ישועה מכחיש את תזת ההגנה: "אתר וואלה לא היה עוין כלפי נתניהו. דרישות רה"מ לא נועדו לאזן את הסיקור"

במסגרת חקירתו הנגדית דחה מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, את טענות ההגנה לפיהן האתר היה מוטה נגד נתניהו • בדיון הוצגה שיחה לפיה איריס אלוביץ' ביקשה מישועה כי הכותרות באתר יהיו אובייקטיביות. ישועה בתגובה: "בשיחות היא אמרה דבר והיפוכו. איריס רצתה כותרות שיאיר לא יכעס עליהן"

אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, בבית המשפט הבוקר / צילום: יוסי זמיר
אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, בבית המשפט הבוקר / צילום: יוסי זמיר

15:24 

בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכה היום (ב') חקירתו הנגדית של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זהו היום השלישי שעו"ד מיכל רוזן-עוזר, הסנגורית של איריס אלוביץ', חוקרת נגדית את ישועה.

בחקירה הנגדית היום (ב') רוזן-עוזר מנסה להוכיח כי מערכת אתר וואלה הייתה עוינת לנתניהו ודרישותיו של ישועה היו לגיטימיות ונועדו לאזן את האתר העוין.

ישועה חזר מספר פעמים בעדותו כי פעל גם למען גורמים אחרים אך הטיית הסיקור בעניינו של נתניהו הייתה בהיקפים גדולים משמעותית מכל סיקור חיובי שקיבל כל גורם אחר. 

הדיון הסתיים להיום.

15:10

איריס אלוביץ' ביקשה מישועה כי הכותרות יהיו אובייקטיביות, כך עלה משיחה שהוצגה לישועה בדיון. באותה השיחה ישועה מסכים איתה.

בתגובה לדברים אמר ישועה על דוכן העדים: "מה שאיריס מעוניינת עולה מכל השיחות. השיחה לא מתחילה בדקה זו".

ישועה בעצם לא מסכים לכך שאיריס התכוונה כשביקשה אובייקטיביות. לטענתו צריך להסתכל על כל ההתנהלות בינו לבין איריס ואי אפשר להתייחס למשפט אחד. לדבריו, "אמרתי שבשיחות היה נאמר דבר והיפוכו".

ישועה: "האם ככה מתחילים דיון אידאולוגי? (ישועה מפנה לתחילת השיחה) הסיפא של השיחה מתייחסת לרישא שלה. הכותרות שאיריס אלוביץ' רוצה זה שיאיר לא יכעס עליהם. אם תעברי על הכותרות, תראי שבינן לבין איזון אין כלום". 

13:45

ישועה: איריס אלוביץ' הייתה מעורבות בעיקר בידיעות של שרה ויאיר. איריס הייתה אשת הקשר לשרה ויאיר. גם לידיעות על ראש הממשלה. איריס אמרה לי - אני יודעת שהבקשות לא ענייניות ואלף פעמים שרה מבקשת משהו. איריס ידעה שזה לא הגיוני.

רוזן-עוזר: אתה מוציא דברים מהקשרם.

ישועה: "לא נכון. הייתה תמונה רציפה שאיריס אומרת שהדרישות של גב נתניהו לא הגיונית ולא משנה מה תעשה תמיד יהיו טענות. יש ביטויים שלה , היא ידעה ואני ידעתי. היו דיאלוגים ביני לבין איריס. הרבה פעמים איריס השתמשה בנרטיב שאנחנו לא בסדר.
זה זה היה תמהיל משולב של הסכמה שמדובר בדרישות לא הגיוניות, ומצד שני לפעמים באותה השיחה עוברים ל'שמאלנים'".

רוזן-עוזר הטיחה בישועה: ״המצג שלך מול איריס ושאול אלוביץ׳ הוא שיש מערכת שפועלת נגדך. מכל מה שהוצג כאן, עולה, לא רק שאתה לא מרגיע. אתה מתסיס. אתה מסית. אתה מציג להם שהמערכת נגדך, שהיא לעומתית, שהיא קליקה שלמה״.

רוזן-עוזר: "האם נכון שאיריס מפנה אותך לאתרים אחרים באותם עניינים" (עליהם דיברה עם ישועה - נ.ש)?

ישועה: "כן, ברוב המקרים זה היה כדי לנזוף בי. בבוקר אני מקבל הנחיה לא להתקרב למשהו שפורסם ב'דה מרקר', ואז בצהריים משווים מה פורסם שם. ההשוואות שירתו את מה שהיא רצתה - לטעון שאנחנו לא בסדר".

יושעה מאשר שאיריס אלוביץ' אמרה "אני רוצה שיהיו כותרות אוביקטיביות". ישועה: היו אמירות. אבל היא אמרה מכל דבר. קשה היה לי לעקוב בתוך אותה השיחה אחרי התיזה של גברת אלוביץ'. מתחיל בזה שלא רוצים להיות 'שמלאנים' ומשם ל'לא רוצים להיות ישראל היום'".

ישועה ממשיך ואומר לעו"ד רוזן-עוזר - "תבחרי מתוך הבופה".

12:30

הדיון התחדש.

לאחר שישועה ענה לשאלה של עו"ד רוזן-עוזר באופן שלפיו היא מציגה בפניו חלקי דברים, עצרה רוזן-עוזר את חקירתה ואמרה: "מר ישועה, אתה לא יושב בספסלי התביעה. לא אנחנו עשינו זאת. להפך. מי שעושה את ה'צ׳רי פיקינג' והציגה תמונה חד-ממדית - זו התביעה".

11:45

עו"ד רוזן-עוזר מציגה שיחה סביב הניסיון של בני הזוג אלוביץ' להכניס אייטם על "אולטימטום מפוברק" של הבית היהודי לבקשת ראש הממשלה וגורמים בלשכתו. איריס אלוביץ' כועסת בשיחות על הטיפול של ישועה בידיעה ונוזפת בו: "תפסיק לפחד מהם. לא צריך לפחד כל הזמן. הזנב לא יכול לקשקש בכלב"; "יכולת בדקה לשמונה בשנייה לשמונה להעלות את זה?".

השופט ברעם פונה לעו"ד רוזן-עוזר: "אני חייב להגיד שאני לא מבין מה התיזה כאן כלפי העד?".

קו ההגנה של רוזן-עוזר מתמקד בטענה כי עובדי מערכת וואלה רצו לתקוף את ראש הממשלה וכי הבקשות של ישועה היו לגיטימיות.

רוזן-עוזר: "הדוגמאות מלמדות שמה שהיה בוואלה זו מערכת דווקאיסטית שניסתה להכתיב אג'נדה שעוינת את ראש הממשלה נתניהו. היה ניסיון לאזן את המערכת ולא סיקור מוטה. המערכת ניסתה להכתיב את האג'נדה הקיצונית אנטי קיצונית".

ישועה: "לא נכון מה שאת אומרת. ברצפים שנתת פה דילגת על החלקים המהותיים. המערכת הייתה נתונה לאביוז מתמשך. היא לא הייתה נגד ראש הממשלה. לא מיכל (קליין) לא אבירם (אלעד).

"המערכת פעלה בצורה הכי עיתונאית שיכלה בתנאים קשים. האמירות שלי לא לעניין והן מבטאות את ה-ABUSE שאני קיבלתי. מה שקורה פה זה התעסקות של ההנהלה עם תמונה. בסך הכל רצו לשים תמונה של הילדים של שרון עם נושאי הארון, והם ביקשו להוריד אותה ולשים תמונה של ראש הממשלה ואשתו במקום. העורכים ניסו לעשות כמיטב יכולתם בתנאים הקשים".

הדיון יצא להפסקה.

10:22

עו"ד רוזן-עוזר חוקרת את ישועה על התכתבות עם שאול אלוביץ' הנוגעת לידיעה שהתבקשו לפרסם על אולטימטום שנתן אורי אריאל לנתניהו לגבי הריסת 800 יחידות דיור. ישועה מסביר כי אבי אלקלעי קיבל הוראה מפורשת מלשכת ראש הממשלה לא לומר שזה מגיע מהלשכה.

עו"ד רוזן-עוזר מטיחה בישועה שמחק שיחה בינו לבין שי חייק, דוברו של נתניהו - "אני לא מצאתי שיחה עם שי חייק או התכתבות עם חייק שבה אמר לא לכתוב שנמסר מגורמים מראש הממשלה".

התובעת יהודית תירוש מתנגדת לשאלות של רוזן-עוזר וטוענת כי מוצגות לו אמירות לא נכונות. השופט ברעם מעיר לתובעת "העד בחקירה נגדית, גברתי מתערבת כל הזמן".
ישועה בנוגע למחיקת השיחה: "לא זוכר שמחקתי. אני זוכר שהתקיימה שיחה בנושא".

ישועה : "נמסרה לנו ידיעה לכאורה מפיו של ראש הממשלה לשאול (אלוביץ'). בהמשך שאול ואיריס צועקים עליי - קיבלת את זה מפי האדון. נאמר שאי אפשר להגיד שהגיע מראש הממשלה. שאול עצמו מציע לכתוב "גורמים בכירים". אני מנסה לנסח משהו שיעבור אצלו.

"מי שהיה בקשר עם שי חייק זה לא אני אלא אבי אלקלעי. הקטע של 'גורמים' זה פתרון שלי, כי אבי (אלקלעי) אמר לי שלא מוכנים שייוחס לראש הממשלה. נאמר לי שראש הממשלה לא רוצה שיקשר אליו ישירות".

החקירה של רוזן-עוזר בנוגע לפרסום הידיעה על האולטימטום של אורי אריאל, מנסה להוכיח כי לאבי אלקלעי הייתה בעיה להעלות ידיעה חיובית על ראש הממשלה. הטענה של ההגנה היא כי לא הייתה בעיה מול משרד ראש הממשלה כפי שטוען ישועה, וכי אבי אלקלעי ממציא נימוקים למה לא להעלות ידיעה.

ישועה זכה לביקורת על התנהלותו בנוגע לפרסום זה וסיפר היום בעדותו - "אחרי האירוע הזה איריס (אלוביץ') מונתה כעורכת שלי".

9:20

עו"ד רוזן-עוזר מציגה ציוצים מהימים האחרונים מהם עולה שישועה היה מושפע מדרישות של פוליטיקאים.

כך לדוגמה היא מציגה ציוץ של אבי משולם שהיה עורך וואלה עד 2010: "הייתי בוואלה עד 2010. אין גורם שאילן ישועה לא נבהל ממנו, וניסה להשפיע בגללו על המערכת. ביבי ונוני? נסו את צביקה פיק ונאור ציון. בנק הפועלים? בדקו את קפה איטליה. לא היה יום שישועה לא ניסה להוכיח שהוא העורך ולקה בפאניקה מכל זב-חוטם שצלצל. ההבדל הוא שבזמנו פשוט נלחמנו ונתנו ברקס".

בנוסף מוצג לישועה ציוץ של ינון מגל מלפני כמה ימים הנוגע להורדת ידיעה נגד גאולה אבן: "ישועה כהרגלו הוריד ידיעה לגיטימית וראויה לפרסום בעקבות התערבות ולחץ של פוליטיקאי (סער, בעלה של גאולה).

קו ההגנה מתמקד בכך שאבי אלקלעי שהיה העורך הראשי החזיק בעמדות אנטי נתניהו וכך גם ישועה.

עו"ד רוזן-עוזר: האם אבי אלקלעי הביע עמדות אנטי נתניהו, עמדות קיצוניות ואלו היו עמדותיו?

ישועה: השקפת עולם הייתה אנטגוניסטית. זה לא בא מהשקפת עולם. זה בגלל שאני אומר לעורך מה לעשות ואז הוא מגיב כפי שמגיב, כל אחד היה מגיב כך. רוב ההתבטאויות היו סביב אירועים אינטנסיביים. באותם מקרים שנכנסו למערבולת השתמשנו בביטויים קשים מאוד.

ישועה נדרש להתייחס לאמירה שלו במשטרה כי "נתניהו הורס את המפעל הציוני" והשיב: "את לא יודעת מה העמדות הפוליטיות שלי. הבעתי התנגדות לדרכיו של ראש הממשלה".

ישועה מסביר את האמירות שלו על הכתבות, כשלדבריו לא מדובר בעמדה פוליטית ונאמרו מלחץ: "הנרטיבים שהשתמשתי היו 'שמאלנים', 'הכתבה טיפשית', 'אתה מטומטם' - האמירות היו לא נכונות. לחצתי בצורה לא נאותה. יכול להיות שאני כועס ואני בלחץ".

עד מפתח שמסר הקלטות ומסרונים

ישועה הוא עד מפתח שמסר למשטרה הקלטות ומסרונים המתארים בפירוט ובזמן אמת את מערכת הלחצים שהופעלה עליו ועל עיתונאי וואלה לאורך שנים מצד הזוג אלוביץ', הבעלים לשעבר של האתר ושל קבוצת בזק. לחצים שנועדו, לשיטת התביעה, להכפיף את אתר החדשות לגחמות ולרצונות של ראש הממשלה, רעייתו שרה ובנו יאיר.

ישועה העיד בחקירה ראשית במשך 7 ימים ותיאר את מערכת הלחצים חסרת התקדים שהופעלה על אתר וואלה שבראשו עמד, כדי לשרת בדרכים שונות את האינטרסים של משפחת נתניהו ולהטות את הסיקור באתר לטובתה.

לפי האישום, בתמורה לסיקור המוטה, דאג נתניהו כשר תקשורת לקדם את האינטרסים של בזק וקידם החלטות רגולטוריות שהיו שוות לבזק ולאלוביץ' מאות מיליוני שקלים.

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988