תיק האלפים: האם החומרים החדשים מהטלפון של אילן ישועה יוכלו לשמש גם את התביעה?

לאחר שהצדדים הגיעו להבנות בנוגע לחיפוש חומרים נוספים בטלפון של אילן ישועה, כעת הם חלוקים על האם החומרים יוכלו לשמש גם את התביעה • לשיטת הסנגורים, החל ממועד הגשת כתב האישום לא ניתן לבצע השלמות חקירה, אך הפרקליטות טוענת כי מטרת ההליך היא בירור האמת ולא לשירות של אחד מהצדדים בלבד

ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו / צילום: אמיל סלמן, "הארץ"
ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו / צילום: אמיל סלמן, "הארץ"

לאחר שהפרקליטות והסנגורים בתיק האלפים הגיעו להסכמה לפיה יש צורך בהשלמת חקירה הנוגעת לחומרים הנמצאים בטלפון הסלולרי ובתיבת הדואר האלקטרוני של עד התביעה אילן ישועה, כעת התגלעה מחלוקת משמעותית בין הצדדים בנוגע לאופן החיפוש.

לגלובס נודע כי בין הצדדים שוררת מחלוקת נוספת הנוגעת לשימוש בתוצרי החיפוש. בעוד שהסנגורים טוענים כי מבחינת הפרקליטות, הסתיימה החקירה הראשית של ישועה וכל שכן יכולתה לבצע השלמות חקירה, הפרקליטות טוענת כי הראיות שיימצאו יכולות לשמש גם את התביעה ולא רק את ההגנה.

לצורך השלמת החקירה הופסקה עדותו של ישועה למשך שלושה שבועות. על פי ההסכמות נקבע כי הפרקליטות תעביר לנאשמים מילות חיפוש שתשמשנה לעריכת חיפוש במדיה הדיגיטלית, ולנאשמים ניתנה אפשרות להעביר מילות חיפוש נוספות. זאת לצד חיפוש רציף בתכתובות בין ישועה לאנשי תקשורת, אנשי עסקים ואישי ציבור שונים.

שלשום (ג') העבירו סנגוריו של בנימין נתניהו ושל שאול אלוביץ' רשימת מילות חיפוש מטעמם. לדברי הפרקליטות, באותו יום ועל פי המתווה המוסכם, העבירה המאשימה לנאשמים רשימת מילות חיפוש מטעמה. אלא שהסנגורים התנגדו לחלק ממילות החיפוש של הפרקליטות בטענה כי מדובר ב"השלמת חקירה פסולה בניגוד לדין", זאת, לטענת הנאשמים, משום שמילות חיפוש אלה נוגעות לנתניהו ולבני משפחתו, ולא רק "לגורמי חוץ" שאינם קשורים בו. עוד ביקשו הסנגורים לפסול מילות חיפוש שהן שמות של גורמים שעלו בחקירותיהם הנגדיות.

כך בין היתר, התנגדו סנגורי נתניהו ואלוביץ' למילות החיפוש: "נתניהו", "שרה", "הגברת", "ערן טינפברון" (עורך Ynet לשעבר), "ניר חפץ", "ניר שלום" ועוד, ואף את שמו של עיתונאי "הארץ" גידי וייץ. סנגוריות נוני מוזס הצטרפו להתנגדות ודרשו בנוסף לאסור על מילת החיפוש "מוזס".

על פי טענת הפרקליטות, "בקשות אלו לפסילת מילות חיפוש - לרבות פסילת שמותיהם של גורמים השייכים לאחת משש הקטגוריות - הופנו למאשימה על אף שהמתווה המוסכם אינו כולל פררוגטיבה של ההגנה לפסול מילות חיפוש. יתר על כן, הנאשמים אינם כופרים כלל ברלוונטיות של מילות חיפוש אלה או בכך שמדובר בתכתובות שעשויה להיות להן נגיעה לאופן התנהלותו של ישועה בכל הקשור לסיקור באתר וואלה".

הפרקליטות: עמדה מעוררת תמיהה

הפרקליטות הוסיפה וטענה כי "בבקשתם הנוכחית, כפי שהיא עולה מהתכתובת עם המאשימה, מבקשים הנאשמים הלכה למעשה לכרסם בהחלטת בית המשפט הנכבד ולסגת מן המתווה המוסכם להרחבת החיפוש בהתקני המדיה של העד ישועה. לטעמם, כך נראה, החיפוש שעליו הורה בית המשפט נועד לצרכיהם, ולצרכיהם בלבד. ולא היא: אכן, החיפוש הנוסף בהתקני המדיה של העד ישועה נולד מבקשתם של הנאשמים והוא לא נועד לשפר את עמדותיה של המאשימה. עם זאת, לאחר שהוכר הצורך בחיפוש נרחב נוסף, לא ניתן לקבל את העמדה שהוא נועד לצרכיה הבלעדיים של ההגנה. החיפוש, כמו כל חיפוש, בין אם הוא נערך בשלב החקירה ובין אם הוא נערך לאחר שהמשפט כבר החל, נועד לצורך גילוי האמת ולא לצורך מטרותיו של צד כזה או אחר".

עוד נכתב בבקשת הפרקליטות כי החלטת בית המשפט נועדה להביא למיצוי את פעולות החקירה הנוגעות לחיפוש במדיה הדיגיטלית של העד, והיא אינה מיועדת לאתר אך ורק תכתובות המעידות על מעורבות של ישועה בסיקור "גורמי חוץ שאינם קשורים לנאשם 1" בלבד, כפי שטוענים הנאשמים.

בנוסף נטען כי סנגורי הנאשמים "מבקשים לפסול לא רק מילות חיפוש הקשורות בנתניהו ובבני משפחתו, אלא גם מילות חיפוש נוספות, שעלו מחקירותיהם שלהם במהלך המשפט, כמו למשל, את שמו של ערן טיפנבורן - השייך לקטגוריית אנשי התקשורת. עמדה זו מעוררת תמיהה".

בסוף הבקשה נכתב כי "לאור כל האמור, תבקש המאשימה את הנחיית בית המשפט הנכבד בנוגע למחלוקת שנפלה בין הצדדים ביחס למילות החיפוש שתשמשנה את היחידה החוקרת בביצוע החיפושים".

בעקבות הודעת הפרקליטות, מיהרו הסנגורים לשלוח את תגובתם לבית המשפט והודיעו כי הם מסירים את התנגדותם לשימוש במילות הקוד, "כדי לא להרבות במחלוקת" וכדי שלא תעלה טענה שהעיכוב במסירת החומרים נובע מהתנגדות הסנגורים למילות החיפוש.

למרות שסוגיית מילות החיפוש נפתרה, הסוגיה העקרונית נותרה במחלוקת זאת כיוון שהוויכוח בין הצדדים לא נוגע רק לאופן החיפוש אלא העיקר בשאלה למי תהיה הזכות לעשות שימוש בתוצרי החיפוש: האם להגנה בלבד או לשני הצדדים באופן שווה. כעת בית המשפט יצטרך להכריע.

בתגובת סנגורי ארבעת הנאשמים לבית המשפט נכתב כי "עמדתם המשפטית של הנאשמים כולם היא, כי חקירת 'תיק 4000' באה לסיומה עם הגשת כתב האישום. החל ממועד זה לא ניתן עוד לערוך השלמות חקירה, למעט בתנאים הקבועים לכך בדין. תנאים אלה אינם מתקיימים בנקודת הזמן הנוכחית, והמאשימה עצמה לא ניסתה לטעון אחרת".

לאור זאת כתבו הסנגורים כי "עמדת הנאשמים היא, כי מילות החיפוש שהוצעו על ידי המאשימה, המכוונות בבירור לביצוע השלמת חקירה, אינן במקומן"

למרות זאת כתבו הסנגורים כי "בשלב זה, כדי שלא לרבות במחלוקת וכדי שלא תועלה טענה במטרה להצדיק עיכוב במסירת תוצרי החיפוש לידי ההגנה (שחלקים מצומצמים מהם הועברו לראשונה רק אמש) - מבוקש כי החיפוש יושלם וכי ככל שתהא מחלוקת לאחר קבלת תוצרי החיפוש, זו תובא בפני בית המשפט תוך שמירת כלל טענותיהם של הנאשמים". 

 *** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שאול ואיריס אלוביץ' וארנון (נוני) מוזס מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988