תביעה בפרויקט בארי-נהרדע: הדירה נמסרה באיחור, החניה הפרטית הפכה לציבורית

עובדיה מזרחי רכש דירה בפרויקט, אולם לא היה מרוצה. לטענתו הדירה נמסרה באיחור וחניית הבניין הפכה ציבורית. בארי-נהרדע: מלל ללא כיסוי והשמצות חסרת שחר

עובדיה מזרחי רכש דירה בפרויקט המגורים היוקרתי, בארי-נהרדע בתל-אביב. הדירה, בת חמישה חדרים בקומה הראשונה, עלתה לו מיליון דולר, מתוכו שילם עד כה כ-850 אלף דולר.

מזרחי לא היה מרוצה. לטענתו הפרה בארי-נהרדע את התחייבותה בשני נושאים: האחד - מועד מסירת הדירה; והשני - התחייבותה שחניית הבניין תיועד רק לדיירי הבניין ולא לדיירי הרחובות הסמוכים.

מזרחי באמצעות עו"ד חגי אשלגי דורש בתביעתו, להשיב לו הכספים ששילם, בתוספת פיצוי שווה ערך לנזקים ולעוגמת הנפש שנגרמו לו. לדבריו, הודיע לחברה, כי בכוונתו לרכוש 4 חניות ו-2 מחסנים.

בפגישה שהתקיימו בין אחיו, שמעיה, למנהל השיווק של הפרויקט, סוכם, כי החנייה תשמש רק את דיירי הבניינים ולא תשמש כחנייה ציבורית או לכל מטרה אחרת. כן סוכם, כי הדירה תימסר בתוך שנה, כלומר ב-2002. בפועל, החברה איחרה במסירת הדירה, והחניון הפך לציבורי.

לפני מספר חודשים, ביקש מזרחי פסק דין חלקי נגד החברה. זאת מאחר שלטענתו, בכתב ההגנה שהגישה, הודתה בשתי ההפרות להן טען. מזרחי מוסיף, כי מזה זמן רב מפורסמות בעיתונות היומית כתבות וידיעות שונות בדבר הקשיים הפיננסיים אליהם נקלעה החברה. אין לו כל עניין בקשייה ובוודאי שאין לצפות, כי מאחר ונקלעה לקשיים הוא יאולץ להשאיר בידיה את מיטב כספו.

מגדלי בארי באמצעות עו"ד אמנון עברון, ביקשה למחוק על הסף את הבקשה לפסק דין חלקי. לטענתה, אין בכתב ההגנה ולו שמץ הודאה מצד החברה בהפרת החוזה. נהפוך הוא: מזרחי הוא שהפר את החוזה הפרות יסודיות, בעוד היא היתה מוכנה לקיימו ואף קראה לו לחזור ממעשה ההפרה החמור שביצע. עוד הוסיפה, כי לבד ממלל ללא כיסוי והשמצות חסרת שחר, אין דבר וחצי דבר שיצדיק את בקשתו.

בארי-נהרדע טוענת, כי מועד המסירה המקורי נעשתה בהסכמת הצדדים, לאחר שמזרחי ביקש התחשבותה של החברה במצבו הכלכלי, שאינו מאפשר לו לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע התשלומים של מחיר הדירה. כתוצאה ממחדליו, טוענת מגדלי בארי, לא היה ניתן להשלים את הדירה מבלי שיבצע הזמנות מהספקים ויאשר את תוכניות הדירה - דבר שהוא חדל מלעשות.

באשר לחניון, טוענת בארי-נהרדע, כי בכתב ההגנה נאמר, שהקצאת מקומות החניה הינה פרי תנאי בתב"ע שאושרה לאחר חתימת החוזה, ולכן אין בכך משום הפרת חוזה.

בתשובה, טען מזרחי שבארי-נהרדע, שמרבה להאשים אותו בהסתרות פרטים והעלמת מסמכים מעיני בית המשפט, שכחה לספר לבית המשפט על מכתב הביטול ששלחה לו. די בכך, כדי לחייבה בהשבת הסכומים ששילם לה על-פי החוזה. לטענתו, יומיים לאחר שהגיש את בקשתו למתן פסק דין חלקי, שלחה לו מגדלי בארי מכתב ובו הודיעה לו על ביטול ההסכם, אך לא סיפרה זאת לבית המשפט. בהתנהגותה, ביקשה להשיג מטרה אחת: הטעיית בית המשפט והולכתו שולל.

בדצמבר האחרון, נתן רשם ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, שמואל ברוך, החלטה, לפיה, משבחרה בארי-נהרדע להודיע על ביטול ההסכמים עליה להשיב למזרחי את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת. בעקבות זאת, הגישו הצדדים הודעה מוסכמת לבית המשפט, ממנה עולה, כי מדובר ב-650 אלף דולר. בימים אלה, חל המועד האחרון לתשלום.

צרו איתנו קשר *5988