מבקר המדינה: 73% משטחי האש שצה"ל היה צריך לפנות, לא פונו

לפי דוח המבקר שעוסק במערכת הביטחון, 11 מתוך 15 שטחי אש שיועדו לגריעה עבור צרכים אזרחיים בשנת 2015, טרם נגרעו בעיקר בשל אי פינוי נפלי פגזים ופצצות • אי סגירת שטחי האימונים ע"י צה"ל פוגעת במימושן של תוכניות מתאר

טנקים של צה"ל ברמת הגולן / צילום: Ariel Schalit, AP
טנקים של צה"ל ברמת הגולן / צילום: Ariel Schalit, AP

כ-73% משטחי האימונים (11 מתוך 15 שטחים) שיועדו לגריעה עבור צרכים אזרחיים בשנת 2015, טרם נגרעו בעיקר בשל אי פינוי נפלי פגזים ופצצות, כך לפי דוח מבקר המדינה שעסק בנושא.

המבקר מציין בדוח, כי אוכלוסיית המדינה הולכת וגדלה, ובהתאמה גדלים הצרכים השונים שלה בשימוש בקרקע, ואי סגירת שטחי האימונים על ידי צה"ל פוגעת לעיתים במימושן של תוכניות מתאר.

יצוין כי צה"ל מחזיק ב-35% מקרקעות המדינה - 7.6 מיליון דונם - לצרכי אימונים. משנת 1995 ועד היום גדל היקפם פי ארבעה.

נוכח מצוקת הקרקעות בישראל, בדוח מומלץ כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה וצה"ל יבחנו במשותף את סגירת שטחי האימונים על ידי צה"ל למול תכנון ייעודי הקרקע על ידי מינהל התכנון, ויתאמו בין שני תהליכים אלה המתקיימים היום במסגרת מערכות דינים נפרדות. זאת מתוך ראייה מערכתית הבוחנת את כלל צורכי הפיתוח הלאומיים, ובכללם הצרכים הביטחוניים, וצופה פני עתיד.

חוסר יכולת לממש את התכנון

בביקורת עלה כי המצב החוקי ולפיו צה"ל רשאי בכל עת לסגור לצורך אימוניו שטחים שייעודם אחר, גורם לאי-ודאות בנוגע ליכולת לממש את התכנון לגבי שטחים אלה, ובמקרים מסוימים - לפגיעה בשלמות תהליך התכנון עצמו.

בנוסף, לא נמצאו צווי סגירה לגבי שלושה משטחי האימונים הסגורים וכן נמצאו אי-התאמות בגבולות של השטחים הסגורים בין צווי הסגירה לבין שכבות המידע לגביהם.

בנוסף, בשטחי האימונים במרחב פיקוד צפון נגרמו במשך שנים, עקב אימונים, נזקים לכמה אתרי עתיקות. מהלכים משותפים של גורמים ברשות העתיקות, במשרד הביטחון ובצה"ל, לשמירה על אתרים אלה ולמניעת פגיעות נוספות בהם ולשיקומם לא צלחו עד סיום הביקורת.

מצה"ל נמסר כי "אגף תכנון פועל לאורך השנים לבחון מול הרשויות וגופי הביטחון האם קיימת סתירה בין ייעוד השטח לשימוש אזרחי לבין צורכי צה"ל להשתמש בשטח לאימונים.

"במרבית המקרים כיום, כאשר אין סתירה עם צרכי צה"ל בשטח, התוכניות מאושרות על ידי מערכת הביטחון על מנת לאפשר את מימושן. צה"ל מתיר פעמים רבות שימושים משניים בשטחי האימונים, למשל לצורך מרעה, חקלאות ותיירות, בכפוף לצרכי הביטחון.

"אג"ת מבצע בחינות לניצול שטחים באופן שוטף במסגרת טיפול בבקשות לגריעת שטחים. בהמשך, יקוימו תהליכים אלו גם ביחס לשטחים שלא התקבלה לגביהם בקשת גריעה".

בתגובה נאמר עוד כי במסגרת התדיינות עם עיריית ירוחם, שסביבה שטחי אימונים רבים, צפוי צה"ל לשחרר חלק משטחים אלה לצורך פיתוח העיר.

צרו איתנו קשר *5988