נאוי הציגה תוצאות, ובעל השליטה פרסם הצעה רכש

היום פרסם דורי נאוי הצעת רכש לעוד 15.3% ממניות החברה תמורת כ-120 מיליון שקל ולפי מחיר של 24 שקל למניה • את הרבעון השני של 2021 סיימה החברה עם רווח נקי של 25.6 מיליון שקל, המשקף עלייה של 44% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

דורי נאוי, בעל השליטה בקבוצת נאוי / צילום: אבי שאולי
דורי נאוי, בעל השליטה בקבוצת נאוי / צילום: אבי שאולי

חברת האשראי החוץ-בנקאי קבוצת נאוי , מדווחת על המשך הצמיחה בפעילותה, ובעל השליטה דורי נאוי מבקש להרחיב את אחיזתו בה. במהלך הרבעון השני של 2021 הגדילה קבוצת נאוי את תיק האשראי שלה ב-358 מיליון שקל לסך של 2.5 מיליארד שקל, כאשר מטרתה להגיע לתיק אשראי של 3 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון של 2022 נותרה ללא שינוי.

קבוצת נאוי עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי המגובה בממסרים דחויים (צ'קים). החלק המשמעותי בפעילות החברה הוא מתן הלוואות המגובות בממסרים דחויים של מקבל האשראי (הלקוח עצמו), ויתרתו במסחר בממסרים דחויים של צדדים שלישיים.

בעל השליטה דורי נאוי, מחזיק כיום ב-44.4% ממניות החברה בשווי של כ-364 מיליון שקל. היום פרסם דורי נאוי הצעת רכש לעוד 15.3% ממניות החברה תמורת כ-120 מיליון שקל ולפי מחיר של 24 שקל למניה.

עם זאת, היום נסחרה מניית החברה במחיר של 25.1 שקל למניה, כך שלצורך השלמת המהלך יידרש כנראה דורי נאוי להעלות את המחיר המוצע על ידו. בינתיים, דיווחה החברה כי תחלק בתחילת ספטמבר לבעלי מניותיה דיבידנד של 15.4 מיליון שקל, בגין רווחי הרבעון השני של 2021.

את הרבעון השני של 2021 סיימה החברה עם רווח נקי של 25.6 מיליון שקל, המשקף עלייה של 44% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. גם במחצית הראשונה של השנה צמח הרווח הנקי בשיעור של 44% ל-48.6 מיליון שקל.

הכנסות המימון של החברה צמחו ב-27% ברבעון השני ל-38.4 מיליון שקל, כאשר במחצית הראשונה כולה גדלו ההכנסות ב-5.8% ל-75.1 מיליון שקל. בנוסף, מציגה החברה ב-2021 קיטון בהפרשה לחובות מסופקים על רקע חזרת המשק לפעילות כלכלית שגרתית לאחר הקורונה ועלייה בביקוש לאשראי, זאת תוך טיוב תיק האשראי.

ברבעון השני רשמה החברה הכנסות 4.7 מיליון שקל בגין ביטול הפרשות להפסדי אשראי, וזאת לעומת הכנסות מביטול הפרשות של 1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של 2021 רשמה החברה הכנסות של 5.8 מיליון שקל מביטול הפרשות, וזאת בהשוואה להוצאות של 8 מיליון שקל שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד בגין הפרשות לחובות מסופקים.

לחברה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות מהבנקים בסך של כ-248 מיליון שקל, כאשר יתרת תיק האג"ח שלה עומדת כיום על כ-140 מיליון שקל. בנוסף, הודיעה נאוי על בחינתה של הנפקת אגרות חוב בבורסה, לצורך תמיכה בצמיחה של החברה וגיוון מקורות המימון שלה.

שחר אושרי, יו"ר האחים נאוי, אמר היום כי "אנו נמשיך להוביל את שוק האשראי החוץ-בנקאי ושואפים להגדיל את תיק האשראי שלנו באופן משמעותי הן באמצעות המשך הפעילויות הקיימות תוך התמקדות בתחום הנדל"ן למגורים ותשתיות והן באמצעות כניסה לתחומי מימון חדשים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים. במקביל, אנו פועלים לגיוון מקורות המימון של החברה לצורך תמיכה בצמיחה שלנו, הפחתת עלויות מימון וטיוב תיק האשראי.

"בימים אלו אנו עומלים על תוכנית לחיזוק הממשל התאגידי של הקבוצה לרמה של גופים מוסדיים בשוק הבנקאות ושוק ההון." עוד הוסיף אושרי, כי "לחברה איתנות פיננסית יוצאת דופן עם תיק אשראי גדול, צומח ואיכותי המגובה בבטוחות של כ-1 מיליארד שקל, זאת בנוסף להון העצמי המשמעותי (614 מיליון שקל, ע"כ) שתומך אף הוא במימון הפעילות שנים קדימה".

צרו איתנו קשר *5988