האם התוספת לתקציב הבריאות היא הגדולה ב־20 השנה האחרונות?

הממשלה הנוכחית אחראית לשני תקציבי בריאות. איך הם נראים ביחס לעבר? • המשרוקית של גלובס

התגברות התחלואה בגל הנוכחי ועליית העומס בבתי החולים העלתה שוב ביקורת על רמת ההיערכות של מערכת הבריאות ועל התקצוב שהועבר לה. "היו חודשים ארוכים להתכונן לזה. לא תקציבים, לא כוח אדם, לא מיטות", הטיח המגיש רן בנימיני, בכאן ב', בשר זאב אלקין. אלקין חלק עליו: "בממשלה הזו מערכת הבריאות קיבלה תוספות תקציב שלא קיבלה במשך אולי 20 השנים האחרונות", הוא קבע. בדקנו.

תקציב הבריאות מופיע בשני סעיפים עיקריים בחוק התקציב. בטור זה התמקדנו רק בסעיף 24, שמהווה את "התקציב הרגיל" והוא רוב רובו של תקציב הבריאות (פירוט מופיע ב"בדיקה המלאה"). באמצעות מפתח התקציב השווינו את הנתונים החל משנת 1997.

הממשלה שבה חבר אלקין אחראית לשני תקציבי בריאות: 2021 ו-2022. ב-2021 עמדה התוספת לתקציב על 5.8 מיליארד שקל בהשוואה לתקציב ההמשכי של 2020. מבחינה אבסולוטית זו אכן התוספת הגדולה ביותר, אבל אם משווים את הגידול באחוזים הוא דווקא מרשים פחות. עלייה בשיעור של 11%, שהוא אמנם נתון גבוה יחסית, אך לא הגבוה ביותר ב-20 השנים האחרונות. למשל: בין 2012 ל-2013 צמח תקציב הבריאות ב-15.3%; בין 2016 ל-2017 הוא צמח ב-11.8%.

מהחישוב הזה הוצאנו כמובן את הגידול העצום שנרשם בתקציב של 2020, השנה שבה פרצה הקורונה, מה שמביא אותנו לנקודה הבאה. אלקין אמנם דיבר על תקציב הבריאות בהקשר של הטיפול בקורונה, אבל כדאי לזכור שהתוספות שקיבלה מערכת הבריאות כדי להתמודד עם המגפה, גם ב-2020 וגם ב-2021, היו חד פעמיות, ולא נכנסו לבסיס התקציב. קל לראות את זה כאשר מתבוננים בתקציב הבריאות לשנת 2022, שכאמור גם הוא הועבר על ידי הממשלה הנוכחית. בתקציב לשנה זאת אין תוספות מיוחדות לקורונה ולכן הוא צנח ב-24.8% לעומת התקציב של 2021, והוא אף נמוך יותר מתקציב 2020.

ומה יקרה אם נשווה רק את בסיסי התקציב של השנים האחרונות, כלומר בניטרול התוספות החד פעמיות לקורונה? כאן אנחנו רואים שבין 2020 ל-2021 הגידול בבסיס התקציב הוא 0.66% בלבד - אחת התוספות הנמוכות ב-20 השנה האחרונות. לעומת זאת, השוואה כזאת מציגה באור חיובי בהרבה את תקציב 2022 עם עלייה של 8.3% לעומת בסיס תקציב הבריאות של 2021. ועדיין, במבחן 20 השנים שהציע אלקין גם כאן אין בשורות מיוחדות, והשנה הזאת אינה מדורגת באחד המקומות הראשונים.

בשורה התחתונה: דבריו של אלקין מטעים. אמנם, במונחים אבסולוטים הגידול בין תקציב 2020 ל-2021 הוא הגדול ביותר ב-20 השנים האחרונות, אך מבחינת הגידול היחסי היו נתונים גבוהים יותר בעבר. בנוסף, אם בוחרים להכליל בגידול את התוספות החד פעמיות, הרי שבתקציב 2022 נרשמת ירידה חדה, ואם בוחרים להתעלם מהן הרי שבין 2020 ל-2021 נרשם גידול קטן בלבד.

לבדיקה המלאה לחצו כאן

שם: זאב אלקין

מפלגה: תקווה חדשה

תוכנית: הבוקר הזה, כאן ב'

תאריך: 12.1.2022

ציטוט: "בממשלה הזו מערכת הבריאות קיבלה תוספות תקציב שלא קיבלה 20 שנה"

ציון: מטעה

שר הבינוי והשיכון זאב אלקין (תקווה חדשה) התראיין לתכנית "הבוקר הזה" בכאן ב' ונשאל על מוכנות מערכת הבריאות לקורונה. אלקין הבטיח ש"המערכת אכן מתארגנת". המראיין רן בנימיני הגיב: "מתארגנת, אבל לא מקבלת את כל התקציבים. עד עכשיו היו חודשים ארוכים להתכונן לזה. לא תקציבים, לא כוח אדם, לא מיטות". אלקין טען שזה לא נכון, והרחיב: "זאת כבר ממשלה שלישית שלי בתוך הסיפור הזה של קורונה. אני כבר כמה פעמים הייתי באירועים שמערכת הבריאות קיבלה תוספות מאוד מאוד רציניות בשנים האלה, וגם בממשלה הקודמת אגב, לא רק בממשלה הזו, וגם בממשלה הזו. גם בסיכום תקציבי של תקציב 21-22, היו תוספות משמעותיות, גם בגלים הקודמים של התחלואה, וגם עכשיו בחלק מאוד גדול מהצרכים ישנו מענה. לכן להגיד שמערכת הבריאות לא מקבלת תוספות תקציביות, אני בפוליטיקה כבר 15 שנה, אני לא זוכר תקופות שמערכת הבריאות קיבלה תוספות כל-כך משמעותיות".

כשבנימיני התעקש שהדבר לא נראה בשטח, אלקין התעקש בעצמו: "מערכת הבריאות שלנו, יחסית לאיפה שהיא יכולה להיות, צריכה הרבה מאוד תוספות תקציב, אין מה לעשות. אנחנו מדינה שגדלה כל-כך מהר שרק כדי לעמוד ברף של הדרישות הנוכחיות צריך תוספות תקציב רציניות. אבל שוב, בממשלה הזו מערכת הבריאות קיבלה תוספות תקציב שלא קיבלה במשך אולי 20 השנים האחרונות".

כשפנינו לאלקין כדי להבין על מה בוססה הטענה שמדובר בתוספת הגדולה ביותר לתקציב הבריאות ב-20 השנים האחרונות, נאמר לנו שדובר בחישוב פשוט של תקציב הבריאות הנוכחי אל מול תקציב הבריאות הקודם.

תקציב הבריאות מופיע בשני סעיפים עיקריים: סעיף 24, שמהווה את התקציב הרגיל, וסעיף 67 שמהווה את תקציב הפיתוח וחשבון ההון (תקציב המיועד לפיתוח של משרדי הממשלה וכמו כן סעיף של החזר חובות הממשלה ממכירת אגרות חוב). החלטנו לבחון את הטענה של אלקין פעמיים: פעם אחת רק עם סעיף 24, שמהווה את התקציב העיקרי, ופעם אחת את סעיף 24 ו-67 ביחד. גם סעיף 24 וגם סעיף 67 הושוו זה לזה מאז 1997 (השנה הזמינה הראשונה) באמצעות מפתח התקציב. הנתונים רוכזו בטבלה הבאה. יצוין שהנתונים שנבדקו הם התקציבים שאושרו ולא הביצוע בפועל. כמו כן, בגלל שעדיין נתונים מעודכנים על התוצר לשנים 2021-2022, התקציב לא נבחן ביחס לתוצר. בכל מקרה מדובר בהשוואה לא רלוונטית שכן אלקין דיבר על הכסף שמערכת הבריאות קיבלה בפועל, ולא על האפשרות לעשות זאת ביחס לתוצר.

על פניו אלקין כמעט מדייק. ב-2021 תקציב הבריאות (לאחר שינויים) שאושר היה 59.7 מיליארד ש"ח אם כוללים את סעיפים 24 ו-67, או 58.6 מיליארד ש"ח בסעיף 24 בלבד. מדובר בעלייה של 5.7 מיליארד ש"ח לעומת מה שאושר ב-2020 (התקציב ההמשכי ותוספות התקציב שאושרו תוך כדי שנת הקורונה הראשונה) אם סופרים את שני הסעיפים, או 5.8 בסעיף 24 לבדו. העלייה היחידה שהייתה גדולה יותר מזה הייתה התקציבים שאושרו ב-2020 לעומת תקציב 2019.

אבל זו עשויה להיות תצוגה חלקית של הדברים. ראשית, אם נבדוק את העלייה באחוזים, נראה שלא מדובר בעלייה חריגה. ראשית, העלייה באחוזים ב-2021 לא הייתה מאוד חריגה ביחס ל-2020. בשני הסעיפים יחדיו מדובר בעלייה של 10.6%, ובסעיף 24 לבדו של 11%. מאז 1997 היו שבע שנים של עלייה של יותר מעשרה אחוזים: 1998, 2010, 2013, 2014, 2017, 2020 ו-2021. ב-2020, 1998, 2013 ו-2017 (בסדר יורד של שיעור העלייה) התוספת באחוזים לתקציב הבריאות הייתה גדולה יותר. גם אם נוציא את 2020 החריגה מבחינה תקציבית ואת 1998 שהייתה לפני יותר מעשרים שנה, עדיין 2021 נמצאת במקום השלישי. בשני הסעיפים יחד 2021 יורדת למקום הרביעי, כשגם 2010 עוקפת אותה.

שנית, ב-2022 הייתה ירידה בתקציב לעומת 2021. אם לפרט, מדובר בירידה של 14.9 מיליארד ש"ח (25%) בשני הסעיפים או 14.5 מיליארד (24.8%) בסעיף 24 לבדו. הדבר מהווה את הירידה הגדולה ביותר בטווח השנים שנבחר, בשתי החלוקות לסעיפים, גם באחוזים וגם בסכום השקלים שירד. למעשה, מדובר בירידה גם ביחס ל-2020. כלומר, חלק מתוספות התקציב לבריאות ל-2021 לא הפכו לקבועות ולא נשארו לתקציב 2022.

הנקודה הזו מובילה לנקודה נוספת: חלק מתקציבי הבריאות ב-2020 ו-2021 כוללים סעיפי קורונה מיוחדים שאינם חלק קבוע מבסיס התקציב. לכן, ביקשנו ממשרד הבריאות את בסיס התקציב לשנים אלו בניכוי תוספות הקורונה. כך, יהיה ניתן לבחון את העלייה בבסיס התקציב. משרד האוצר מסר לנו את הביצוע של שנת 2020 (בה בכל מקרה לא היה תקציב מאושר) ואת התקציב המקורי של 2021, גם בסעיף 24 וגם בסעיף 67. הנתונים הוזנו בטבלה. ב-2022 אין סעיפים קורונה מיוחדים.

כאשר בוחנים את המצב, ניתן לראות שמדובר בעלייה צנועה בהרבה. בבחינה של שני הסעיפים יחדיו, העלייה באחוזים ב-2021 הייתה של 1.1%, מה שמציב אותה במקום השלישי מהסוף. העלייה ב-2022 לעומת 2021 הייתה 8.2%, מה שמציב אותה במקום השמיני (או השביעי, בניכוי 1998). בחינה של סעיף 24 לבדו מעלה שהעלייה ב-2021 לעומת 2020 עמדה על 0.66% בלבד, מה שמציב אותה במקום השלישי מהסוף. העלייה ב-2022 הייתה 8.3%, מה שמשאיר אותה במקום השמיני/שביעי.

בחינה של העלייה בשקלים תראה שבשני הסעיפים יחדיו שב-2021 נוספו לבסיס התקציב 456 מיליון ש"ח, מה שמציב אותה במקום החמישי מהסוף. 2022 נמצאת במקום השני עם תוספת של 3.4 מיליארד ש"ח, אבל יחד איתה יש ארבע שנים בהן היו תוספות של יותר מ-3 מיליארד ש"ח, כך שלמרות שמדובר בתוספת מכובדת היא לא מאוד חריגה. בסעיף 24 לבדו התוספת ב-2021 עמדה על 267 מיליון ש"ח, מה שמציב אותה שוב במקום השלישי מהסוף. ב-2022 התוספת עמדה על 3.4 מיליארד, מה ששוב מציב אותה במקום השני ושוב בצמרת עם עוד שלוש שנים נוספות בהן הייתה תוספת של יותר מ-3 מיליארד.

ניתן לטעון שבגלל שב-2020 לא עבר תקציב, יש להשוות את תקציב 2021 לתקציב 2019, ולכן השווינו גם באופן זה. הדבר אמנם מעלה את 2021 במעלה הטבלה, אבל לאמצעה ולא לראשה.

לסיכום, ב-2020 ו-2021 אכן סך הגידול בתקציב הבריאות היה מהגדולים ביותר שנראה זה יותר מ-20 שנה. עם זאת, רוב התוספות האלו היו תקציבי קורונה חד-פעמיות שלא נכנסו לבסיס התקציב ולא המשיכו לתקציב 2022, שם נראתה ירידה. בניכוי תוספות אלו, העלייה ב-2021 לא הייתה גבוהה במיוחד ביחס לשנים אחרות. ב-2022 לעומת 2021 התוספת הייתה יותר גדולה, אבל ניתן למנות שנים נוספות בהן הייתה תוספת דומה או אף גדולה יותר. לכן דבריו של אלקין מטעים.

תחקיר: אוריה בר-מאיר

צרו איתנו קשר *5988