במחצית השנייה של 2008 ירד ייבוא המכוניות לישראל ב-20%

כך עולה מדו"ח רשות המסים, המציין גם כי ב-2008 חל גידול בשיעור של 15% בערך הייבוא של כלי רכב ; ב-2008 נרשמה עלייה של כ-5% בייבוא סיגריות

[להרשמה לניוזלטר רכב]

גידול של 2% בלבד בייבוא מכוניות נוסעים בשנת 2008, זאת לעומת גידול של 30% ב-2007. כך עולה מנתוני יבוא מוצרים בני קיימא, של החטיבה לכלכלה ברשות המסים.

היקף היבוא של מכוניות נוסעים בשנת 2008 הסתכם בכ-189,289 מכוניות לעומת כ-185,171 מכוניות ב-2007. עוד עולה כי יש פער גדול בין שתי המחציות של 2008: בעוד שהמחצית הראשונה של השנה הייתה טובה יחסית וכמות היבוא של כלי רכב בחודשים ינואר - יוני 2008 לעומת 2007 עלתה ב-23%, במחצית השניה של 2008 חל מפנה וכמות המכוניות הפרטיות המיובאות בתקופה יוני עד דצמבר 2008 ירדה ב-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מספר סיבות לירידה בגידול ביבוא כלי רכב: האחת - ירידה חדה ברכישות כלי רכב על ידי חברות ליסינג שסובלות מאפקט ה"בועה" היצע עצום של כלי רכב משומשים, פרמיה חודשית לא ריאלית, עליית שווי השימוש, ומגבלות אשראי מצד הבנקים הובילו את חברות הליסינג לירידה דרמטית במשקלן בחודשים האחרונים.

סיבה שנייה לירידה היא ההמתנה להפחתת המיסוי בינואר על ידי הציבור, הגם שמדובר בשיעור נמוך יחסית שלא עולה על 2% במונחים של מחירים לצרכן. וסיבה שלישית היא הירידה בפעילות הכלכלית במשק, שמתבטאת בעולם ובארץ בירידה חדה ברכישות כלי רכב חדשים בייבוא רכב מסחרי חלה עליה של כ-31%. זאת לאחר ירידה משמעותית ביבוא רכב מסחרי בשנת 2007 בשיעור של כ-20%.

באשר לערך היבוא של כלי רכב, חל גידול בשיעור של 15%. הסבר אפשרי לעלייה בערך הייבוא למרות ירידה בייבוא, הינו עלייה במחירי המכוניות כתוצאה מתוספת איבזור בטיחותי בכלי הרכב המיובאים, בעקבות מתן תמריצי מס לאביזרים אלה. הנתונים מראים למשל, במהלך 2008 נרכשו למעלה מ-50% מכלי הרכב הפרטיים כשהם מצויידים במערכת בקרת יציבות.

במוצרי חשמל לבנים הגידול ביבוא לא היה אחיד - כך לדוגמא במקררים נרשם גידול של 6% במדיחי כלים נרשם גידול בשיעור של 7%, במייבשי כביסה נרשמה ירידה של 14% ובמכונות כביסה נרשמה ירידה של 1%. ביבוא טלויזיות נרשם גידול של 22%, ואילו ביבוא DVD ווידאו נרשמה ירידה בייבוא של 6%.

ערך היבוא של סיגריות עלה בשיעור של 22%; לעומת זאת כמות הסיגריות המיובאות עלתה בשיעור של כ-5.2% בלבד. ההסבר לכך הינו שרוב היבוא של סיגריות נעשה בשקלים ולכן הירידה בערך הדולר בתקופה זו ב-13% השפיעה מלאכותית על שיעור השינוי בערך היבוא בדולרים. סיבה נוספת עשויה להיות מעבר לסיגריות יקרות יותר.

צרו איתנו קשר *5988