פרשת אלפא פלטינום: שנתיים מאסר לאיש העסקים עמי סגל

סגל, בעל השליטה של קבוצת אלפא פלטינום, הורשע כי העביר כ-40 מיליון שקל של משקיעים ליעדים שונים מאלו שהוצגו להם • כחלק מהסדר הטיעון, שאושר על ידי בית המשפט, סגל הודה באשמה

עמי סגל / צילום: תמר מצפי
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר שנתיים מאסר בפועל על עמי סגל, בעל השליטה של קבוצת אלפא פלטינום, שאיגדה מספר בתי השקעות וקרנות השקעה. גזר הדין הגיע לאחר הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, הן על ההרשעה והן על העונש.

בהתאם לכתב האישום, גייס סגל מהקרנות הזרות עשרות מיליוני שקלים במשך שלוש שנים ובמסגרת הגיוס מסר סגל למנהלי התיקים בבתי ההשקעות מצגים בנוגע למהות ההשקעה, ולאופייה. כל זאת, כאשר הוא יודע כי הוא עתיד להעביר את הכספים ליעדים שונים מאלו שהוצגו למנהלים. בהסתמך על המצגים השקיעו המנהלים את כספי המשקיעים באפיקי השקעה שונים בקרנות הזרות בסכומים של כ-40 מיליון שקל.

על פי כתב האישום, פעל הנאשם לניתוב כספי המשקיעים ליעדים שונים אשר נגדו באופן מהותי את המצגים שנמסרו למנהלים או למשקיעים. לצד זאת, פעל הנאשם להסוות את אופי פעולותיו מהגורמים שסביבו ולהציגן כלגיטימיות, בין היתר, באמצעות סיווגם באופן כוזב במסמכים החשבונאיים.

קבוצות פורום בשליטת סגל איגדה שלושה בתי השקעות אותם רכש סגל ונקראו "אלפא פלטינום". עוד נכללו בקבוצה שתי קרנות זרות אשר כל אחת מהן חולקה לאפיקי השקעה שונים, שהיו בגדר מסלולי השקעה עצמאיים. 

לאחר ההרשעה, אמר סגל כי הוא "לוקח אחריות מלאה ומצטער על איך שהדברים התנהלו". 

"הודאת הנאשם בעלת משקל לא מבוטל"

השופט בני שגיא אימץ את הסדר הטיעון. לדבריו, "יש טעם בטיעון עליו עמד התובע, לפיו 'קורבנות העבירה' היו גורמים מקצועיים שפעלו בשוק ההון, על המשמעות הנלווית לכך, ואין עסקינן בהטעיית צרכן קצה, שהיא מטבעה חמורה יותר. נתתי משקל אף לטיעונו של עו"ד סבוראי, המבוסס בראיות, לפיו הקמת הקרנות לא נעשתה בכוונת מרמה, ואלה פעלו כאמור במשך שנים בצורה תקינה, עד לאותה תקופה המתוארת בכתב האישום".

לדברי השופט שגיא, "הודאת הנאשם בעלת משקל לא מבוטל הן משום שזו משקפת את הפנמת הפסול במעשים, והן משום שיש בה כדי להוביל לחיסכון משמעותי בזמן ציבורי, שהיה כרוך בניהולו של תיק מורכב מהסוג דנן, ובשמיעת עשרות רבות של עדים, לרבות כאלה שמקום מושבם בחו"ל".

השופט שגיא נתן דעתו אף לטיעון ההגנה בדבר הטלטלה שהייתה מנת חלקו של הנאשם משך שנים רבות, ובוודאי מאז פתיחת החקירה ותחילת ההליך המשפטי, כמו גם לעובדה כי הנאשם נותר מחוסר כל.

עו"ד עודד סבוראי ממשרד סבוראי, שחם-שביט, המייצג את סגל מסר בתגובה לגזר הדין כי "לאחר שנים רבות של הליך משפטי תוקן כתב האישום באופן שמבהיר, כי הגם שסגל ניהל את הקרנות בהתאם להוראות שנקבעו בתשקיף שעליו חתמו המשקיעים, לטענת הפרקליטות הייתה חריגה מהוראות הרגולציה, לה הוא לא היה מודע בזמן אמת. על חריגה זו ועל תוצאותיה נטל סגל אחריות במסגרת הודאתו בכתב האישום המתוקן. בית המשפט התחשב בכך ובעובדה שעם התמוטטות הקרנות, הוא-עצמו הפסיד את כל כספו, שהיה מושקע בקרנות, והמליץ לצדדים לסיים את התיק בהסדר טיעון, שאיזן נכונה את כלל הנסיבות.

"בית המשפט קבע כי בשונה ממקרים אחרים במקרה דנן הרי שמדובר בגורמים בעלי ידע ומומחיות להשקעות ולא במשקיעי קצה מקרב הציבור, כך שבהיבט זה בלבד לא היה ניצול פערי הכוחות הרגילים המוכרים לנו, שקיימים בנושאי משרה בתאגיד לבין הציבור הרחב. עוד הוסיף בית המשפט כי 'התיק הנוכחי לא נמנה עם התיקים המוכרים לנו, ושבהם פונה נאשם במישרין למשקיעים מהציבור שאינם בעלי ידע ומומחיות בהשקעות, ומנצל כאמור פערי מידע אלו'. בית המשפט אף הדגיש כי הנאשם לא הורשע בעבירות ני"ע, זאת כאמור בהמשך לתיקון כתב האישום . כמו כן צוין בגזר הדין כי 'יש להתחשב בהודאה, בנטילת האחריות מצדו של הנאשם וזאת עוד בטרם החלה שמיעת ההוכחות בתיק'. בהתחשב בכך, בחר סגל לקבל את המלצת בית המשפט, להודות בכתב האישום המתוקן ולשים סוף פסוק לפרשה".

צרו איתנו קשר *5988