"אסור למנות ממונה על התחרות חדש בתקופת אי-ודאות פוליטית"

כך טוען "לובי 99" במכתב ששיגר לשר הכלכלה עמיר פרץ • דורש להימנע מהקמת ועדת איתור לשם מינוי ממונה על התחרות במקום הממונה הפורשת מיכל הלפרין, ולהימנע מקבלת החלטה על מינוי הממונה, זאת עד להקמת ממשלה ולמינוי שר כלכלה קבוע

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה הפורשת / צילום: רמי זרנגר
עו"ד מיכל הלפרין, הממונה הפורשת / צילום: רמי זרנגר

אסור למנות ממונה על התחרות חדש בתקופת אי-ודאות פוליטית - כך טוען "לובי 99" (חל"צ) במכתב ששיגר לשר הכלכלה עמיר פרץ בדרישה להימנע מהקמת ועדת איתור לשם מינוי ממונה על התחרות במקום הממונה הפורשת מיכל הלפרין, ולהימנע מקבלת החלטה על מינוי הממונה. זאת, עד להקמת ממשלה ולמינוי שר כלכלה קבוע.

"מינוי ממונה על התחרות בעת הזו ונקיטת הליכים למינויו, על-ידי שר כלכלה שהוא חבר בממשלת מעבר שלא קיבלה את אמונה של הכנסת הנוכחית, בשעה שטרם הוקמה ממשלה קבועה, איננו הולם עקרונות המינהל התקין, מעורר קשיים לאור הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1501 'מינויים בתקופת בחירות', ועלול להוביל לפגיעה באמון הציבור", נכתב במכתב לפרץ.

אתמול (א') הודיעה הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין, לשר הכלכלה והתעשייה פרץ כי היא מבקשת לסיים את תפקידה לפני תום תקופת כהונתה, ב-1 באוגוסט השנה, במקום בינואר 2021. בהמשך לכך הודיע השר פרץה על הקמת ועדת איתור שתפעל ללא דיחוי על-מנת למנות ממונה על התחרות.

במכתב ששוגר לשר פרץ, ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט וכן לנציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ, נטען כי "מינוי ממונה על התחרות על-ידי שר כלכלה בממשלת מעבר, אשר לא קיבל את אמונה של הכנסת, מעורר קשיים משמעותיים לאור ההלכה הפסוקה; לאור הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנוגע למינויים בתקופת בחירות; איננו עולה בקנה אחד עם עקרונות המינהל התקין; ועלול לפגוע באמון הציבור".

במכתב שנשלח על-ידי עו"ד זהר אלטמן-רפאל (לוביסטית ציבורית) ומנכ"לית "לובי 99", עו"ד לינור דויטש, נטען כי יש להסתפק במינוי ממלא/ת-מקום ממונה על התחרות, עד למינוי שר כלכלה חדש. "הדבר הכרחי על- מנת לוודא כי לתפקיד ימונה האדם המתאים ביותר, על-ידי שר כלכלה שיקבל את אמון הכנסת, בהליך תקין וחף משיקולים פוליטיים שלא יציב את שר הכלכלה הבא והממשלה הבאה בפני עובדה מוגמרת", כותבות אלטמן-רפאל ודויטש.

הממונה על התחרות הוא אחד מהרגולטורים הפיננסיים הבכירים, שאחראי במסגרת תפקידו, על-פי חוק התחרות הכלכלית, על שמירת התחרות במשק וקידומה - על-ידי מגוון פעולות כגון בחינת הסדרים כובלים ומיזוגים; הכרזה על בעלי מונופולין וקבוצות ריכוז ומתן הוראות למניעת פגיעה בתחרות; ייעוץ למאסדרים שונים בהיבטי תחרות משקית וכלל-משקית; ועוד.

"תפקיד הממונה על התחרות הוא קריטי לפיתוח משק תחרותי והוגן באופן שיוביל להורדה של יוקר המחיה ויאפשר למשק צמיחה ושגשוג", נכתב בפנייה לפרץ.

חוק התחרות הכלכלית קובע כי הממשלה תמנה, על-פי הצעת שר הכלכלה, ממונה על התחרות. הממונה על התחרות ממונה בפטור ממכרז, באמצעות ועדת איתור. ועדת האיתור למינוי הממונה על התחרות תכלול את יו"ר הוועדה, שהוא מנכ"ל משרד הכלכלה או נציגו, נציב שירות המדינה או נציגו, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה פיסקאלי, מי שכשיר לכהן כשופט מחוזי, שופט מחוזי בדימוס או חבר בית הדין להגבלים עסקיים לשעבר, שהם בעלי ניסיון ומומחיות בתחום ההגבלים העסקיים, שימונה על-ידי מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם נציב שירות המדינה וכן איש אקדמיה בעל מומחיות בכלכלה בתחום ההגבלים העסקיים, שימונה על-ידי נציב שירות המדינה בהתייעצות עם מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה.

לטענת "לובי 99", אין להקים בשלב זה ועדת איתור ולפעול למינוי ממונה קבוע, שכן הדבר מנוגד כאמור להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1501, שעניינה "מינויים בתקופת בחירות" ועוסקת באמות-המידה הראויות הנוגעות למינויים בתקופה בה אין ממשלה קבועה בגופים ציבוריים, ובשיקולים שיש לשקול בנוגע למינויים אלה. הנחיית היועמ"ש קובעת כי שרים בממשלת מעבר צריכים לנהוג "באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת" בהפעלת סמכויותיהם לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות לפעול בהם בתקופת המעבר. "זאת, שכן הממשלה הנוכחית איננה פועלת מכוח אמון הכנסת הנוכחית, אלא מכוח עיקרון הרציפות עד הקמת ממשלה חדשה, וכן קיים חשש מוגבר לכריכת שיקולים מפלגתיים ואישיים בהליכי המינוי", נכתב בפנייה לפרץ. "בנוסף, עולה חשש מפני יצירת 'עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה העתידה להיבחר בפני מצב בלתי הפיך... שיקול זה מקבל משנה תוקף ככל שמדובר במינויים לתפקידים הבכירים והמשמעותיים יותר מבין אלה המצויים בסמכות הממשלה או השר הנוגע בדבר".

בהמשך לכך קובע היועמ"ש כי יש לבצע בתקופה זו איזון בין יציבות שלטונית לשמירה על איפוק וריסון בהפעלת הסמכויות השלטוניות.

כידוע, מאז הבחירות האחרונות שנערכו במרץ השנה, טרם כוננה ממשלה. לטענת "לובי 99", "הממשלה בה מכהן שר הכלכלה היא ממשלה יוצאת, אשר חלות עליה המגבלות בהנחיית היועץ המשפטי".

עוד נטען במכתב כי לא ראוי לאפשר הקמה של ועדת איתור למינוי ממונה על התחרות, כיוון שיצירת עובדה מוגמרת בעניין זהות הממונה על התחרות, בפני השר או הממשלה הבאים, מעוררת קושי משמעותי; הרכב ועדת האיתור נותן לשר דריסת רגל משמעותית ביותר בוועדת האיתור; וניתן למנות ממלא/ת-מקום לממונה על התחרות, מבכירי עובדי הרשות או עובד/ת מדינה אחר/ת, וזאת עד להקמת ממשלה ומינוי שר כלכלה קבוע.

צרו איתנו קשר *5988