נדחתה בקשת פיוטרקובסקי להאריך את עיכוב העברת 1% ממניות סלקום ליגאל ארנון

בית המשפט המחוזי קבע בתחילת החודש כי המניות שייכות לעו"ד ארנון והוחזקו אצל פיוטרקובסקי בנאמנות עבורו ; ביצוע העברת המניות לארנון עוכב ב-30 יום כדי לאפשר לפיוטרקובסקי לערער לעליון

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את בקשתו של שלמה פיוטרקובסקי להאריך את צו עיכוב ביצוע פסק הדין, המחייבו להעביר לעו"ד יגאל ארנון 1% ממניות סלקום שבבעלותו, עד להכרעה בערעור שבכוונתו להגיש לבית המשפט העליון.

בית המשפט המחוזי קבע בתחילת החודש כי המניות שייכות לעו"ד ארנון והוחזקו אצל פיוטרקובסקי בנאמנות עבורו. הוא עיכב את ביצוע העברת המניות ב-30 יום כדי לאפשר לפיוטרקובסקי לערער לעליון.

השופט יהודה זפט ציין בהחלטתו כי הוא סבור שיש לפרש את האמור בפסק הדין, לפיו "ניתן בזה צו עיכוב הליכים למשך 30 מהיום, אם המבקש יחליט לערער לבית המשפט העליון", כסירוב לעכב את ביצועו של פסק הדין מעבר לתקופת 30 הימים. לדבריו, סירוב זה פותח בפני פיוטרקובסקי אפשרות לעתור לעיכוב ביצוע בפני בית המשפט העליון.

"סיכויים אפסיים"

פיוטרקובסקי טען בבקשתו להארכת עיכוב ביצוע פסק הדין, כי סיכויי הערעור על פסק הדין גבוהים. לדבריו, שווי המניות והזכויות הנלוות (הכוללות דיבידנד שחולק בגינן בסכום של כ-60 מיליון שקל) הוא כ-37.5 מיליון דולר. לטענתו, החלטת המחוזי, הקובעת כי ניתן בחלוף 13 שנים לשלם 2 מיליון דולר כדי לרכוש זכויות השוות כיום 37.5 מיליון דולר, הינה שגויה ובלתי מתקבלת על הדעת.

לדבריו, נוכח סיכויי הערעור הגבוהים, הפגיעה הכבדה העלולה להיגרם לו בזכויות הקניין בשווי של 37.5 מיליון דולר ונוכח הסכמתו לכך ש-1% ממניות סלקום ישמשו כבטוחה להבטחת תוצאות ההכרעה בערעור - על בית המשפט להיעתר לבקשתו להארכת צו עיכוב הביצוע.

בתגובה טען עו"ד ארנון כי יש לדחות את הבקשה על הסף, כיוון שהוגשה לערכאה לא נכונה - למחוזי ולא לעליון. לדבריו, משהורה המחוזי על עיכוב ביצוע של 30 יום בלבד, הרי שמוצתה סמכותו להורות על עיכוב ביצוע.

לגופו של עניין טען ארנון כי זהו מקרה קלאסי שאינו מקיים את התנאים לעיכוב ביצוע פסק הדין. זאת, כיוון שמדובר בסעד כספי ובמניות סחירות, ולכן לא קיים שמץ של חשש כי אם יתקבל הערעור, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. עוד טען ארנון כי סיכוייו של הערעור שבכוונת פיוטרקובסקי להגיש לעליון הם אפסיים. (ה.פ. 548/06).

צרו איתנו קשר *5988