סקר ORS: כ-78% מהעובדים בישראל מעדיפים קיצוצי שכר רוחביים על פני פיטורי עובדים

חרף החרפת המשבר הכלכלי והכותרות התכופות על גלי הפיטורים במשק, כ-76.6% מהעובדים השכירים במשק אינם חוששים מפיטורים

[להרשמה לניוזלטר קריירה ותעסוקה]

המיתון במשק מאלץ חברות רבות לנקוט בצעדי התייעלות, הכוללים, בין היתר, פיטורי עובדים ו/או קיצוצי שכר רוחביים. מעסיקים רבים מעדיפים את דרך הפיטורים על פני קיצוצי השכר, אולם מרבית העובדים בישראל מעדיפים לקצץ בשכרם כדי להימנע מפיטורים - שלהם עצמם ושל עמיתיהם לעבודה. מגמה זו עולה מסקר ORS לשוק התעסוקה בקרב 500 נשאלים, שנערך על-ידי גיאוקרטוגרפיה.

כ-78.2% מהמשיבים לסקר מעדיפים שמקום העבודה שלהם ינקוט דרך של קיצוצי שכר רוחביים על מנת להימנע מפיטורים. 12.4% מהנשאלים השיבו כי הם מעדיפים פיטורי חלק מהעובדים על פני קיצוץ רוחבי בשכר כל העובדים, ול-9.4% מהנשאלים אין דעה מגובשת בנושא.

לדברי אורנה לנדאו, סמנכ"ל פיתוח עסקי וארגוני ב-ORS, "הנתונים מעידים על הסולידריות הגבוהה בקרב העובדים בישראל, וכן על הזדהות עם אלו שפוטרו בגל הפיטורים הפוקד את המשק בחודשים האחרונים. העובדים בישראל, רובם ככולם, מוכנים לספוג קיצוצי שכר ולו כדי להימנע מפיטוריהם ומפיטורי עמיתיהם. זאת, בניגוד לעמדה הרווחת בקרב מעסיקים רבים, הרואים בפיטורים כלי מרכזי במסגרת צעדי התייעלות".

הסקר מראה עוד כי צעירים מעדיפים את כלי הפיטורים בשיעור גבוה יותר מאשר מבוגרים, וכך גם בעלי הכנסה גבוהה לעומת בעלי הכנסה נמוכה. לפי נתוני הסקר, 15.9% מהעובדים בגילאי 18-34 מעדיפים פיטורים על פני קיצוצי שכר, בעוד שבקרב העובדים בגילאי 55 ומעלה, רק 9.9% מעדיפים פיטורים על פני קיצוצי שכר. כמו כן, בקרב עובדים המשתכרים מעל 10,000 שקל בחודש, 14.5% מעדיפים פיטורים על פני קיצוצים, לעומת 9.4% בקרב העובדים המשתכרים עד 7,000 שקל בחודש.

בנוסף, 67.4% מהנשאלים השיבו כי אין בכוונתם לרכוש תואר אקדמי מתקדם יותר על רקע המשבר, ורק כ-27% מתכוונים להרחיב את השכלתם ולרכוש תואר אקדמי מתקדם יותר.

גם בשאלה זו עלתה חשיבות פער הגילאים: 50.4% מהעובדים בגילאי 18-34 השיבו כי אין בכוונתם להרחיב את השכלתם, לעומת 73.8% מהעובדים בגילאי 35-54 ו-80.6% מהעובדים בגילאי 55 ומעלה.

76.6% מהעובדים השכירים בישראל: לא חוששים מפיטורים

חרף החרפת המשבר הכלכלי והכותרות התכופות על גלי הפיטורים במשק, כ-76.6% מהעובדים השכירים במשק אינם חוששים מפיטורים. לפי הסקר, 57.9% מהממשתתפים השיבו כי הם אינם חוששים כלל מפיטורים ו-18.7% השיבו כי הם לא כל כך חוששים. רק 4.7% מהנשאלים השיבו כי הם חוששים מאוד מפיטורים ו-17.5% השיבו כי הם די חוששים מפיטורים.

פילוח מגדרי של הנתונים מראה כי גברים חוששים יותר מפיטורים בהשוואה לנשים: 29.2% מהגברים השכירים השיבו כי הם חוששים מפיטורים, לעומת 15.5% בלבד מהנשים. כמו כן, עובדים בעלי השכלה נמוכה יותר חוששים יותר מפיטורים: 30.7% מהעובדים בעלי השכלה תיכונית השיבו כי הם חוששים מפיטורים, לעומת 18.7% בקרב העובדים בעלי השכלה אקדמאית.

צרו איתנו קשר *5988