המדינה לנובל ודלק: הפרתם את סעיף הבלעדיות במתווה הגז

הרקע: מכרז של חברת חשמל לרכישת גז ממאגר לוויתן שכולל לטענת הרשות סעיף אסור של בלעדיות • למרות הקביעה שההסכם הופר, ברשות התחרות לא ממהרים להודיע איזה סנקציות יופעלו אם בכלל • דלק קידוחים לבורסה: "פעולותינו נעשו בהתאם להוראות מתווה הגז"

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס
אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

רשות התחרות שלחה מכתב לחברות נובל אנרג'י (שברון) ודלק קידוחים בו היא טוענת כי השתיים שמחזיקות במאגר הגז לוויתן (בשותפות עם חברת רציו) הפרו את סעיף הבלעדיות בהסכמי גז בישראל וזאת במסגרת הסכם למכירת גז עליו הן חתמו מול חברת החשמל ב-2019.

ברשות דורשים לבטל את סעיף הבלעדיות בהסכם "לאלתר", כך נכתב. החשיבות של המכתב הינה בהתייחסות לעצם ההפרה ופחות בפן המעשי המיידי. זאת כיוון שתוקף ההסכם בין חברת החשמל לחברות מסתיים ממילא בסוף החודש הנוכחי. עם זאת ברשות התחרות לא מסרו מה בכוונתם לעשות בנדון, וכרגע הם שומרים לעמם את כל האופציות פתוחות. "אין באמור כדי למצו את הטיפול בהפרה האמורה או לפגוע בסמכויות הממונה על התחרות על פי דין ביחס להפרה זו, ובכלל", נכתב במכתב שקיבלו נובל ודלק קידוחים.

הרקע למכתב הינו הסכם אספקת גז לתקופה של שנה וחצי, שנחתם ביוני 2019, כאמור בין השותפות במאגר הגז לוויתן לבין חברת החשמל. הגז החל לזרום בצינורות ביום האחרון של 2019 ותוקפו, כאשר תוקפו של ההסכם הינו עד ל-30 ליוני 2021, קרי בסוף החודש הנוכחי. לפי דיווח ממרץ האחרון של דלק קידוחים, חברת החשמל שילמה רק בשנת 2020 למעלה ממיליארד שקל בגין הסכם זה בלבד. "היקף האספקה המצטבר ממכירת גז טבעי לחברת החשמל ממאגר לוויתן (ביחס ל-100% מהזכויות בפרויקט לוויתן), עד להיום 31.12.2020, מסתכם לסך של כ- 2.4 BCM בהיקף כספי כולל של כ-404.8 מיליון דולר ארה"ב", נכתב בדיווח של דלק קידוחים.

אלא שכעת קובעים ברשות התחרות כי יתכן ונמנעה מחברת החשמל האפשרות לתחרות שמשמעותה האפשרית קבלת מחירים נמוכים יותר. "ביום 12 ביוני 2019 התקשרה חברת החשמל בהסכם לרכישת גז טבעי", נכתב במכתב ששלח עו"ד עמנואל ברכפלד בשם רשות התחרות לשתי החברות. בהמשך נכתב כי "סעיף 1.ב להסכם כולל תניית בלעדיות. בהתקשרות בהסכם הכולל תניית בלעדיות הפרו דלק ונובל את סעיף 22(א) לנספח א' להחלטת הממשלה בעניין מתווה הגז, לפיה בהסכמי מכירה ממאגר לוויתן לא תחול על הצרכן כל מגבלה בנוגע לרכישת גז טבעי מכל ספק גז טבעי אחר. נוכח האמור, דלק ונובל נדרשות לבטל לאלתר את תניית הבלעדיות בהסכם", נכתב.

בהודעה לבורסה שפרסמה היום דלק קידוחים היא ציינה את קבלת המכתב וכן כי, "תוקף ההסכם הינו עד ליום 30.6 2021, ועל כן לעמידה בדרישה כאמור לא תהיה השפעה מהותית על הכנסות השותפות ממכירת גז טבעי ברבעון השני לשנת 2021. השותפות לומדת בסיוע יועציה המשפטיים את האמור במכתב ואת השלכותיו ובוחנת את צעדיה בנושא. יובהר כי בהתבסס על יועציה המשפטיים, השותפות בדעה כי כל פעולותיה בקשר עם ההסכם נעשו בהתאם להוראות מתווה הגז וכן חולקת על סמכות רשות התחרות בעניין הנדון".

מרב דוד, סמנכ"לית ארגון לובי 99, מסרה בתגובה לצעד של רשות התחרות: "לפני 10 חודשים פנינו בדחיפות לממונה על התחרות, לאחר שגילינו כי השותפות במאגר הגז לוויתן לוחצות על הממשלה בניסיון למנוע יבוא של גז זול, בעקבות קריסת מחירי הגז הנוזלי בעולם בזמן משבר הקורונה. השותפות נתלו בסעיף בלעדיות בהסכם בינן לבין חברת החשמל - סעיף שעל פי בדיקתנו לא קיבל את אישורה של הממונה על התחרות - למרות פניה אליה לבחינת הסעיף, שמטרתו הבלעדית היתה חסימת מתחרים ובפועל חסימת יבוא.

ההחלטה של הממונה לפיה החתימה על סעיף הבלעדיות בחוזה חברת חשמל-לוויתן, מהווה הפרה של מתווה הגז היא החלטה חשובה. עם זאת העובדה שהיא ניתנה שבועות אחדים לפני פקיעת החוזה, וללא כל סנקציה נגד השותפות בלוויתן, מעידה על הרפיסות בה פועלים הרגולטורים מול חברות הגז. בקרוב יפתח הסכם הגז המרכזי של חברת החשמל. הגיע הזמן שהרגולטורים יפעלו לטובת הציבור ובנחישות להורדת מחיר הגז ואיתו את מחיר החשמל, ולא ישרתו בהחלטותיהם את האינטרסים של מונופול הגז".

צרו איתנו קשר *5988