בית הדין לתחרות דחה את בקשת רשות התחרות בעניין שב"א ומס"ב

שב"א: "ביה"ד ציין כי ציווי גורף המורה על הפסקה מיידית של שת"פים בין החברה לבין מס"ב, עלול לפגוע פגיעה ניכרת בציבור, וכן כי לחברה ולמס"ב טענה רצינית ראויה לבירור והיא כי ציווי כמבוקש בבקשה כאמור עלול לפגוע במערך התשלומים וביציבותו" • ברשות התחרות לומדים את ההחלטה

הממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין / צילום: רמי זרנגר
הממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין / צילום: רמי זרנגר

ביהמ"ש המחוזי בירושלים בשבתו כבית הדין לתחרות דחה היום (ד') את בקשת רשות התחרות, שבראשות מיכל הלפרין, להביא לפרדה מיידית בין שתי החברות האחיות מס"ב ושב"א, שמנהלות האחת את הפלטפורמה להעברות כספים ומידע בין הבנקים והשנייה את הפלטפורמה להעברת תשלומים ומידע בין חברות כרטיסי האשראי.

ברשות התחרות לומדים את החלטת בית הדין, ש"ראה בבקשה של רשות התחרות כקיצונית מדי", כדברי גורם מעורה. למעשה, לא מדובר במכה ראשונה מצד בית הדין לתחרות כנגד רשות התחרות בשנים האחרונות. זאת מאחר ובפעם הקודמת שהיו אי הסכמות בין הרשות לבין גוף פיננסי-בנקאי, בית הדין הפך את החלטת הרשות שהתנגדה למיזוג בנק אגוד לתוך בנק מזרחי טפחות, ואפשר את המיזוג. או אז בית הדין נתן לרשות לקבוע תנאים לקיום אותו מיזוג, שכבר הבשיל והסתיים בספטמבר האחרון - שלא כמו רצונה של הרשות, ובהתאם לכוונת הצדדים המפוקחים על ידי הרשות, שהגישו אז את העררים וניצחו בבית הדין.

ובחזרה למאבק בין מס"ב ושב"א שחולקות הנהלות, תפעול ומשרדים ובין רשות התחרות: הממונה על התחרות הגישה לבית הדין לתחרות בקשה לצוות על שבא ועל החברה האחות שלה מס"ב, להפסיק את ההסדר הכובל ביניהן תוך 30 ימים או כל פרק זמן אחר שיראה לבית הדין מתאים בנסיבות העניין. אלא שהיום, על פי ההודעה של שב"א לבורסה, "דחה בית הדין את הבקשה".

על פי שב"א, "בית הדין ציין בהחלטתו, בין היתר, כי ציווי גורף המורה על הפסקה מיידית של שיתופי הפעולה בין החברה לבין מס"ב, עלול לפגוע פגיעה ניכרת בציבור, וכן כי לחברה ולמס"ב טענה רצינית ראויה לבירור והיא כי ציווי כמבוקש בבקשה כאמור עלול לפגוע באופן משמעותי במערך התשלומים וביציבותו ואף לכרסם במידה ממשית בתכליתו של ההליך העיקרי. מבלי לגרוע מהאמור יצוין, כי בית הדין קבע כי אין בהחלטתו כדי לתת גושפנקא למצב הדברים הקיים או כדי למנוע מהממונה להפעיל את סמכויותיה על פי הדין".

בסביבת הרשות מסבירים הערב כי מצדם "בית הדין הבהיר שאין מניעה שהממונה תפעיל את סמכויות האכיפה שלה והיא שוקלת זאת", כשלכאורה "בית הדין הבהיר גם שאין בהחלטה כדי להכשיר את מצב הדברים הקיים". כלומר, העימות בין הרשות ובין החברות האחיות עדיין שריר וקיים.

כלומר, הפעם מדובר על משהו שונה ממה שהיה עם מזרחי טפחות ואגוד. מבחינת רשות התחרות המצב הקיים בין מס"ב ושב"א, כשהשתיים פועלות יחדיו ללא אישור מתאים מבית הדין, הוא בעייתי. לשם כך הרשות פנתה לבית הדין כמעין הליך ביניים, וזה בחר שלא להתערב ולא נדרש למצב, הגם שלא פסל התערבויות אחרות של רשות התחרות להתערב בנושא. מבחינת הרשות יש לה סמכויות אכיפה ובכללן הטלת קנסות על החברות ועל נושאי משרה. כעת הרשות צפויה להידרש לצעדי אכיפה שבסמכותה כשבכוונת הרשות להמשיך ולפעול להפרדה בין החברות, שלדידה פועלות באופן לא ראוי וללא היתר מתחייב.

מהי עמדת בנק ישראל בנושא?

בשנה שעברה עלה החיבור הזה על מסלול של עימות משפטי בין שתי החברות לבין רשות התחרות, כאשר ככל הידוע בנק ישראל - שמפקח על הבנקים ועל מערכת התשלומים בישראל - לא רואה עין בעין עם רשות התחרות ומחזיק בעמדה שונה. אגב, גם בסיפור המיזוג של אגוד לתוך מזרחי טפחות בנק ישראל תמך במיזוג, בית הדין קיבל את עמדתו תוך שהפך את החלטת רשות התחרות.

כך או כך, מס"ב הפרטית ושב"א הציבורית מעניקות שירותים זו לזו, כשהיחסים ביניהן מבוססים על הסכם שנחתם אחרי חקיקת חוק שטרום, לאחר שנים ארוכות של שיתוף פעולה מוסדר בין החברות, והם אלה שעומדים במרכז תשומת הלב של רשות התחרות. במאי האחרון הגישו מס"ב ושב"א לבית הדין לתחרות בקשה לאישור הסדר כובל לתקופה של 10 שנים ביניהן, ובספטמבר 2020 הוגשה לבית הדין עמדת הממונה על התחרות, שגורסת כי יש להפריד בין החברות, ובהקדם. בין לבין, ניתנה החלטה על ידי הממונה על התחרות למתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל להסדרת הבעלות המשותפת של הבנקים לחמש שנים, כשלקראת סוף 2020 הממונה הגישה בקשה לבית הדין שבה טענה כי "שיתופי הפעולה בין שב"א ומס"ב הם הסדר כובל, שעלול לפגוע בתחרות היום ופועל בניגוד לחוק", ולכן על בית הדין להורות לשתיים "להפסיק את הפרת החוק בתוך 30 ימים". כאמור, בית הדין לא קיבל את בקשת הרשות.

בצל הדברים נזכיר כי שב"א הגישה לאחרונה לבנקים שמחזיקים במניות מס"ב הצעת רכש לכל מניות החברה האחות. כלל לא ברור אם מיזוג בין השתיים בכלל יעבור את משוכת רשות התחרות, שעדיין מוסמכת להחליט ביחס לחיבורים בין שתי החברות.

צרו איתנו קשר *5988