מימון וצוף מקפלים עוד קומה בפירמידה: אקויטל פועלת למחיקת נפטא מהמסחר

אקויטל תפעל לרכוש את החזקות הציבור בנפטא בשווי שוק של כ-580 מיליון שקל • נפטא, המהווה את זרוע האנרגיה של קבוצת אקויטל, מחזיקה בשותפות הגז ישראמקו

מאגר הגז תמר / צילום: Associated Press, מארק ישראל סלם
מאגר הגז תמר / צילום: Associated Press, מארק ישראל סלם

חיים צוף וקובי מימון מבקשים לצמצם עוד שכבה בפירמידת חברות האנרגיה והנדל"ן שבשליטתם, המתנהלת תחת חברת אקויטל. אקויטל , הנסחרת בשווי שוק של 3.5 מיליארד שקל, מדווחת כי  הדירקטוריון שלה החליט לפנות לדירקטוריון החברה הבת, נפטא, בהצעה לניהול מו"מ על מיזוג שתי החברות, למשל בדרך של מיזוג משולש הופכי.

מניית אקויטל רשמה בשנה האחרונה עלייה של כ-50%, בעוד שמניית נפטא הניבה תשואה שנתית של כ-40%, כולל עלייה חדה שרשמה בעקבות פרסום הדיווח הנוכחי.

אקויטל מחזיקה כיום ב-67% ממניות נפטא , שנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-1.8  מיליארד שקל, לאחר הזינוק הנוכחי. יתרת מניות נפטא מוחזקות בידי גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים, ובראשם חברות הביטוח מנורה (7.76%) ומגדל (7.43%). בסך הכול מדובר בכ-33% מהון החברה בשווי שוק של כ-580 מיליון שקל.

לדברי אקויטל, במסגרת המיזוג יקבלו כל בעלי מניות נפטא (שאינם אקויטל) מניות של אקויטל או מזומן, בתמורה להחזקתם במניות נפטא. עוד ציינה אקויטל, כי במקרה שתיקבע תמורה במזומן במסגרת העסקה, החברה עשויה לצאת לגיוסי חוב והון לצורך מימונה של עסקת המיזוג.

אם יושלם המיזוג, יימחקו מניות נפטא מהמסחר בבורסה והיא תהפוך לחברה בבעלותה המלאה של אקויטל. עם זאת, נפטא תמשיך לפרסם את דוחותיה הכספיים ותוגדר כחברה מדווחת עד לפירעון מלא של איגרות החוב שלה מסדרה ח'.

החזקות בשותפות גז ונפט ובנדל"ן

נפטא מהווה כיום את זרוע ההשקעות באנרגיה של קבוצת אקויטל. נפטא מחזיקה ב-18.47% מיחידות ההשתתפות של שותפות ישראמקו וב-100% ממניות השותף הכללי של ישראמקו. בנוסף, מחזיקה ב-100% ממניות חברת ישראמקו אינק., שנסחרה בעבר בבורסת נאסד"ק.

ישראמקו  מחזיקה ב-28.75% ממאגר הגז תמר ונסחרת בבורסה לפי שווי של 2.26 מיליארד שקל. בחודש שעבר ניתן פסק בוררות בין ישראמקו לנפטא, במסגרתו נקבע כי ישראמקו תשלם לנפטא סכום של 45-50 מיליון דולר (בתוספת ריבית), בגין תגמולים שתשלומם עוכב בין השנים 2016-2019.

לצד ההחזקה בנפטא, פועלת אקויטל בתחום הנדל"ן המניב באמצעות החזקה ב-47.8% ממניות חברת איירפורט סיטי , הנסחרת בשווי של 7.4 מיליארד שקל ומחזיקה בין היתר  בבעלות מלאה על חברת נצבא.

בעלת השליטה יחק תדולל שוב

בשנים האחרונות כבר ביצעה אקויטל שני מהלכי מיזוג משמעותיים לנוכח דרישות חוק הריכוזיות. באחד מהם רכשה איירפורט סיטי את החזקות הציבור בנצבא, ובמסגרת המהלך השני מוזגה חברת יואל (שמחזיקה במניות השליטה בנפטא) לתוך אקויטל. 

המיזוג עם יואל הגדיל את הונה העצמי של אקויטל, אבל גם דילל את החזקתה של בעלת השליטה בה, יחק, ל-37.57% מזכויות ההצבעה. כך, שעסקת מיזוג נוספת שתבוצע במניות בלבד תביא עמה כנראה לדילול נוסף בהחזקתה של יחק.

בעלי המניות של יחק הם חיים צוף (57.3%), קובי מימון וילדיו (22.6%) ומשפחת לבנת, בעלת השליטה בקבוצת התשתיות תעבורה (20.1%). צוף, המוגדר כבעל השליטה בקבוצה, משמש כיו"ר הדירקטוריון באקויטל, בנפטא ובאיירפורט סיטי.

צרו איתנו קשר *5988