה הואט מאוד במהלך מגפת הקורונה". עוד נציין כי מנכ"ל פוזיטיף התפטר ביולי 2020 "בעקבות חילוקי הדעות השונים", עם שותף המיעוט - דבר אשר השפיע גם על אופן חלוקת התמורה בעסקה הנרקמת בין הפועלים לבין צ'ינגלולו, ושהוביל לירידת הערך בגין ההחזקה של הפועלים בפוזיטיף בדוחות הכספיים האחרונים של הבנק.

פוזיטיף, שהחל לפעול ב־1999, עוסק בתחום הבנקאות העסקית, על פי דוחות הפועלים, כאשר "קבלת פיקדונות כפופה לרגולציה המקומית והיא מותרת עד לגובה האשראי של כל לווה". עוד פירטו בפועלים ביחס להחזקה בטורקיה כי "המצב הכלכלי בטורקיה הוחמר בעקבות מגפת הקורונה ויחד עם ההרעה במצב הפוליטי של המדינה גבר הסיכון למשבר מאזן תשלומים", דבר אשר השפיע על פעילותו של הבנק הטורקי ועל חשיבותו לפועלים, ושהוביל, כאמור, למכתב החריג מבנק ישראל. עוד נזכיר כי פוזיטיף פעל בעבר בקזחסטן, אך מכר פעילות זו. עוד נציין כי עיקר הפעילות העסקית הבינלאומית של בנק הפועלים נעשית באמצעות סניף ניו יורק.

בנק פוזיטיף היה במרכז פרשת דני דנקנר, שבסיומה יו"ר הבנק לשעבר - שהוביל את הרכישה בטורקיה - הורשע בפלילים. בסופו של יום מדובר בפרשה עגומה לבנק הפועלים, שניסה למכור את פוזיטיף במשך שנים. בהקשר זה, כפי שדווח בעבר בגלובס, דנקנר הורשע בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של מירמה והפרת אמונים, פגיעה בניהול התקין של הבנק וקבלת דבר בתחבולה, בכך שערך עסקאות בין בנק הפועלים לבין גופים שהיו קשורים אל עסקי משפחתו בקשרים שונים, מבלי ליידע את הבנק, וכן בקבלת אשראי על בסיס הצהרת הון כוזבת.

צרו איתנו קשר *5988