ישראל כ"ץ בפוסט חריף נגד ערן יעקב: "פקידי רשות המסים חרגו מסמכותם"

בפוסט שפרסם שר האוצר בפרופיל הפייסבוק שלו, הוא נוזף במנהל רשות המסים בחריפות על רקע דרישת הרשות לקבלת דוחות מע"מ כתנאי לחלוקת מענקים לבעלי עסקים, באופן שמעכב את קבלת המענק • "השינוי שביצעה הרשות מונע מרבים לממש את זכותם ולקבל את המענק במועד"

שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: דוברות הכנסת עדינה וולמן
שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: דוברות הכנסת עדינה וולמן

מחלוקת בין שר האוצר ישראל כ"ץ למנהל רשות המסים: בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו, נוזף כ"ץ בערן יעקב בחריפות, על רקע דרישת לקבלת דוחות מע"מ כתנאי לחלוקת מענקים לבעלי עסקים, באופן שמעכב את קבלת המענק.

"נזפתי אתמול במנהל רשות המסים, ערן יעקב, לאחר שגיליתי שפקידי רשות המסים חרגו מסמכותם ושינו, ללא קבלת אישור, את תנאי קבלת המענקים לינואר-פברואר באופן שפוגע בעצמאים ובעלי עסקים רבים", כותב כ"ץ בפוסט. "המדיניות שנקבעה על ידי הממשלה של קבלת סיוע בהצהרה, או בהתאם לדוחות מע"מ דו חודשיים, נועדה להקל ולזרז את קבלת המענקים, כפי שאכן היה עד כה".

לטענת כ"ץ, "השינוי שביצעה הרשות, שמחייב הגשת דוח מע״מ שנתי כתנאי מוקדם להגשת הבקשה, מונע מרבים לממש את זכותם ולקבל את המענק במועד".

עוד כותב כ"ץ כי "רשות המסים גם לא יזמה כמתחייב את תיקון החוק בדרך שתאפשר גם בשנת 21 השוואה לשנים 18 או 19 לצורך בדיקת הירידה במחזור, כפי שהיה בשנת 20 וכך פגעה בהיקף המענקים של לא מעטים מבין הפונים.

"הנחיתי את הרשות להחזיר את המצב לקדמותו בעניין נוהל הגשת הבקשות ולפעול לתיקון החוק, ואני מצפה שתעשה זאת באופן מיידי. רשות המסים משמשת כגוף מבצע בלבד בעניין חלוקת המענקים ואסור לה לנצל את כוחה כרשות מס מול מגישי הבקשות".

כ"ץ מסיים את הפוסט וכותב: "כפי שהבהרתי בעבר - לא אאפשר לאף אחד לפגוע ולהקשות על אזרחי המדינה הזכאים לסיוע".

גורמים המכירים את הפרטים הופתעו מהפרסום, בין היתר על רקע העובדה שלטענתם הדברים שלכאורה "גילה" השר ועליהם הוא "נוזף" במנהל רשות המסים היו ידועים לו מראש. עוד אומרים אותם גורמים כי במסגרת ה"נזיפה" שר האוצר מתלונן, כי הרשות לא פעלה לתיקון חקיקת חוק המענקים שקבע לאילו שנים יש להשוות את המחזורים לצרכי זכאות למענק - שהוא ומשרדו עומדים מאחוריו.

החלק הראשון של הנזיפה של שר האוצר מתייחס לכך שרשות המסים דורשת מבעלי העסקים, כתנאי לקבלת מענק הסיוע הסוציאלי מהמדינה, להגיש את הדוחות התקופתיים שלהם למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק.

אתמול (א') הודיעה רשות המסים על פתיחת האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר-פברואר 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

במסגרת ההודעה על פתיחת האפשרות להגיש מענקים, הודיעה הרשות כי בדומה להצגת הנתונים ב"מענק פגיעה ממושכת" (המענק החדש, החד פעמי, שניתן לעסקים), ובכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, בעת הגשת הבקשה למענקים יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלוונטיים של תקופת המענק ב-2019 וב-2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ), ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה.

בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלוונטיות (בהתייחס לבעלי שליטה) להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק. "ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת", נכתב בהודעה.

עוד צוין, כי בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר פברואר 2021 (לפי סיכום הקבלות/ ספר פדיון יומי) ויצהיר באם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק. כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020. במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דוחות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשתם.

לגישת שר האוצר כ"ץ הדרישה להגיש את דוחות המע"מ בטרם הגשת המענק מעכבת את המענקים שלא לצורך, ועל כן הוא דורש ממנהל רשות המסים לבטלה. באופן מפתיע, בקרב חלק ממייצגי המעסיקים דווקא מברכים על הדרישה להגיש את בקשות המענקים לאחר הגשת הדוחות, שכן לדבריהם מדובר במהלך שיוצר וודאות לגבי הזכאות למענק והיקפו, ומפחית את החשש כי תוגש בקשה שגויה ובהמשך בעל העסק יידרש להחזיק את הכסף.

אבל לא כולם מברכים כמובן על דרישה שמעכבת להם את האפשרות לקבל מענקים, ובקרב עסקים רבים ומייצגיהם נרשמת תמיכה בנזיפה של כ"ץ בהקשר הזה. רבים מהעסקים מעדיפים לקבל את הכסף מהר, ולוותר על הוודאות בשלב זה בו הם שוקעים בחובות המאיימים על קיומם.

החלק השני של הנזיפה של כ"ץ, והתמוהה יותר, הוא החלק בו כ"ץ נוסף ביעקב על כך שהוא לא יזם מהלך לשינוי חוק המענקים, בנוגע לתנאי שנקבע בו לפיו השוואת הירידה במחזור של העסקים תהיה לשנת 2018 ולא לשנת 2018 או 2019.

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ( "מענק סוציאלי"), שגובהו עד 15,000 שקל לחודשיים לכל תקופת זכאות, מחושב לפי 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנת 2019, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנת 2019 לא עלה על 651,600 שקל, וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק עלה על 714 ש"ח.

בעקבות ביקורת מצד ארגוני עצמאים ועסקים תוקן החוק לגבי חלק מהתקופה בשנת 2020 כך שניתן היה להשוות את המחזורים למחזור 2018 ולא רק למחזור 2019. כ"ץ נוזף ביעקב על כך שלא פעל לתיקון החוק , כך שגם בשנת 2021 יוכלו העסקים לבקש להשוות את המחזור לשנת 2018 ולא רק 2019. כ"ץ אולי שוכח שהוא ומשרדו היו אמונים על החקיקה, ושהוא יכול ליזום מהלך לתיקון החקיקה בעצמו.

מרשות המסים לא נמסרה תגובה.

"השר כ"ץ מודע לבעיה מזה חודשים ארוכים"

לדברי רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון, הדרישה של רשות המסים להגיש דוחות מע"מ לפני הגשת בקשה - היא גישה נכונה, בניגוד לעמדת השר כ"ץ. "אנחנו סבורים שזה טוב מאוד. נכון שזה לא בחוק וזה לכאורה החמרה מעבר לחוק, אבל אנחנו רואים שהוודאות חשובה. הגישה של רשויות המס נכונה - אנשים מגישים את דוחות המע"מ ויודעים בדיוק מה קרה להם וכמה ירדו המחזורים שלהם, ואין מצב שאחרי זה הם נדרשים להחזיר מענקים, שזה מצב סבוך.

"בסוף הם בכל מקרה צריכים לבדוק את הנתונים, אז הם יכולים למהר ולהגיש את הדוח ואז להגיש את הבקשה. בגלל שאנחנו רואים את המצוקה ואת הביורוקרטיה בלהחזיר את המענק, ואת כל הקושי הכרוך בכך אז אנחנו מאמינים שיש להעדיף את הוודאות".

בעניין תיקון החוק כך שיתאפשר לעסקים להשוות את המחזורים השנה למחזורים של 2018 ולא רק של 2019 אומרת שטרק, כי השר כ"ץ מודע לבעיה מזה חודשים ארוכים, שכן נעשו גם אליו פניות בנושא. "אנחנו פנינו כבר בנובמבר גם לשר כ"ץ וגם לרשות המסים והתרענו על הבעיה הזו. אמרנו שבינואר פברואר צריך לאפשר להשוות את המחזורים או ל-18 או ל-19, הטובה שבהן, גם כי יכול להיות ש-18 היא שנה יותר טובה מבחינת המחזורים של העסק, וגם כי לא כולם הגישו את הדוח השנתי. לכן, כבר בנובמבר פנינו לשר האוצר ולרשות המסים וביקשנו את התיקון הזה. התיקון נחוץ.

"הבעיה לפתחו של מנהל רשות המסים או לפתחו של משרד האוצר זה מכלול - מהשר ועד לפקידות. אני לא נכנסת לחלוקת התפקידים הפנימית באוצר, אני רק מציינת שהבעיה הועלתה לפחות בנובמבר. והבעיה הזו קיימת עד יוני. צריך לתת את האפשרות לבחור למה להשוות. לכאורה גם אפשר לתת להשוות לתקופה מקבילה אשתקד, גם ל-2020. יש הרבה ש-2018 עדיפה להם ואחרים ינואר ופברואר 2020 עדיפים להם. לכן חזרנו והתרענו על זה, והעלנו את זה גם בוועדת הכספים. זה לא חדש.

"יש עכשיו הזדמנות לשנות את החוק בעניין הזה כי מעלים כעת ענייני קורונה לדיונים, תיקון חקיקה שיאפשר מענק גם בנושא שכר דירה למי ששכר הדירה שלו עולה מעל 17%. צריך לתקן את העיוותים האלה, ולא צריך שום ויכוחים פנימיים בהקשר הזה".

צרו איתנו קשר *5988