המבקר: דווקא האוכלוסיות שזקוקות יותר לאמצעי למידה מתקדמים, מקבלות פחות

מדוח מבקר המדינה שמפורסם היום עולה כי רק שליש מהבקשות להשתתף בפרויקט שיפוץ כיתות - אושרו • רק כרבע מבתי הספר העל-יסודיים נכללים בתוכנית התקשוב של משרד החינוך • נגישות המורים למחשבים היא נמוכה

כיתה ריקה בבית ספר בבת ים / צילום: אביבה גנצר, גלובס
כיתה ריקה בבית ספר בבת ים / צילום: אביבה גנצר, גלובס

רק 1.5% מהכיתות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל, שהם כ-500 כיתות, השתתפו בפרויקט השיפוץ שנועד להתאים אותן פיזית ללמידה במאה ה-21. כיתות אלה מהוות 33% מכלל הבקשות שהוגשו להשתתף בפרויקט. כך עולה מדוח המבקר בנושא הסביבה הלימודית בבתי הספר העל-יסודיים, כתשתית להקניית מיומנויות המאה ה-21.

שינוי של סביבת הלימודים הפיזית והטכנולוגית מאפשר סוגים שונים של הוראה, המשלבת טכנולוגיות עדכניות ללמידה ומעודדת מעורבות תלמידים. מבקר המדינה מצא כי תוכנית התקשוב שמפעיל משרד החינוך, ומתמקדת בהכנסת תשתיות תקשוב חדשות לבתי ספר ובשדרוג תשתיות התקשוב הישנות, מופעלת בעיקר בחינוך היסודי - ורק כ-23% מבתי הספר העל-יסודיים כלולים בה.

עניין מדאיג נוסף שעולה מממצאי המבקר הוא שדווקא האוכלוסיות החלשות, שזקוקות יותר לאמצעים ללמידה, מקבלות פחות. כך, בתי הספר העל-יסודיים באשכולות החברתיים הכלכליים הגבוהים (7-9) משתתפים בתוכנית שיפור הסביבה הפיזית יותר מהאשכולות הנמוכים.

בתי הספר בחינוך הממלכתי-יהודי הם כמעט מחצית מבתי הספר המשתתפים בתוכנית התקשוב (בשעה ששיעורם מכלל בתי הספר הוא כ-34%), ואילו חלקם של בתי הספר בחינוך החרדי הוא רק כ-1% מכלל המשתתפים (בשעה ששיעורם מכלל בתי הספר הוא כ-30%).

הפער חוזר גם בעניין הקצאת מחשבים. משרד החינוך לא קבע תקן באשר ליחס בין מספר התלמידים למספר המחשבים בבית הספר. ב-48% מבתי הספר העל-יסודיים יש מחשב אחד ליותר מ-10 תלמידים, וב-23% מהם יש מחשב אחד ליותר מ-20 תלמידים.

היחס של יותר מ-20 תלמידים למחשב קיים ב-10% מבתי הספר העל-יסודיים באשכולות הגבוהים, וב-40% באשכולות הנמוכים. כמו כן, בחינוך היהודי היחס של יותר מ-20 תלמידים למחשב קיים ב-14% מבתי הספר העל-יסודיים, לעומת 50% בחינוך הערבי. עוד נמצא שנגישותם של המורים למחשב נמוכה: ב-40% מבתי הספר העל-יסודיים יש מחשב אחד ליותר מחמישה מורים, ובאשכולות הנמוכים מדובר ב-52%.

משבר הקורונה חידד עוד יותר את חשיבותה של תשתית טכנולוגית ודיגיטלית 

בדוח מצוין כי משבר הקורונה חידד עוד יותר את חשיבותה של תשתית טכנולוגית ודיגיטלית מקיפה ואיכותית בבתי הספר, שתהווה את הנדבך הבסיסי והחיוני ללמידה מרחוק. המבקר מציין את תוכנית ההצטיידות של משרד החינוך שגובשה בתקופת הקורונה, לצורך צמצום הפערים בנושא תקשוב בתי הספר וקידום תשתית דיגיטלית ללמידה מרחוק.

המלצות המבקר הן שמשרד החינוך יפעל לניצול התקציב שהוקצה לו ליישום תוכנית מקיפה לטיפול בלמידה מרחוק בצל הקורונה, וימשיך לפעול לשיפור סביבת הלימודים הפיזית והטכנולוגית, ירחיב את מעגל בתי הספר הנהנים מסביבה חדשנית ויעילה ומאמצעי טכנולוגיה שונים, ויעודד את בתי הספר עצמם להשתתף בפרויקטים המקדמים הקמת סביבה כזו.

צרו איתנו קשר *5988