מידרוג מזהירה מפגיעה בחברות הזרות, ובינתיים אקסטל יוצאת להנפקת אג"ח חדשה של 150 מיליון שקל

מידרוג: טיוטת הוראת הרשות לני"ע עלולה לפגוע בנגישותן של חברות הנדל"ן הזרות לשוק ההון לאורך זמן

ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל
ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל

מדד תל-בונד גלובל רושם היום בבורסה עלייה קלה של 0.3%, אולם בשבוע המסחר כולו הוא רושם לפי שעה ירידה של 3.1%. הסיבה לירידה החדה שרשם השבוע מדד תל-בונד גלובל, נעוצה בטיוטת הוראה שפרסמה רשות ניירות ערך בנוגע לדירוגן של חברות נטולות זיקה לישראל.

תל-בונד גלובל הוא מדד המאגד את אגרות החוב שהנפיקו החברות הזרות (בעיקר מתחום הנדל"ן) בבורסה בת"א. ביום ב' השבוע פרסמה רשות ני"ע טיוטת הוראה מוצעת למנהלי קרנות נאמנות (הנתונים לפיקוח הרשות) בדבר דירוגן של אגרות חוב שהנפיקו בבורסה בת"א חברות נטולות זיקה לישראל.

בעקבות הפרסום הוציאה חברת מידרוג הערת ענף לחברות הנדל"ן הזרות, וכתבה כי טיוטת הוראת הרשות עלולה לפגוע בנגישותן של אותן חברות לשוק ההון לאורך זמן. הטיוטה פורסמה להערות הציבור עד ל-21 באפריל השנה.

"בהתאם להוראות נוסח הטיוטה, מונחים מנהלי קרנות הנאמנות לשנות את התייחסותם לעניין רמת הסיכון בהשקעה באג"ח של 'חברות ללא זיקה לישראל', כהגדרתן בהוראות הטיוטה, כך שפרופיל הסיכון ישקף את דירוג חברות אלו בהתאם לסולם הדירוג הגלובלי. בהתאם כאשר לאג"ח של חברה נטולת זיקה המוחזקת בקרן דירוג גלובלי - ייחשב הדירוג הגלובלי לצורך קביעת פרופיל הסיכון וכאשר לאג"ח כאמור אין דירוג גלובלי, יש לקבוע, כי יראו בדירוג מקומי שניתן לה, הנמוך מ-AA (Aa2.il) כאג"ח שדירוגה נמוך מדירוג BBB מינוס (Baa3.il)", נכתב במסמך שפרסמה מידרוג.

"להערכת מידרוג, הנחיה זו, ככל שתצא לפועל, עלולה לגרום לפגיעה בנגישות לשוק ההון המקומי של החברות לגביהן היא חלה - אשר עיקרן תאגידים המאוגדים כחברות BVI (חברות המאוגדות באיי הבתולה הבריטיים, ע"כ), ולפיכך להשפיע לשלילה על הגמישות הפיננסית ועל כושר החזר האשראי של חברות אלו לטווח הארוך. מידרוג תעקוב אחר התפתחות טיוטת הוראות הרשות ובהתאם תשקול את השפעתה על סיכון האשראי של החברות הנכללות תחת הגדרת ההוראות", נכתב עוד במסמך שפרסמה מידרוג.

בינתיים פרסמה היום מידרוג דירוג Baa1 עם אופק יציב לאגרות חוב ללא ביטחונות שתנפיק חברת אקסטל באמצעות מסדרה ג' החדשה בסך של 150 מיליון שקל ערך נקוב (ע"נ). קודם לכן הוציא מידרוג את אקסטל מתהליך בחינת הדירוג וייצבה את אופק ההשקעה באג"ח מסדרה ב' של החברה, לאור שיפור בתזרים המזומנים של אקסטל.

אקסטל פועלת בתחום הבנייה למגורים ברובע מנהטן שבניו יורק, ומתמחה בהקמת בנייני דירות יוקרה ומגדלי דירות "אולטרה יוקרה". באחרונה פרסמה החברה מצגת ובה תוכניותיה להרחיב את פעילותה בתחום הנדלן המניב ולצמצם את החשיפה לפעילות הייזום בתחום דירות היורק והאולטרה יוקרה.

לאקסטל אג"ח מסדרה ב' בהיקף של 300 מיליון שקל ע"נ, העתידות להיפרע בסוף דצמבר השנה. אג"ח ב' נושאת ריבית שנתית של 6.5% ונסחרת כיום בבורסה לפי תשואה שנתית לפדיון של 6%.

שלשום הודיעה אקסטל באופן רשמי כי היא בוחנת הנפקה של אגרות חוב חדשות מסדרה ג'. המהלך מיועד לשמר את אפיק המימון שפתחה החברה בישראל לפני כשש שנים.

צרו איתנו קשר *5988