אקירוב ממשיך לרכוש מניות כלל ביטוח: "נגיע ל-15% ונראה לגבי היתר שליטה"

איש העסקים רכש מניות כלל נוספות ב-142 מיליון שקל והגדיל את אחזקותיו ל-13.2% מהון החברה • על מנת לקבל היתר שליטה, הוא צריך להגיש בקשה מיוחדת לכך מרשות שוק ההון

אלפרד אקירוב / צילום: תמר מצפי
אלפרד אקירוב / צילום: תמר מצפי

איש העסקים אלפרד אקירוב ממשיך במסע הרכישות שלו של מניות כלל ביטוח ובתחילת השבוע העלה את שיעור אחזקותיו בחברה (באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו) ל-13.2% מההון.

אקירוב קיבל לפני כשבועיים היתר מהממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, היתר להחזקה של עד 15% מכלל ביטוח, ומאז הוא ביצע מספר רכישות בסכום של 142 מיליון שקל, שהגדילו את החזקותיו מ-9.9% ל-13.2% מהמניות בשווי שוק של כ-600 מיליון שקל.

בשיחה עם גלובס ציין אקירוב כי הוא מתכוון להמשיך לרכוש מניות של כלל ביטוח עד אשר יגיע למכסת 15% אותה התירה לו רשות שוק ההון. נכון למועד זה אקירוב טרם הגיש בקשה לרשות שוק ההון לקבל שליטה בחברת הביטוח, שמתנהלת נכון להיום ללא גרעין שליטה, אך הוא לא פוסל זאת בהמשך.

לדבריו, לאחר שישלים את רכישת 15% האחוזים המותרת תועלה הצעה לרכישת השליטה בחברת הביטוח לדירקטוריון אקירוב נדל"ן באמצעותה הוא רוכש את מניות כלל, ואם תתקבל החלטה לנסות להשיג שליטה בחברה, תוגש בקשה לרשות שוק ההון.

בימים האחרונים ביצע כאמור אקירוב שלל רכישות של מניות כלל ביטוח. מסוף השבוע האחרון ועד ליום ראשון הוא רכש כ-2% ממניות החברה בשתי פעימות בתמורה לסכום של 87 מיליון שקל. המניות נרכשו מאיש העסקים מורי ארקין, שלאחר העסקאות האחרונות ירד לאחזקה של 1.8% בלבד. במקביל רכש אקירוב מניות נוספות המהוות 1.2% מהון כלל ביטוח תמורת כ-55 מיליון שקל מידי מחזיקים שונים.

ההיתר להגדלת החזקות בכלל ביטוח, הנסחרת בשווי של 4.5 מיליארד שקל ומנוהלת בידי יורם נוה, ניתן על ידי הממונה על שוק ההון, ניתן לאקירוב, ולילדיו, ג'ורג'י ושרון, והוא כולל שני תנאים מגבילים. "נקבע כי בעלי ההיתר לא יערכו כל הסדר או הסכם עם צד שלישי הנוגע להחזקת אמצעי שליטה של בעלי ההיתר בחברה ובגופים המוסדיים הנשלטים על ידה, אלא באישור מראש ובכתב של הממונה", נכתב בדיווח של כלל ביטוח לבורסה לפני כשבועיים.

זאת ועוד: "בעלי ההיתר התחייבו בפני הממונה שלא לפעול לבד או ביחד עם אחרים באופן המקים להם שליטה בחברה, וכן התחייבו שלא לפעול בשיתוף פעולה עם מחזיק אחר באמצעי שליטה בחברה לעניין הצבעה למינוי דירקטור או לעניין הפסקת כהונתו או כל עניין אחר שיובא להכרעת האסיפה הכללית".

צרו איתנו קשר *5988