משפט נתניהו: "התפספסו נתונים רלוונטיים כתוצאה מצורת החיפוש"

החקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה ע"י פרקליטו של רה"מ עו"ד בעז בן צור התחדשה היום • בבוקר התקיים דיון בבקשת ההגנה לקבלת התכתבויות נוספות מהטלאפון של ישועה • ‏השופט ברעם לתובעת: ״עשיתם תקלה. את מודה שלא בחנתם את קווי ההגנה כשבחנתם את התיק. זה ייקח שעות עבודה? אז ייקח!"

אילן ישועה במשפט נתניהו / צילום: יוסי זמיר
אילן ישועה במשפט נתניהו / צילום: יוסי זמיר

15:30

הדיון הסתיים להיום. 

ידיעות נוספות שהוצגו לעד ישועה, כמו הכתבה "עמוס עוז: "ביום שבו יתחילו פה לקרוא לנתניהו בוגד, אדע שסופסוף זז משהו" (מתאריך 10.2.15). ישועה אמר בתגובה: "טבעי שתהיה הרבה ביקורת בתקשורת כלפי ראש הממשלה וגם בוואלה הובעה ביקורת כלפיו". בנוסף, ישועה העיד שלא היה מודע לכל הפרסומים שמציג לו בן צור. 

15:03

עו״ד בן צור ממשיך להציג כתבות רבות לישועה ומבקש את התייחסותו. בן צור מסביר שהצגת הכתבות הרבות נועדה להפריך את האמירות הכוללניות שהאתר מוטה.

‏השופט ברעם: ״זה עניין של מידה, אתה עובר פריט פריט, סיזיפי״.

13:58

לישועה מוצגות כתבות נוספות על ידי עו״ד בן צור, במטרה להדגים את הסיקור נגד נתניהו. בפברואר 2015 פורסמה כותרת - "ביקורת על נתניהו בארה"ב - מקדם מהלך הרסני למען הרפובליקנים".

כתבה נוספת מפברואר 2015 על שרה נתניהו הוצגה, שכותרתה: ״משחק רשת חדש: עזרו לשרה נתניהו לאסוף בקבוקים למחזור".

12:37

ישועה החל להעיד רק בשעה 11 בשל הדיון בבקשת ההגנה לקבל תכתובות נוספות מהפלאפון שלו.

עו״ד בן צור המשיך בקו ההגנה לפיו האתר סיקר באופן חיובי את יריביו של נתניהו ובאופן שלילי את נתניהו. בחקירה עובר בן צור על האירועים המתוארים בכתב האישום באירועי סיקור מוטה.

עו"ד יהודית תירוש / צילום: יוסי זמיר
 עו"ד יהודית תירוש / צילום: יוסי זמיר

מוקדם יותר הציג עו״ד בן צור לישועה כתבות המיטיבות עם חבר הכנסת בוז׳י הרצוג, ומקרים בהם השפיע ישועה לטובת הרצוג. ישועה טען שהופעלו עליו לחצים והיו פניות שהועברו משאול או איריס אלוביץ'.

עו״ד בן צור הציג כתבה שכותרתה ״המבקר העביר חומרים ליועמ״ש: קיים חשש לפלילים״, בנוגע לפרשת מחזור הבקבוקים במעון ראש הממשלה. זאת כדוגמה לידיעה שלילית שפורסמה במערכת הבחירות.

10:32

חקירתו של מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה במסגרת משפטו של ראש הממשלה תימשך היום בבית המשפט המחוזי בירושלים. זהו היום ה-22 לעדותו. עורך דינו של ראש הממשלה בעז בן צור ימשיך בחקירתו הנגדית היום.

הבוקר מתקיים דיון בנוגע לבקשת ההגנה לקבלת התכתבויות נוספות מהפלאפון של ישועה לאחר שהתגלו התכתבויות הרלוונטיות למשפט שלא סווגו כרלוונטיות. ההגנה איתרה בין חומרי החקירה שהועברו אליה התכתבויות רלוונטיות בין ישועה לפוליטיקאים וגורמים נוספים הנוגעים לאופן הסיקור באתר וואלה, כאשר עם חומר החקירה הועברו בטעות התכתבויות שאינן רלוונטיות ועשויות לפגוע בפרטיותו של ישועה.

התביעה הציעה שהחומר יסונן באמצעות מילות חיפוש. ההגנה הציעה כמה חלופות. אחת מהן היא כי התביעה תעבור שורה שורה, ללא שימוש במילות חיפוש. התובעת הציעה שישועה יעבור בעצמו על המידע בטלפון הסלולרי ויסווג איזה תכתובות פוגעות בפרטיותו והסנגורים התנגדו.

ההגנה מתנגדת להצעת הפרקליטות שהמשטרה תערוך חיפוש חוזר לפי מילות חיפוש, זאת לאחר שהתגלו תכתובות שלא ניתן היה לאתר אותן באמצעות מילות חיפוש. שיטת סינון ההתכתבויות מתוך טלפון נעשית על בסיס מילות חיפוש רלוונטיות לחקירה. באופן זה לא אותרו כל השיחות הרלוונטיות.

השופטת פרידמן-פלדמן אמרה: ״איך לא יתפספסו נתונים רלוונטיים כתוצאה מצורת החיפוש? פה כבר היתה תקלה. אנחנו יודעים שיש כאן דברים שרלוונטיים להגנה ושאי אפשר לחשוב מראש על מילת חיפוש שתאתר אותן. אז מה - שזה ייעלם או שמישהו יעבוד קצת יותר קשה״.

השופט ברעם פנה לתובעת עו״ד יהודית תירוש והרים את הקול: ״את מודה שעשיתם תקלה. מודה שלא בחנתם את קווי ההגנה כשבחנתם את התיק. אני לא מבין בכלל מה ההתעקשות. זה ייקח שעות עבודה? אז שייקח״.

החלטת השופטים תפורסם בהמשך היום.

עדותו של ישועה עוסקת בתיק 4000, שבו נאשמים נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' שהיו בעלי השליטה בבזק ובוואלה בשוחד והפרת אמונים.

 *** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988