נוהל חדש של נשיאת העליון חיות מסדיר את הגישורים הפליליים

מטרת הנוהל היא לקבוע סדרי עבודה אחידים בהליכי גישור, זאת לאחר שנים שבתי המשפט התנהלו ללא הוראות ברורות ואחידות בנושא • בפועל, מרבית הנוהל משקף את הפרקטיקה הקיימת היום

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות / צילום: רפי קוץ
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות / צילום: רפי קוץ

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, הוציאה היום (ד') נוהל חדש הנוגע לגישורים פליליים בבתי המשפט. בהליכים פליליים מתקיימים מזה שנים הליכי גישור בפני שופט מגשר שאינו השופט הדן בתיק, זאת על-מנת לייעל את ההליכים.

הנוהל נקבע בהמלצת צוות שמונה על-ידי חיות, שבראשו עמד השופט עמי קובו מבית המשפט המחוזי מרכז, לאחר שנים שבתי המשפט התנהלו ללא הוראות ברורות ואחידות בנושא. מטרת הנוהל היא לקבוע סדרי עבודה אחידים בהליכי גישור. בפועל, מרבית הנוהל משקף את הפרקטיקה הקיימת היום.

אחד העקרונות הבסיסיים הוא שהגישור ייעשה רק בהסכמת שני הצדדים.

באשר לזכויות נפגעי עבירה בהליך גישור נקבע כי ככלל, נפגע עבירה לא זכאי להיות נוכח ולהביע את דבריו בהליך הגישור. השופט המגשר רשאי לקבל את עמדת נפגע העבירה בהתאם לשיקול-דעתו. הוא גם רשאי להתיר, בהסכמת הצדדים, את נוכחות נפגע העבירה או בא-כוחו. כלומר - אם הנאשם או עורך דינו מתנגדים, נפגע העבירה לא יוכל להיות נוכח בדיון.

הנחיה חדשה מתייחסת לניהול פרוטוקול דיון בהליך הגישור. עד היום היה נהוג לקיים פרוטוקול מצומצם מאוד שלא שיקף את תוכן הדיון. בנוהל נקבע כי על השופט המגשר לציין בפרוטוקול, בהתאם לשיקול-דעתו, את עיקרי הדברים שנאמרו בדיון ואת ההצעה שהוצעה לצדדים. בנוהל צוין כי הפירוט נועד "כדי למנוע בהמשך מחלוקות על אודות עמדות הצדדים ותוכנן של ההצעות אשר הועלו במסגרת ישיבת הגישור הפלילי".

לצד זאת, נכתב כי "על השופט המגשר לוודא כי רישום הפרוטוקול וההצעה לא יפגמו במידת שיתוף-הפעולה של הצדדים בהליך ובשיח הפתוח".

למעשה, ההנחיה מאפשרת לשופטים שלא לכתוב את פירוט ההתנהלות בהליך הגישור או ההצעה, שכן ההחלטה נתונה לשיקול-דעת השופט.

השופט המגשר מחויב להסביר לצדדים, ובפרט לנאשם, כי הוא אינו מחויב לקבל את הצעותיו, וכי כל עוד לא גובש הסדר טיעון - תוכנו של הגישור הפלילי ודברים שייאמרו במהלכו ייוותרו חסויים מפני המותב הדן בהליך העיקרי.

הנוהל כולל התייחסות גם לקיום דיון גישור במעמד צד אחד. ככלל, הדיון בהליך הגישור יתנהל במעמד הצדדים, אך השופט יכול לקיים דיון במעמד צד אחד בהסכמת הצדדים. התנהלות זו הייתה קיימת גם קודם להנחיות.

באשר למתן גזר דין על-ידי השופט המגשר, נקבע כי השופט המגשר רשאי לגזור את עונשו של הנאשם לאחר גיבוש ההסכמה, בין אם יש הסכמה לעונש או שאין הסכמה לעונש. השופט המגשר יכול להודיע לצדדים כי ראוי שהטיעונים לעונש יישמעו בפני שופט בתיק העיקרי  בנוהל צוין כי לצדדים שמורה הזכות להעלות טענה כי בנסיבות התיק קיימת אחת מעילות הפסלות, ולבקש להעביר את התיק לשופט בתיק העיקרי.

צרו איתנו קשר *5988