פיוטרקובסקי מבקש לעכב את ביצוע פסק הדין שחייבו להעביר לארנון 1% ממניות סלקום

טוען כי העברת המניות לעו"ד יגאל ארנון, בצירוף הזכויות הנלוות להן, עלולה לגרום לו נזק כבד ובלתי הפיך, ואילו לארנון - שהגיש תביעה כ-10 שנים לאחר המועד שלטענתו נוצרה זכותו במניות - לא ייגרם כל נזק מעיכוב הביצוע

בבקשה דחופה שהגיש היום (ג') שלמה פיוטרקובסקי להאריך את צו עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שיגיש לבית המשפט העליון, הוא טוען כי העברת 1% ממניות סלקום לידי עו"ד יגאל ארנון, בצירוף הזכויות הנלוות להן, עלולה לגרום לו נזק כבד ובלתי הפיך.

לדבריו, מדובר בזכויות קניין שנרכשו על-ידו ומכספו באופן בלעדי, ושוויין כיום יקר ביותר - כ-37.5 מיליון דולר. שנית, ארנון העיד בבית המשפט במשפטו של גד זאבי על העברת רכושו לבנותיו. פיוטרקובסקי מסכים ומבקש כי 1% ממניות סלקום והזכויות הנלוות, לרבות הדיבידנד שחולק ויחולק בגינן, ישמשו להבטחת תוצאות ההכרעה בערעור שיוגש לבית המשפט העליון - תהא הכרעתו אשר תהא.

לדבריו, יגאל ארנון הטיל עיקול על זכויות אלה, ובכל מקרה לא ניתן לבצע כל עיסקה במניות ללא הסכמת דיסקונט השקעות , בעלת השליטה בסלקום.

פיוטרקובסקי טוען כי לארנון - שהגיש תביעה למעלה מ-10 שנים לאחר המועד שלטענתו נוצרה זכותו במניות - לא ייגרם כל נזק מעיכוב הביצוע, ומאזן הנוחות מחייב היעתרות לבקשה זו.

עוד הוא טוען כי העברת המניות והזכויות הנלוות עלולה לגרום לכך שאם וכאשר הוא יזכה בערעור - הוא לא יוכל להחזיר את המצב לקדמותו ולקבל את המניות והזכויות שיתלוו להן, לרבות הדיבידנד. אשר על כן הוא מבקש במעמד צד אחד מבית המשפט להאריך את צו עיכוב הביצוע עד לתום 30 ימים מקבלת החלטת בית המשפט בבקשה זו.

פיוטרקובסקי הגיש עוד לבית המשפט בקשה דחופה לצמצום וביטול העיקולים במטרה שלא יעוקלו זכויותיו בסכומים העולים על סך של 69 מיליון שקל, כפי שהתבקש בבקשת העיקול של עו"ד יגאל ארנון.

לדבריו, בשל הנזקים הכבדים הנגרמים לו מוגשת בקשה זו בדחיפות ובבהילות, כדי לצמצם את הנזקים הכבדים שכבר נגרמו מעצם הטלת העיקול הגורף בבנקים ובמוסדות כספיים על סך העולה מהותית על 69 מיליון שקל. (ה.פ. 548/06).

צרו איתנו קשר *5988