בג"ץ איפשר המשך הקמת בית סוהר פרטי; דחה בקשה לצו ביניים בעניין

בג"ץ קבע כי ההכרעה בעתירה נגד ההקמה תינתן לפני סיומה ולכן לא ייגרם נזק לעותרים

בג"ץ בהרכב של תשעה שופטים דחה בקשה של המכללה האקדמית למשפטים ברמת-גן וגונדר (בדימוס) שלמה טויזר לצו ביניים שיורה לשר האוצר ולשר לביטחון פנים להימנע מכל הליך נוסף לבניית בית הסוהר בניהול החברה הפרטית א.ל.א. ניהול והפעלה סמוך לבאר שבע.

בג"ץ קבע שאין מקום לצו ביניים וכי ההכרעה בעתירה תינתן בטרם יסתיימו ההליכים להקמת בית הסוהר ובטרם יועברו סמכויות שלטוניות לידי גוף פרטי. לפיכך, קבע, לא ייגרם נזק לעותרים בתקופת הביניים.

העתירה עוסקת בבקשה שיבוטל החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מ-2004, שמסדיר הקמת בית סוהר בניהול חברה פרטית. העותרים טענו שהחוק הוא בניגוד לחוק כבוד האדם וחירותו וכן בניגוד לחוקים האוסרים העברת סמכויות שלטוניות (סמכויות אכיפה) לידי גורם פרטי, הפועל למטרת רווח. עוד טוענים העותרים שיש בהעברת הסמכויות פגיעה בזכויות יסוד חוקתיות של האסירים. העותרים ביקשו צו ביניים על מנת להימנע מהליך נוסף לבניית בית הסוהר עד להכרעה בעתירה.

המדינה טענה כי בינתיים לא יועברו כל הסמכויות השלטוניות לידי גוף פרטי, שכן יעברו שלוש שנים עד שהליכי המכרז, בניית בית סוהר ואכלוסו יסתיימו. לטענתה, פסק הדין בעתירה יינתן הרבה לפני כן ולא ייגרם נזק לעותרים בתקופת הביניים. מנגד, טענה, צו ביניים יגרום נזקים ממשיים למדינה ולחברה הפרטית. המדינה טענה שגם אם תתקבל העתירה תימשך בניית בית הסוהר החדש, שיופעל במקרה כזה על ידי שירות בתי הסוהר. זאת, כיוון שבנייתו נחוצה כדי להקל על מצוקת המקום בבתי הסוהר.

מחברת אמרלד, השותפה בפרויקט, נמסר כי החלטת בג"ץ מאפשרת להמשיך בהשלמת תכנון והקמת המודל הישראלי, וכי חברת א.ל.א השלימה את התוכניות הדרושות להיתר בנייה, שנמצאות ברשויות התכנון.

יצויין כי ב-18 ביוני הוציא בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה למדינה לנמק בתוך 30 יום את חוקיות הפרטת בתי הסוהר בישראל. הצו הוצא על ידי הרכב של שבעה שופטים למרות התנגדות נחרצת של המדינה. בג"ץ גם הורה לבחון את האפשרות לצרף את הכנסת לדיון, ובנוסף לצרף את הזוכה במכרז להפעלת בית הסוהר הפרטי, כמשיב נוסף לעתירה.

במכרז להקמת והפעלת בית הסוהר הפרטי הראשון בארץ זכתה חברת א.ל.א ניהול והפעלה. החברה היא בבעלות חברת מנרב הנדסה ובניין וחברת אפריקה ישראל, הנשלטת בידי לב לבייב. לפי המכרז, בית הסוהר יהיה תפעולי בעוד שלוש שנים. הזכיינית התחייבה להקצות 5.2 מ"ר לאסיר והמדינה התחייבה לשלם לזכיינית 49 דולר לאסיר ליום.

צרו איתנו קשר *5988