אושרו מענקים למובטלים שיחזרו לעבודה: בכמה כסף מדובר ומתי נראה אותו בחשבון?

ההצעה, שהייתה חלק מהתוכנית הכלכלית החדשה של נתניהו וכ"ץ, עברה את אישור ועדת העבודה והרווחה על רקע הפתיחה הנרחבת של המשק • מענקי החזרה לעבודה יכולים להגיע לאלפי שקלים וייפרסו על-פני 4 חודשים לפי מתווה עליו סיכמו רה"מ, שר האוצר ומנכ"ל הביטוח הלאומי

ישראל כץ / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמן
ישראל כץ / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמן

אחד הצעדים בדרך לסיום מודל החל"ת הגורף ועידוד שוק העבודה להשתקם יוצא לדרך: ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום (ה') את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ"ץ לחלוקת מענקי "חזרה לעבודה" לתמרוץ מובטלים ותיקים להשתלב בתעסוקה. מדובר בהצעה שהייתה חלק מהתוכנית הכלכלית החדשה של נתניהו וכ"ץ ועברה את אישור היועצים המשפטיים, וכעת גם את אישור ועדת העבודה והרווחה.

יישום מענקים מיידי ורטרואקטיבי

הזכאות של העובדים השבים לעבודה למענק תיבחן החל מ-1 בפברואר ועד 30 באפריל. זהו חלון הזמן שבו עובד שהיה מובטל בחודשים האחרונים - 75 ימים או 130 ימים, בהתאם למסלול המענק הרלבנטי - יכול לחזור לעבודה תוך זכאות למענק.

המתווה אושר על רקע הפתיחה הנרחבת של המשק, ומתוך כוונה לתמרץ כמה שיותר אנשים שנמצאים באבטלה ממושכת לחזור לעבודה במהירות האפשרית. מדובר במתווה הטבות ייעודי שייתן למובטל ותיק זכאי שישוב לשוק התעסוקה בחודשים פברואר-אפריל, כ"מענקי חזרה לעבודה" שיכולים להגיע לאלפי שקלים וייפרסו על-פני 4 חודשים.

במסגרת המתווה עליו סיכמו ראש הממשלה, שר האוצר ומנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר, אושרו "מענקי חזרה לעבודה משני סוגים: מענק בסיס ומענק מוגדל.

מענק החזרה לעבודה ה"בסיסי"

נועד עבור מובטלים שקיבלו דמי אבטלה לפחות 75 ימים בתקופת הקורונה. הזכאים יקבלו מענק חזרה לעבודה למשך 4 חודשים מיום החזרה. זאת, בנוסף לשכר החדש שלהם. לפי המתווה, העובד יקבל חלק מדמי האבטלה שהיה צריך לקבל כמענק שיחושב לפי ירידת השכר שלו. כך לדוגמה, עובד שחזר לעבודה בשכר הנמוך ב-30% משכרו המקורי, יהיה זכאי ל-4 מענקים בגובה 30% מדמי האבטלה שלו.

מענק החזרה לעבודה ה"מוגדל"

נועד למובטלים שקיבלו דמי אבטלה לפחות 130 ימים בתקופת הקורונה. אלה יקבלו, בנוסף לארבעת מענקי החזרה לעבודה הבסיסים, מענק מוגדל של 1,500 שקל עבור החודש הראשון ועבור החודש הרביעי של החזרה לעבודה. מטרת המענק המוגדל לתת תמריץ נוסף למובטלי הקורונה הוותיקים לחזור לעבודה בהקדם ולהתמיד בה למשך ארבעה חודשים לפחות.

המענקים שיקבלו מובטלים ותיקים זכאיים שנמצאו מעל לחמישה חודשים מחוץ לשוק העבודה (מעל 130 ימים) וחזרו לעבודה בין פברואר לאפריל יעמדו על ב-40% מהשכר המקורי שלהם, ואליהם כאמור יתווספו התוספות של המענקים לחודש העבודה הראשון והרביעי, באופן הבא: בגין חודש העבודה הראשון יקבל העובד מענק בגובה 40% מדמי האבטלה בתוספת מענק בסך 1,500 שק; בעבודה החודשים השני והשלישי בעבודה - יקבל מענק בגובה 40% מדמי האבטלה בכל חודש; ובחודש הרביעי יקבל את אותם 40% בתוספת מענק של 1,500 שקל.

באוצר מבהירים כי מודל זה מבטיח לעובד זכאי שיחזור לעבודה הכנסה גבוהה יותר מדמי האבטלה שלו, כבר מהשקל הראשון.

המענק המוגדל יכול להגיע לאלפי שקלים (ואף לעשרות אלפי שקלים) על פני ארבעה חודשים, כתלות בשכר המקורי והחדש של העובד ובגובה דמי האבטלה שקיבל. כך לדוגמה: מובטל זכאי אשר שכרו החודשי לפני האבטלה עמד על 7,000 שקל, קיבל דמי אבטלה של 4,800 שקל, ועתה חוזר לעבוד בעד 4,500 שקל בחודש למשך ארבעה חודשים - יקבל מענקי חזרה לעבודה בסך של כ-9,857 שקלים;

מובטל זכאי אשר שכרו החודשי לפני האבטלה עמד על 5,000 שקל, קיבל דמי אבטלה של 3,800 שקל, ועתה חוזר לעבוד בעד 3,000 שקל בחודש לארבעה חודשים - יקבל מענקי חזרה לעבודה בסך של כ-9,080 שקל.

 לדברי שר האוצר ישראל כ"ץ, "הפתיחה המחודשת של המשק החזירה באופן טבעי חלק מהמובטלים לעבודתם, אולם גרעין המובטלים שנפלט ממעגל העבודה בסגר הראשון, ועדיין לא שב לעבודתו, הצריך מאיתנו למצוא פתרון להשבת העובדים בצורה מהירה, במסגרתו יינתן תמריץ של אלפי שקלים למובטל ששב לעבודה".

מהם תנאי הזכאות למענק?

הזכאות לקבלת המענק מותנית בשני תנאים: הראשון הוא תקופת אבטלה של 75 ימים עבור מענק בסיסי או 130 ימים עבור מענק מוגדל; השני הוא הדרישה כי העובד יחזור לעבודה בין ה-1.2 עד 30.4. עובד שיחזור לאחר תאריך זה לא יקבל מענק.

מהי משך תקופת המענק?

המענק נפרש על פני ארבעת חודשי העבודה הראשונים מהחזרה מתקופת האבטלה.

מהי מטרת המענק?

לעודד עובדים בשכר נמוך לחזור לעבודה, באמצעות השלמת הסכומים שהם יקבלו בארבעת החודשים הראשונים לעבודה. מגבלת הזמן לחזרה לעבודה נועדה להמריץ את העובדים לחזור לעבודה בהקדם האפשרי ולצמצם את מספר דורשי דמי האבטלה במסגרת מודל החל"ת שאמור להסתיים ביוני 2021. הרעיון המרכזי שעומד מאחורי המענק הוא לתת מענה לעובדים שלא היו חוזרים בשלב זה לעבודה ללא המענק כיוון ששכרם נמוך ביחס לדמי האבטלה שהם מקבלים.

איך מקבלים את המענק? האם צריך להגיש בקשה לקבלתו, ומי עורך את החישוב של סכום הזכאות?

באתר הביטוח הלאומי ישנו מחשבון ייעודי שבאמצעותו יוכלו העובדים החוזרים לבדוק מהו סכום המענק המגיע להם, אך מדובר בכלי שנועד לתת וודאות לעובדים ולא בכלי שאמור לשמש אותם על מנת להגיש בקשות למענקים. החישוב בפועל נעשה באופן אוטומטי עבור העובדים הזכאים על ידי הביטוח הלאומי.

על מנת לעדכן את הביטוח הלאומי על הזכאות למענק ועל השכר המזכה אשר ממנו יחושב סכום המענק, יש להגיש באתר הביטוח הלאומי את תלוש השכר הראשון שמקבל העובד החוזר בעבור חודש העבודה הראשון לאחר החזרה מהאבטלה. עם קבלת תלוש השכר, הביטוח הלאומי אוסף את כל הנתונים על אותו עובד, גובה דמי האבטלה שקיבל, משך האבטלה ושכרו המדווח ועורך את החישוב של המענק.

את תלוש השכר ניתן להגיש באזור ייעודי לכך באתר הביטוח הלאומי או באזור האישי של העובד, אם יש לעובד אזור כזה. במקרים בהם אין אפשרות להגיש באמצעים דיגיטליים ניתן להגיע לסניפי הביטוח הלאומי ולהגיש את התלושים שם.

מתי המדינה תעביר לעובדים החוזרים את המענק? מתי הם יראו את הכסף בחשבון?

מרגע שהעובד יגיש את תלוש השכר על חודש העבודה הראשון שלו, תחל בדיקת הנתונים ולאחריה יועבר הסכום לחשבונו. בביטוח הלאומי התחייבו כי הבדיקה לא תיערך יותר מחודש. כלומר - הכי מאוחר שמענק עידוד החזרה לעובדה בעבור החודש הראשון של העבודה יכנס לחשבון הבנק של העוד - יהיה חודש אחרי הגשת תלוש השכר לביטוח הלאומי. בביטוח הלאומי סבורים שלא יידרש חודש לבדיקה, אך לוקחים טווח ביטחון למקרה הצורך.

האם אני צריך להגיש כל חודש את תלושי השכר שלי על מנת להיות זכאי למענק?

את תלוש השכר יש להגיש פעם אחת - את התלוש הראשון. בהנחה שהשכר של העובד החוזר לא משתנה מדי חודש אין צורך להגיש את תלוש השכר פעם נוספת. כל עוד העובד מדווח ומשולם עליו ביטוח לאומי על ידי המעסיק, הוא יקבל את המענק באופן אוטומטי, עד למגבלת ארבעת החודשים. במידה והשכר משתנה יש להגיש את תלוש השכר כל חודש.

צרו איתנו קשר *5988