מקורות סיימה את 2020 עם רווח נקי של 209 מיליון שקל

הרווח לשנת 2020 נובע, בין היתר, מהתייעלות שהחברה ביצעה בציוד השאיבה, מקיטון בעלויות אחזקת מתקני אספקת מים ומביטול הפרשות לחובות מסופקים עקב גביית חובות משנים קודמות

תחנת שאיבה של מקורות/ צילום:  Shutterstock
תחנת שאיבה של מקורות/ צילום: Shutterstock

מקורות, חברת המים הלאומית של ישראל, דיווחה על גידול ברווח הנקי ובהכנסות בשנת 2020. החברה בניהולו של המנכ"ל אלי כהן והיו"ר מרדכי מרדכי מדווחת עי הרווח הנקי שלה ב-2020 הסתכם לסך של 209 מיליון שקל לעומת רווח נקי בסך 191 מיליון שקל ב-2019 (לאחר נטרול השפעות חד פעמיות בסך 130 מיליוני שקל) נתון המבטא עלייה של 9.4%.

הרווח לשנת 2020 נובע, בין היתר, מהתייעלות שהחברה ביצעה בציוד השאיבה, מקיטון בעלויות אחזקת מתקני אספקת מים ומביטול הפרשות לחובות מסופקים עקב גביית חובות משנים קודמות.

הרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב-61 מיליון שקל. במקורות מציינים כי "ההשפעה של ההתמודדות בנגיף הקורונה על הביקוש למים היתה זניחה, וכמו כן לא חלה הרעה מהותית בגבייה מלקוחות".

בפברואר 2020, סמוך לפרוץ המשבר הבריאותי, חברת מקורות המדורגת, ilAAA stable, גייסה אגרות חוב סחירות בהיקף של מעל 1 מיליארד ש"ח. גובה החוב באגרות החוב של מקורות בניכוי חלויות שוטפות מסתכם ליום 31 בדצמבר 2020 בסך של 8.7 מיליארד שקל לעומת 8 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2019, גידול של 700 מיליון שקל.

תמורת ההנפקות, שנעשו בעלויות גיוס נמוכות ואטרקטיביות, יועדו לתכנית הפיתוח השנתית של משק המים תוך שמירה על נזילות החברה וגמישותה בתקופה מאתגרת זו .

יודגש כי, בשנים 2021-2020 תכנית הפיתוח של חברת מקורות מתמקדת בעיקרה בהקמת תשתיות לחיזוק אזורים ברחבי המדינה בהם ישנם פערים בין הביקוש להיצע המים ומזוהה בהם בעיה של אספקת מים לטווח הארוך .בשנת 2020 ביצעה מקורות רפורמה ומהלכי התייעלות אנרגטית הכוללים הטמעה של מודלים לחיסכון באנרגיה, שיפוץ משאבות, ייצור אנרגיה מטורבינות ואנרגיה סולרית.

בחודש פברואר 2019, כזכור, אושרה בממשלה תכנית השקעות שאפתנית רב שנתית של מקורות מתוכה הושקעו בשנה החולפת 1.5 מיליארד שקלים בפיתוח מפעלי מים. הפרויקט המרכזי של תכנית הפיתוח הינו המערכת החמישית לאזור ירושלים, שחלקה המערבי הושלם וביצוע חלקו המזרחי יימשך עד 2022 בנוסף מקורות ממשיכה בביצוע פרויקט הזרמת עודפי מים לכינרת - המשך בצוע פרויקט הנחת קו המים מתחנת אשכול המתוכננת ועד חציית כביש 65 פרויקט העברת קולחי מט"ש חיפה למאגרי הקישון, ופרויקטים בגליל, בנגב, בערבה, וביהודה ושומרון. החברה גם ממשיכה בביצוע קווים מתחנת דגניה לממלכת ירדן .

צרו איתנו קשר *5988