התערבות חריגה של המנכ"ל לשעבר והליכים לא תקינים: חגיגת המינויים בתעשייה האווירית נחשפת

דוח מבקר המדינה מגלה כי בבדיקה של הליכי מינוי המנהלים הבכירים בתע"א בתקופה שבין ינואר 2017 לינואר 2019 מונו כמעט מחצית מסגל הניהול הבכיר בחברה, אך במקרים רבים בהליכים לא תקינים • בין היתר: נקודות שהוענקו בטעות ותקלות בחישוב • התעשייה האווירית: "החברה בחנה את ההמלצות השונות ויישמה אותן ככל שנדרשה"

התעשייה האווירית / צילום: יעקב סער, לע"מ
התעשייה האווירית / צילום: יעקב סער, לע"מ

משרד מבקר המדינה בדק את הליכי מינוי המנהלים הבכירים בתעשייה האווירית בתקופה שבין ינואר 2017 לינואר 2019 וגילה בין השאר כי בתקופה הזו מונו 29 מנהלים בכירים, כמעט מחצית מסגל הניהול הבכיר בחברה, אך במקרים רבים בהליכים לא תקינים תוך התערבות של המנכ"ל ומנהל חטיבת התעופה שהוקמה אז בוועדות האיתור תוך העדפה של מועמדים שלהם לעומת מועמדים אחרים.

כך למשל, ההליך לאיתור מנהל נוסף לחטיבת התעופה, שהחל בסוף מרץ 2018 והסתיים בסוף נובמבר 2018, התנהל שלא באופן תקין בשני היבטים: ניקוד מחדש של נתוני המועמדים מהליך האיתור הקודם - הליך שאינו כלול בנוהל מינוי בכירים של החברה, הגם שננקט באישור היועץ המשפטי לתעשייה האווירית; ומה שהמבקר הגדיר "טעויות בטבלת הניקוד ובניקוד, שבהתאם להן זומן המנהל לריאיון".

בטבלת הניקוד ששימשה את ועדת האיתור "נפלה טעות", ואחד הקריטריונים שמשקלו היה 8 נקודות, חולק לשני תת-סעיפים שמשקלם הסתכם בניקוד גבוה יותר (12 נקודות) שהמועמד שנבחר אכן קיבל אותן במלואן. בסעיף ההשכלה העניק חבר ועדה נוסף לאותו מועמד שתי נקודות, אף שהשכלתו אמורה הייתה לזכות אותו בנקודה אחת בלבד, וגם בסיכום הנקודות הרוויח אותו מנהל נקודה נוספת בשל "טעות בחישוב". כצפוי, יש לומר המנהל המדובר נבחר לתפקיד.

בביקורת נמצא עוד כי בתעשייה האווירית נמצאו מקרים שבהם ממלאי מקום או מנהלים בפועל ניהלו יחידות ארגוניות משמעותיות במשך שנה וארבעה חודשים עד שלוש שנים וחצי. מצב זה עלול לפגוע בתפקודן של יחידות נוכח ארעיות כהונת ממלא המקום; וכן בעקרונות התחרות והשוויון.

עוד עלה בביקורת כי מאז הקמתה בינואר 2019 ועד סוף אפריל 2020 פעלה חטיבת התעופה בהיקפים כספיים ניכרים ללא חשב בתפקיד קבוע. וכפועל יוצא מכך שלא מונה חשב קבוע - גם לא מונו ארבעה ראשי מינהל כספים בחטיבה שבכפיפות לו.

"המינויים בוצעו באופן שיאפשר לנו תפקוד עסקי מקסימלי"

מבקר המדינה ציין בדוח כי התעשייה האווירית היא חברה ממשלתית המחויבת להקפיד על נורמות של מינהל תקין, שוויוניות ותחרותיות, לרבות בכל הנוגע למינוי מנהליה הבכירים, כנדרש בדין. מן הראוי שההנהלה והדירקטוריון יפיקו את הלקחים הנדרשים בהתאם להמלצות בדוח זה ויפעלו למניעת ליקויים דומים בעתיד.

מהתעשייה האווירית נמסר כי "מיד עם קבלת טיוטת הדוח לפני מספר חודשים בחנה החברה את ההמלצות השונות ויישמה אותן ככל שנדרשה. התעשייה האווירית עברה מהפך עסקי בשנים האחרונות ולראייה תוצאותיה העסקיות בשנת 2020 שהיו תוצאות שיא, על אף משבר הקורונה. כחלק מהמהפך המהיר, מאז שנת 2018 התחלפו כ-90% מהסמנכ"לים בחברה ובסך הכל כ-50% מ-60 המנהלים הבכירים בחברה.

"דוח המבקר מתייחס ברובו למינויים בחטיבת תעופה שהוקמה בזמן שיא בינואר 2019. מדובר באחד המיזוגים הגדולים במשק הישראלי שכלל השמה של כ-5,000 עובדים לחטיבה ממוזגת עם מחזור פעילות של כ-5 מיליארד שקל. כחברה עסקית המתחרה בחברות ענק בעולם, המינויים בוצעו באופן שיאפשר לנו תפקוד עסקי מקסימלי תוך כדי הקמת החטיבה והמיזוג".

צרו איתנו קשר *5988