לאחר כישלון ההנפקה: כך יכניסו הקיבוצים את תחנת הכוח הפרטית דליה לבורסה בת"א

עסקת בעלי עניין בחברת משק אנרגיה צפויה למזג לתוכה את החזקות הקיבוצים בתחנת הכוח הפרטית • בעקבות העסקה המתגבשת זינקה מניית משק אנרגיה בעשרות אחוזים

הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף
הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

לאחר כישלון הנפקתה של חברת דליה אנרגיה בבורסה במרץ השנה, בוחנים בעלי מניותיה את מכירת החזקותיהן לחברת משק אנרגיה  הציבורית. ביום ה' דיווחה משק אנרגיה כי היא בוחנת אפשרות לרכישת פעילות האנרגיה הפרטית של קבוצת משקי הקיבוצים, מבעלות השליטה בה.

פעילות אנרגיה זו כוללת את החזקות משקי הקיבוצים (כ-40%) בדליה אנרגיה וכן בפעילות הסחר בחשמל והחלוקה והאספקה של החשמל לקיבוצים. דליה אנרגיה מחזיקה בתחנת הכוח הפרטית דליה באתר צפית שבשפלת יהודה. תחנת הכוח היא מהגדולות בישראל ומייצרת חשמל באמצעות גז טבעי בהספק כולל של 912 מגוואט, המסופק לחברת החשמל ולצרכנים פרטים.

משקי הקיבוצים הוא ארגון החזקות שמטרתו בניית פעילויות המקנות ערך מוסף אסטרטגי לבעליו. הארגון הוא אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) אשר הוקמה בשנת 1996. כיום חברים בקבוצה כ-280 קיבוצים מכל הזרמים ומושבים שיתופיים.

להערכת משק אנרגיה, אם וככל שהעסקה תצא אל הפועל, תבוצע הרכישה כולה (או לפחות מרביתה) על דרך של החלפת מניות. במסגרת העסקה יוקצו למשקי הקיבוצים מניות נוספת במשק אנרגיה, בהתאם ליחסי ההחלפה שייקבעו במשא ומתן שיתקיים בין הצדדים.

משקי הקיבוצים מחזיקה כיום ב-7.4% ממניות משק אנרגיה, והיא צד להסכם עם בעלי מניות אחרים, גם הם ארגונים כלכליים של הקיבוצים. ככל שתושלם העסקה, צפויה משקי הקיבוצים להיות בעלת המניות העיקרית במשק אנרגיה - לנוכח השווי העצום של החזקותיה בדליה.

לנוכח העובדה כי מדובר בעסקת בעלי עניין, הסמיך דירקטוריון משק אנרגיה את ועדת הביקורת של החברה לשמש כוועדת דירקטוריון מיוחדת ובלתי תלויה לצורך בחינת העסקה, ליוויה וגיבוש תנאיה. ועדת הביקורת של משק אנרגיה כוללת את הדירקטוריות החיצוניות ורדה קלל ויעל אנדורן, ואת הדירקטורית הבלתי תלויה דורית בן סימון.

משק אנרגיה, שהונפקה בבורסה בתל אביב ביוני 2020, עוסקת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל. החברה פועלת בשלל תחומי האנרגיה המתחדשת וביניהם: פרויקטים סולאריים קרקעיים רחבי-היקף; מתקנים סולאריים על גבי גגות; מערכות צפות על גבי מאגרים ודפנותיהם; מערכות אגירה ותשתית לתחבורה חשמלית.

משק אנרגיה זינקה 70% בשנה האחרונה

בתגובה להודעה על האפשרות לרכישת מניות דליה אנרגיה, זינקה מניית משק אנרגיה ב-18% ביום ה', וממשיכה לטפס בעשרות אחוזים גם היום. בסך הכול עלתה מניית החברה בכ-70% מאז החלה להיסחר ביוני 2020, והיא משקפת כיום לחברה שווי של כ-700 מיליון שקל.

בהודעה מטעם משקי הקיבוצים נמסר, כי היא רואה בעסקה יתרונות רבים, ובהם כי היא תייצר למשק אנרגיה תזרים הכנסות משמעותי, ותוכל להוות בסיס איתן לפעולות של פיתוח עסקי. נכון למועד זה, מדגישים שם, אין כל ודאות כי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים. כמו כן, ככל שייחתם הסכם הוא יהיה כפוף לקבלת האישורים הנדרשים, ואין כל ודאות כי אישורים אלה יתקבלו, ולהתקיימות התנאים להשלמת העסקה.

שווי של 5 מיליארד דולר היה גבוה מדי

בחודש פברואר השנה פרסמה חברת דליה אנרגיה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסה בתל אביב. החברה קיוותה להשלים את ההנפקה לפי שווי של 5 מיליארד שקל "לפני הכסף", ובמסגרתה אף לשלב הצעת מכר של בעלות מניותיה בהיקף של כחצי מיליארד שקל.

בהמשך, הבינו בחברה כי שווי זה גבוה מדי ביחס למחיר שמוכן השוק לשלם, והסכימו להפחית את השווי לפני הכסף לכ-4 מיליארד שקל. עם זאת, גם שווי זה היה גבוה לתפיסת הגופים המוסדיים, שהציבו לחברה רף מקסימלי של כ-3.5 מיליארד שקל בלבד.

לרף זה התנגדו חלק מבעלי המניות ועקב כך בוטלה ההנפקה. יש לציין כי שווי חברה של 3.5 מיליארד שקל משקף למניות שבידי משקי הקיבוצים שווי של 1.4 מיליארד שקל.

בעת ההחלטה על ביטול ההנפקה, מסרה דליה אנרגיה כי "בעלי המניות בדליה אנרגיה מאמינים במימוש פוטנציאל ההשבחה החזק של החברה, המתבסס על היכרותם המעמיקה את החברה ופעילותה. לפיכך, דליה אנרגיה קיבלה החלטה שלא להנפיק את החברה בשווי הנמוך מהשווי הריאלי להערכתה, ולדחות את ההנפקה למועד אחר".

דליה אנרגיה, שנוסדה ב-2005, מוחזקת בידי משקי הקיבוצים (40.67%), דניאל חוסידמן וצבי ברק (20%), משפחת ג'ורג' חורש (8.67%), קרן תש"י (5%) וחברת חירם אפסילון (25.66%) של משפחת לנדאו והיזמים המקוריים של דליה.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2020 נשחקו הכנסותיה של דליה אנרגיה ב-9% ל-1.2 מיליארד שקל, אחרי שהחברה הציגה השפעות סותרות משינוי משטר ההפעלה שלה. למרות שחיקת הרווח התפעולי, הרווח הנקי שלה לתקופה זו עלה ב-11% ל-81 מיליון שקל, בהשפעת שינויים בסעיפי מימון.

צרו איתנו קשר *5988