פשרה בתביעה הייצוגית: הראל תשיב סכומי פרמיות עודפים שגבתה

החברה תשיב לכל מבוטח בפוליסות ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי החל ממאי 2000 סכומי פרמיות שנגבו בגין מרכיב הריסק בחודש ההצטרפות לפוליסה - עבור החלק היחסי של החודש בו לא היה סיכון

חברת הביטוח הראל תשיב לכל מבוטח בפוליסות ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי החל ממאי 2000 סכומי פרמיות שנגבו בגין מרכיב הריסק בחודש ההצטרפות לפוליסה עבור החלק היחסי של החודש בו לא היה סיכון - היינו הפרמיה שנגבתה עבור הימים שמתחילת החודש ועד מועד החתימה על טופס הביטוח. כך נקבע בהסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד הראל, שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

ההשבה תתבצע בעת משיכת הסכומים שנצברו לפי הפוליסה או בתום תקופת הביטוח - לפי המוקדם.

בתביעה נטען כי הראל גבתה תשלומי פרמיה עודפים ובלתי חוקיים בגין תקופה שהיא אינה נושאת בסיכון ביטוחי אמיתי - הימים בחודש ההצטרפות לפוליסה שעד מועד החתימה על טופס הביטוח. הראל דחתה את הטענות, בנימוק כי פעלה לפי הדין.

בפשרה נקבע כי הראל תתקן את מערכת המחשב באופן שיבטיח כי היא תגבה פרמיה בגין חודש ההצטרפות רק בגין החלק היחסי שחלף ממועד החתימה על טופס הביטוח ועד לתום אותו החודש.

לפי נתונים שבדקה הראל, ההיקף המוערך של הגבייה ביתר הנטענת הינו כ-2.7 מיליון שקל. הצדדים ממליצים לביהמ"ש לשלם גמול לתובעים הייצוגיים בהיקף של 3% מסכום הגבייה ביתר; ושכר טרחה לבא-כוחם, משרד עו"ד מיכאל בך ושות' - בהיקף של 12% מסכום הגבייה ביתר. (ת.א. 1792/07).

צרו איתנו קשר *5988