לאחר כמעט שנה: הגירעון ירד לשיעור חד ספרתי

הגירעון המצטבר ביחס לתוצר עמד בחודש יולי על 9.3% לעומת 10.1% בחודש הקודם • הכנסות המדינה ממסים מתחילת השנה עלו בכ-30% • גם ההכנסות ממיסוי שוק ההון ושוק הנדל"ן זינקו

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: איל יצהר
שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: איל יצהר

על רקע החשש במשק מסגר נוסף ומההשלכות הכלכליות הקשות שיתלוו אליו, מפרסמים באוצר את דוח ביצוע התקציב לחודש יולי. מהדוח עולה כי מגמת ההתאוששות של המשק נמשכת ביתר שאת: הגירעון יורד, הכנסות המדינה ממסים עולות וגם שוק ההון ושוק הנדל"ן רותחים. כך, הגירעון המצטבר ביחס לתוצר ירד לראשונה מלאחר כמעט שנה לשיעור חד ספרתי ועומד על 9.3% לעומת 10.1% בחודש הקודם.

הקיטון המתמשך בגירעון נובע בעיקרו מהמשך מגמת הגידול בהכנסות המדינה ממסים המסתכמות מתחילת השנה בכ-231.5 מיליארד, סכום הגבוה משמעותית מהתקפה המקבילה אשתקד - גידול של 29.5% לעומת התקופה המקבילה, וגם מהתקופה המקבילה ב-2019, טרם משבר הקורונה, אז עמדו הכנסות המדינה על סך של 203.3 מיליארד שקל (גידול נומינלי ביחס של כ-13.9% ביחס ל-2019).

מהנתונים עולה כי גם בחודש יולי נמשכה מגמת הירידה בהוצאות כאחוז מהתוצר (ירידה של 0.3%) אך עם זאת, היקף ההוצאות נותר גבוה ועמד על כ כ-275.9 מיליארד שקל - המשקף גידול של כ-10.4% לעומת התקופה המקבילה, הנובע בעיקרו מתוכנית הסיוע הכלכלי.

עוד עולה מדוח האוצר כי עד כה נוצלו כ-79% מהסכומים שהוקצו לסיוע למשק במסגרת תכנית הסיוע בשל נגיף הקורונה, שהיקפה כ-203.3 מיליארד שקל. 159 מיליארד השקלים שאכן נוצלו לטובת הסיוע למשק, הופנו בעיקרם למענה הבריאותי ולסיוע לשוק העבודה בדמות מודל החל"ת. מהנתונים עולה כי ניצול תקציב הסיוע לביטחון הסוציאלי הגיע ל-93% מהסכום שהוקצה (תשלומי החל"ת והאבטלה הגורפים), תקציב הסיוע למערכת הבריאות (רכישת חיסונים, ציוד וכדומה) נוצל בשיעור של 85% והסיוע לעסקים במשק (בדמות מענקים והשתתפות בהוצאות קבועות) עדיין מדשדש מאחור ועומד על 67% ניצול בלבד.

החגיגה בגביית המסים נמשכת

באשר להכנסות המדינה נראה כי "החגיגה נמשכת", והעלייה בהכנסות המדינה ממסים נמשכת מתחילת השנה ועד עכשיו. נתוני האוצר מצביעים על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020, כאשר מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020. בחודש יולי 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-35.8 מיליארד שקל.

בניתוח הכנסות לחודש יולי נלקחו בחשבון מספר אירועים שהשפיעו על ההכנסות ובהם העובדה כי בשנת 2021 אמורה להתחדש ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ-200 מיליון שקל בגין חודש יולי 2021 וכ-1.5 מיליארד שקל בגין החודשים ינואר-יולי 2021. עוד צוין בדוח הביצוע כי נתוני הכנסות לחודש יולי 2020 ונתונים מצטברים מתחילת השנה מושפעים ממשבר הקורונה שפרץ בחודש מרץ 2020.

בנוסף בנוגע לנתוני 2019 נלקחה בחשבון העובדה כי באפריל 2019 עודכנה נוסחת מיסוי ירוק, וכתוצאה מכך הוקדם יבוא כלי רכב לחודש מרץ 2019 על חשבון החודשים הבאים, כולל הקדמת גבייה של 200 מיליון שקל על חשבון חודש יולי 2019.

מנתוני האומר עולה כי בשיעורי מס אחידים (בניכוי תיקוני חקיקה, הפרשי עיתוי, הקדמת יבוא כלי רכב והכנסות חריגות), עלו הכנסות המדינה ממסים ביולי 2021, במונחים ריאליים (שינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן) ב-26% לעומת הרמה הנמוכה של יולי 2020 בשל משבר הקורונה, ובשיעור של 19% בהשוואה ליולי 2019. בהשוואה ליולי 2020, הגבייה ממסים ישירים עלתה ב-33%, הגבייה ממסים עקיפים ב-20% והגבייה מאגרות ירדה ב-16%. בהשוואה ליולי 2019 עלו ההכנסות ממסים ישירים ב-33% וממסים עקיפים ב-6%. במסים ישירים נרשמה עליה חדה במקדמות מס הכנסה, בהכנסות מרווחי הון, בניכויים משכר ובמיסוי מקרקעין.

בחודשים ינואר-יולי 2021 הסתכמו ההכנסות ב-217.6 מיליארד שקל לעומת 176.0 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זהו גידול של 23%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-26%, ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-20% וההכנסות מאגרות עלו בכ-4%. בהשוואה לינואר-יולי 2019 עלו ההכנסות ממסים בשיעור של 17%- 24% בהכנסות ממסים ישירים ו-9% בהכנסות ממסים עקיפים.

בניתוח ההכנסות ממסים עולה כי ההכנסות ממסים ישירים (מס הכנסה משכירים) הסתכמו ביולי 2021 ב-19.7 מיליארד שקל לעומת 14.6 מיליארד שקל ביולי 2020. גביית המסים הישירים גדלה ביולי 2021 ב-33% לעומת יולי 2020 ולעומת יולי 2019.

גם בגביית מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) נרשמה עליה ב-2021. ביולי 2021 הסתכמה הגבייה בסעיף זה ב-8.6 מיליארד שקל לעומת 6 מיליארד שקל ביולי 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עלייה של 40%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-59% לעומת יולי 2020 וב-53% לעומת יולי 2019. הגבייה מחברות עלתה ב-32% לעומת יולי 2020 וב-38% לעומת יולי 2019.

באוצר מסבירים את העליות ככאלה הנובעות מעליה משמעותית בתשלום מקדמות (הן בסכומי המקדמות והן במספר המשלמים) ובהכנסות מרווחי הון.

באשר להכנסות ממסים מפעילות בשוק ההון, עולה מהנתונים כי ביולי 2021 נרשמה גבייה ברוטו של כ-600 מיליון שקל, עלייה של 42% לעומת יולי 2020 ולעומת יולי 2019. בגבייה מריבית נרשמה עלייה של 16%, ובגבייה מניירות ערך נרשמה עלייה של 58% לעומת יולי 2020.

עלייה של 87% במיסוי נדל"ן

על פי הנתונים גם שוק הנדל"ן רותח. ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו ביולי 2021 ב-1.8 מיליארד שקל, לעומת מיליארד שקל ביולי 2020, עלייה של 87%. בגבייה ממס שבח נרשמה עלייה של 91% ובגבייה ממס רכישה נרשמה עלייה בשיעור של 81%. בהשוואה ליולי 2019 חלה עלייה בשיעור של 84%. מגמת העלייה בהכנסות ממס רכישה וממס שבח נמשכת מחודש מרץ 2021. במצטבר בחודשים ינואר-יולי 2021 נרשמה עלייה של 51% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל 50% לעומת ינואר-יולי 2019. העלייה נובעת מגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות.

באוצר מייחסים חלק מהרתיחה של שוק הנדל"ן לעובדה כי ביולי 2020 הופחת מס הרכישה על רכישת דירות להשקעה (ב-29.7.2020 הופחת שיעור מס רכישה על דירה שאינה יחידה מ-8-10% ל-5-10%).

צרו איתנו קשר *5988