הכשרת היישוב עומדת בהתחייבות אבל עושה זאת בפחות מחצי המחיר: רוכשת את בית מעריב ב-32.5 מיליון שקל

התמורה תשולם ע"י הכשרת היישוב באופן שיאפשר למעריב החזקות להשתמש בה לפירעון אגרות החוב שלה ; כזכור, בחודש שעבר העמיד עיתון "מעריב" את הבניין למכירה במכרז, בהתבסס על הערכת שווי של 70 מיליון שקל

הכשרת היישוב שבשליטת עופר נמרודי רכשה את בניין בית מעריב שבפינת הרחובות קרליבך ודרך מנחם בגין בתל אביב תמורת 32.5 מיליון שקל. בכך מממשת הכשרת היישוב את התחייבותה מחודש אוגוסט האחרון, לפיה במקרה שיועמד הבניין למכירה היא מתחייבת להציע הצעה לרכוש אותו .

כזכור, בחודש שעבר העמיד העיתון "מעריב" את הבניין למכירה במכרז רשמי בהתבסס על הערכת שווי של כ-70 מיליון שקל.

הכשרת היישוב, החברה אם של מעריב , תממש את התחייבותה לרכוש את מלוא הזכויות בנכס במצבם כפי שהוא - AS IS.

התנאי למכירת הנכס להכשרת היישוב הוא הענקת זכות שכירות בלתי מוגנת לתקופה של 24 חודשים ואופציית הארכה בשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת. דמי השכירות החודשיים בתקופת השכירות יהיו 35 שקל למ"ר לחודש.

בין הכשרת היישוב ו"מעריב" הוסכם שמבקרה ה"מעריב" תוכל להתקשר בעסקה למכירת הנכס תמורת מחיר גבוה יותר מזה שסוכם עליו בין השתיים, יידחה הסכם המכירה, בתנאי שהתמורה בעסקה תספיק לפירעון תשלום אגרות החוב של "מעריב" שמיועד לתאריך 5 במארס.

העסקה כפופה לאישור אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של "מעריב". אסיפה זו תתקיים ביום שני הבא. על פי הערכת שמאי המקרקעין, דוד סגל, המצורפת לדו"ח העסקה שווי הבניין הוא 36.8 מיליון שקל.

שטחו הבנוי של בית "מעריב", כ-9,000 מ"ר, כולל קומות מרתף. הבניין המיושן מתנשא לגובה של 5 קומות. לפי תוכניות שמוגשות בימים אלה, תחת הבניין הקיים יוקם מגדל משרדים בגובה של יותר מ-20 קומות. במסגרת תוכנית אלה מתוכנן להיבנות מעבר תת קרקעי לרכבת הקלה העתידית של תל אביב ובו שטחים מסחריים.

"מעריב" נוקט בשנה האחרונה מספר מהלכים בניסיון לשרוד בשוק התחרותי של התקשורת, אך ככל הנראה ללא הצלחה יתרה. פיטורי העובדים והצמצומים לא משפיעים על התפוצה של העיתון - המכירות ירדו ב-14.4% ברבעון השלישי של השנה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-107.6 מיליון שקל.

המיתון במשק מביא לקיטון בתקציבי הפרסום בכלל ובעיתונות בפרט, והחברה מעריכה כי בשלב ראשון יקצצו חברות שנקלעו לקשיים בשל המיתון את ההוצאה על פרסום ושיווק, וכי למדיניות זו תהיינה השלכות קריטיות על החברה.

גורמים נוספים שמשפיעים לרעה על עיתון "מעריב" הם התחזקות האינטרנט והתחרות מול החינמון "ישראל היום", שלהערכת "מעריב" ביסס את מעמדו כעיתון לגיטימי.

ההחמרה בתוצאות החברה הביאה לשחיקה של 30% בהון העצמי מתחילת שנת 2008 ל-167.5 מיליון שקל. כמו כן, לחברה הון עצמי חוזר שלילי של 85.5 מיליון שקל. הכשרת היישוב הודיעה על הלוואה של 15 מיליון שקל לעיתון "מעריב", זאת מעבר להלוואה בסך של 10 מיליון שקל שהתקבלה מוקדם יותר החודש.

החברה כללה הפסד תפעולי של 54 מיליון שקל מפעילות מעריב וזאת בהשוואה להפסד של 40 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מחזור ההכנסות הכולל של החברה מפעילות מעריב הסתכם בתקופת הדו"ח ב-318 מיליון שקל, בהשוואה ל-370 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות משקפת בעיקר ירידה בהכנסות ממכירת מודעות והכנסות אחרות.

החברה הזהירה כי המשך פעילותה במתכונתה הנוכחית ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה מותנים בהשגת מקורות מימון מתאימים, בהמשך להעמדת מסגרות אשראי על ידי תאגידים בנקאיים ובשיפור מהותי בתוצאותיה העסקיות.

צרו איתנו קשר *5988