בנק ירושלים מקים חברה בת לאשראי צרכני בשותפות עם הפניקס

95% מתיק האשראי הצרכני הקיים בבנק ירושלים יועבר לחברה הבת • הבנק יקצה לחברת הביטוח הפניקס 20% ממניות החברה החדשה תמורת הזרמת הון לתוכה

גיל טופז, מנכ"ל בנק ירושלים / צילום: שריה דאימנט
גיל טופז, מנכ"ל בנק ירושלים / צילום: שריה דאימנט

בנק ירושלים דיווח היום (ג') על הקמת חברה בת שהיא תאגיד עזר בנקאי יחד עם חברת הביטוח הפניקס. פעילות החברה ממוקדת באשראי צרכני בדרך של רכישת אשראי הניתן לציבור באמצעות מערך האשראי של בנק ירושלים, או בדרך של שיתופי פעולה ורכישת תיקים. במסגרת המהלך האסטרטגי, 95% מתיק האשראי הצרכני הקיים בבנק ירושלים יועבר לחברה הבת ובנוסף נבחנת האפשרות להעביר לה תיקי משכנתאות של הבנק.

בנק ירושלים יקצה לחברת הביטוח הפניקס 20% ממניות החברה הבת תמורת הזרמת הון לתוכה. תיק האשראי הצרכני צפוי לגדול ויתכן גם שיגוון לאשראי לרכב, נקודות מכירה ומקטעים נוספים בסיכון נמוך יותר.

גיל טופז מנכ"ל בנק ירושלים: "בבנק שלושה קווי פעילות אשראי מרכזיים: משכנתאות, אשראי צרכני וליווי בנייה. המהלך נועד לגייס הון במטרה לשפר את הגיוון העסקי בבנק ואת הרווחיות שלו. במסגרת התוכנית הרב שנתית החלטנו על המשך צמיחה מדודה בתיק האשראי הצרכני ועל הכנסת משקיע לפעילות זו במטרה להקטין את הסיכון העסקי ולאפשר צמיחה נוספת, גדולה יותר במטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשוק. התועלות המיידיות של המהלך עבור בנק ירושלים הן הגדלת ההון הזמין, גיוון תיק האשראי, פיתוח קווי העסקים וחיזוק מוניטין הבנק דרך הבעת אמון במודל העסקי".

חגי שרייבר, מנהל ההשקעות הראשי בקבוצת הפניקס הוסיף: "שיתוף הפעולה עם בנק ירושלים בבניית פלטפורמה ייחודית בתחום האשראי הצרכני מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה של הפניקס להרחיב את יכולותיה בתחום זה בארץ ובחו"ל לטובת עמיתיה ולטובת הנוסטרו. אני רוצה להודות לגיל טופז ומשה עומר מבנק ירושלים שהשכילו להוציא את המהלך החדשני אל הפועל".

חיבור אסטרטגי שמגדיל את ההון הזמין

מדובר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בין בנק לבין חברת ביטוח בישראל בתחום האשראי הצרכני, מהלך שמפגיש בין הצורך של הגופים המוסדיים באפיק השקעה בסיכון נמוך יחסית והצורך של הבנק בהון נוסף להרחבת הפעילות באשראי. בנק ירושלים מוכיח שוב יצירתיות, חדשנות ונכונות לפעול בשיתוף פעולה בצורה שבה בנקים אחרים בישראל אינם פועלים. החיבור האסטרטגי עם הפניקס מרחיב משמעותית את מקורות ההון הזמינים לבנק ירושלים להרחבת הפעילות העסקית בתחום האשראי ומאפשר לבנק כניסה לתחומי פעילות חדשים.

על פי הערכות בנק ירושלים בסיס ההון בבנק יגדל בכ-70 מיליון שקל מההון שיוזרם לתוך החברה, מזה 32 מיליון שקל חלק המיעוט. כלומר, תירשם בבנק פרמיה בסך של כ-38 מיליון שקל. ההון הנוסף יופנה למימוש אפשרויות צמיחה באשראי. הגדלת ההון ממקור חיצוני תאפשר לבנק להפנות הון ומשאבים מהרווחיות העתידית להמשך פיתוח קווי העסקים של הבנק, קיימים או חדשים, ובכך לגוון עוד את עסקי הבנק.

הרווח של בנק ירושלים צפוי לגדול בכ-10 מיליון שקל בשלוש השנים הראשונות לפעילות המשותפת והמהלך צפוי להשפיע לטובה על דירוג האשראי של הבנק. המהלך לווה על ידי KPMG בצד האסטרטגי, ועל ידי EY ו-HFN בהיבטים החשבונאיים והמשפטיים.

צרו איתנו קשר *5988