שנה שחורה להולמס פלייס: רווחים של לפחות 5 שנים נמחקו ב-2020

רואי החשבון של רשת מכוני הכושר הגדולה בישראל מתריעים מפני כמה היבטים בדוחות החלשים של הולמס פלייס, שמכוניה היו סגורים בכ-47% מהשנה החולפת • ההפסד שרשמה החברה ב-2020 מחק את כל רווחיה לפחות מאז 2015 ואף הרבה יותר מכך

חדר כושר של רשת הולמס פלייס
חדר כושר של רשת הולמס פלייס

לא רק הלקוחות איבדו את הכושר כתוצאה מהסגרים התכופים שקרו בשל משבר הקורונה - גם רשת הולמס פלייס  יצאה מכושר.

פעילותה של רשת חדרי הכושר הגדולה בישראל, שבין בעלי השליטה בה נמנית קרן גרין לנטרן, הושבתה לתקופה של 172 ימים - כ-47% מהשנה החולפת - מה שהוביל לצניחה אדירה בהכנסותיה ולמעבר להפסד גבוה במיוחד עבורה, שמחק רווח של מספר שנים.

הכנסות הולמס פלייס ב-2020 קטנו ב-225 מיליון שקל, שמשמעותם צניחה של 53% בהכנסות בצל הסגרים, כאשר החברה הצליחה לצמצם את הוצאותיה בשנה החולפת רק בצורה חלקית.

כך, ההוצאות השנתיות של הולמס פלייס בגין תפעול המועדונים קטנו בשנת הקורונה רק ב-93 מיליון שקל - קיטון של 28% ביחס ל-2019. כמו כן, הוצאות המכירה של רשת חדרי הכושר קטנו בצורה מינורית מבחינה אבסולוטית לקצת יותר מ-5 מיליון שקל, כאשר בהוצאות הנהלה וכלליות נרשם קיטון מהותי יותר של כ-14 מיליון שקל, שהיוו ירידה של כ-39% בהוצאות אלה בשנה החולפת. כלומר, סך הוצאות התפעול של החברה קטן בשנה החולפת בשיעור ניכר של כ-109 מיליון שקל, אך הוא עדיין היווה פחות ממחצית מההכנסות שאבדו בשל משבר הקורונה.

 
  

לאור כל אלה, הולמס פלייס עברה ב-2020 להפסד תפעולי של כ-70 מיליון שקל, לעומת רווחיות תפעולית בשנתיים שקדמו לה. אך לא רק זאת, הוצאות המימון של החברה גדלו בשנה החולפת, כשבנוסף היא נדרשה לתשלום של כ-3.5 מיליון שקל בגין פירעון מוקדם של הלוואה.

כך, למרות שהחברה נהנתה מהכפלה של הטבות מס ב-2020, הרי שבשורה התחתונה היא עברה להפסד משמעותי של כ-77 מיליון שקל, לעומת רווח של 14 מיליון שקל ב-2019 ורווח של כ-20 מיליון שקל ב-2018.

בדיקת הדוחות הכספיים של הולמס פלייס מאז שהחברה הפכה לציבורית מלמדת כי הרשת רשמה בשנים 2015-2019 רווח נקי בכל אחת מהשנים, כאשר הרווח המצטבר עמד על 57 מיליון שקל. כלומר, הרווח שרשמה הרשת בחמש השנים שקדמו ל-2020 נמוך בכ-21 מיליון שקל מאשר ההפסד שרשמה החברה בשנה הקורונה לבדה.

עוד נציין כי רואי החשבון של הולמס פלייס מפנים את תשומת-לב המשקיעים לכך שבסוף 2020 היה לחברה הון חוזר שלילי של כ-137 מיליון שקל, כאשר באותה שנה החברה נטלה הלוואות בסך של 20 מיליון שקל, הנפיקה מניות ואופציות בסך של 36 מיליון שקל וצרכה מזומנים בהיקף של 27.5 מיליון שקל.

בהקשר זה מוסיפים רואי החשבון של החברה כי להולמס פלייס יתרת מזומנים של כ-27.5 מיליון שקל, שלצידה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת של כ-20 מיליון שקל.

רק 67% מתוך עובדי החברה הוחזרו מחל"ת

ונחזור ל-2020: עיקר השיפור בהוצאות התפעוליות של הולמס פלייס ניכר בשורת שכר העבודה, כאשר הוצאות שכר העבודה ונלוות נחתכו בשנה החולפת בכמעט מחצית, כך שהתשלומים לעובדים ולמנהלים הצטמקו בכ-70 מיליון שקל, על רקע הוצאתם לחל"ת. נכון למועד זה, רק 67% מתוך עובדי החברה הוחזרו מחל"ת.

ההוצאות של החברה בדמי השכירות קטנו בשיעור קטן משמעותית ביחס ל-2019 ב-16% לסך של 19 מיליון שקל. החברה הצליחה לצמצם גם את הוצאות התחזוקה והשירותים ב-36% לסך של 32 מיליון שקל.

במסגרת הערכת שווי שפרסמה הולמס פלייס ל"היחידה מניבת מזומנים בגין מכוני הכושר", שנעשתה על-ידי פירמת הייעוץ Wise, הוצמד שווי פנקסני של 587 מיליון שקל, קיטון של 9.3% ביחס לשווי שהוצמד לפעילות בהערכת שווי דומה בסוף 2019. עם זאת, השווי בהערכת השווי החדשה גבוה מהסכום שרשום בספרי החברה, כך שלא נדרשת הפחתת מוניטין.

הפגיעה בתוצאות הולמס פלייס ב-2020 לא נעצרה אצל העובדים. אם בשנת 2019 הסתכמה עלות התגמולים למנכ"לית קרן שתוי ב-2.4 מיליון שקל, הרי שב-2020 היא קטנה בכ-48% לכ-1.3 מיליון שקל. גם דמי הייעוץ שקיבל יו"ר החברה, ריצ'י האנטר, הצטמקו בשנה החולפת בשיעור ניכר של כ-40% לסך 363 אלף שקל ב-2020. גם בשכר של שאר המנהלים המדווחים נרשם קיטון ניכר בעלות ההעסקה ב-2020.

עם זאת, אין מה לדאוג לשתוי: במקביל לדוחות, הולמס פלייס הודיעה על העלאת השכר החודשי של המנכ"לית מ-65 אלף לשקל ל-85 אלף שקל החל מאפריל הקרוב, כשבנוסף היא תהנה מתקופת הסתגלות של חצי שנה, ולא שלושה חודשים כפי שהיה עד כה. שינויים אלה צריכים לקבל את אישור בעלי המניות בחברה.

כמו כן, החברה דיווח היום (ד') על תוכנית אופציות למנכ"לית ולמנהלים. השווי ההוגן של חבילת האופציות שתקבל המנכ"לית שתוי עומד 367 אלף שקל. כך, אם וככל שהאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה תאשר את תנאי ההעסקה החדשים של המנכ"לית, הרי שב-2021 היא עשויה לקבל תגמול בעלות שנתית של יותר מ-3 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988