הכשרת היישוב רכשה את בית מעריב ב-32.5 מיליון שקל - ותשכיר אותו לעיתון בחזרה

זאת בעקבות אישור מתווה העסקה באסיפת בעלי המניות שהתקיימה אתמול ; "מעריב" ישלם לחברה האם דמי שכירות בסך 212 אלף שקל בחודש

הושלם השלב האחרון במתווה העסקה לרכישת בית מעריב, בפינת הרחובות קרליבך ודרך מנחם בגין בתל-אביב. הכשרת היישוב רכשה את בית מעריב מ"מעריב" , העיתון והחברה הבת (61.7%) בתמורה ל-32.5 מיליון שקל - ותשכיר אותו לעיתון חזרה.

זאת בעקבות אישור מתווה העסקה באסיפת בעלי המניות שהתקיימה אתמול (ב'). העיתון ישלם לחברה האם דמי שכירות בסך 212 אלף שקל בחודש, המחושבים לפי 35 שקל למ"ר עבור משרדים ושטח מסחרי.

התמורה לבניין נקבעה בהתבסס על חוות-דעת של דוד סגל, שמאי בלתי תלוי, ב-12 בינואר. המימון יבוצע מהמקורות העצמיים של הכשרת הישוב, אשר צפויה לשלם גם מס רכישה של כ-1.63 מיליון שקל.

הסכם השכירות של "מעריב" הוא לשנתיים - עם שתי אופציות של הארכה לשנה בכל פעם. הכשרת היישוב דיווחה לבורסה כי אין בכוונתה לערוך שינויים במבנה, להשקיע בו - ולאורך זמן תבחן את האפשרויות להשביח אותו.

תמורת הקנייה תשמש את "מעריב" לפרוע את תשלום הקרן והריבית באג"ח שמועדו מחרתיים (ה'). האיגרת מדורגת "CC" (דירוג ברמת השקעה ספולקטיבית ברמה נמוכה במידה רבה מאוד, הממוקמת שתי דרגות בלבד מדירוג "חדלות פירעון", הנמוך ביותר). האיגרת הצמודה למדד המחירים לצרכן נסחרת בתשואה שנתית (ברוטו) לפדיון של 30.41%, חרף ריבית קבועה בשיעור 3.95% לשנה. האיגרות ייפדו שנה ממועד התשלום הקרוב, ושווי-השוק שלהן, 31.1 מיליון שקל, מהווה 75.4% מערכה המתואם (נטו) של הסדרה.

הזרמת הכסף תמורת הבניין אתמול מצטרפת להזרמה של 87 מיליון שקל מלפני שבוע בדיוק, כשהכשרת הישוב ובנק הפועלים הודיעו כי יזרימו ל"מעריב" 87 מיליון שקל, תוך הבטחה לקיצוץ של 6 מיליון שקל בתקציב החודשי של העיתון. 5% ממניות "מעריב" יוענקו כאופציות לעובדי העיתון. לפי תנאי המימון, הכשרת הישוב תזרים ל"מעריב" כ-37 מיליון שקל, ואילו בנק הפועלים יזרים כ-50 מיליון שקל. הבנק כבר העביר ל"מעריב" 15 מיליון שקל מתוך הסכום.

מעריב-ס

צרו איתנו קשר *5988