הפחתה חד-פעמית בגין פעילות בלוג TV הובילה את תפוז להפסד שנתי של 13 מיליון שקל

במהלך השנה איחדה החברה את בלוג TV בתוך תפוז ; בשורה העליונה נרשמה עלייה של 24% בהכנסות, שהגיעו לשיא של 38.7 מיליון שקל ; בנטרול ההפסדים על בלוג TV הסתכם הרווח הנקי בשנת 2008 בכ-5.8 מיליון שקל

חברת האינטרנט והתוכן הסלולרי תפוז פירסמה היום (ה') בבוקר אץ דו"חותיה לרבעון הרביעי ולסיכום שנת 2008. בשורה העליונה רשמה החברה עלייה של 24% בהכנסות שהגיעו לשיא של 38.7 מיליון שקל. ברבעון הרביעי צמחו ההכנסות לשיא של 10.6 מיליון שקל.

בתפוז ציינו כי במהלך 2008 סגרה החברה את החברה הבת BlogTV שהסבה לה הפסדים ואיחדה את פעילותה לתוך החברה. בגין סגירת הפעילות רשמה החברה הוצאה חד פעמית בסך של כ-10.4 מיליון שקל. בנטרול הוצאות בגין פעילות חברת Blog TV בחו"ל זינק הרווח התפעולי של תפוז בכ-84% לסך של כ-8.9 מיליון שקל. ברבעון הרביעי של השנה רשמה החברה הפסד של כ-11.9 מיליון שקל, הנובע רובו ככולו כתוצאה מההפחתה בגין הוצאות הפיתוח של בלוגטיוי.

ההוצאה על סגירת BlogTV מסבירה לפי החברה את המעבר להפסד נקי של כ-13 מיליון שקל בשנת 2008 לעומת רווח נקי של 3.2 מיליון שקל בשנת 2007. בתפוז טוענים כי הרווח הנקי של החברה, בנטרול פעילותה בתחום הבלוגטיוי, הסתכם בשנת 2008 בכ-5.8 מיליון שקל.

בתפוז מציינים כי הכנסות החברה נובעות כיום משני תחומים עיקריים - פעילות בתחומי האינטרנט ופעילות בתחום התוכן הסלולרי. הכנסות החברה מתחום התוכן הסלולרי צמחו בשיעור של כ-41% והסתכמו בכ-25.1 מיליון שקל. העלייה בהכנסות מתחום הסלולר נבעה, בין היתר, מהגידול בהיקף התכנים שמציעה תפוז, שיפור היישומים המפותחים על ידה וגידול כללי בהיקף השימושים בתוכן הסלולארי בישראל.

הכנסות החברה בתחום האינטרנט הסתכמו בשנת 2008 בסך של כ-13.8 מיליון שקל, בדומה להכנסות בשנת 2007. יצויין, כי הכנסות האינטרנט בשנת 2007 כללו הכנסות בסך של כ-1.8 מיליון שקל שנבעו מניצול תקציבי הפרסום שהעמידה החברה לאתרים גט-איט וכפיות וזאת כחלק מהסכם ההשקעה בהם (תקציבי הפרסום נוצלו במלואם עד לסוף שנת ,2007) בעוד שבשנת 2008 נבעו ההכנסות מגידול בפעילות הפרסום השוטפת באתר תפוז. בהקשר זה יצוין כי במהלך הרבעון הרביעי של 2008 רשמה החברה, לראשונה, הכנסות מתחום הבלוגטיוי בחו"ל בסך של כ-333 אלף שקלים.

יתרת המזומנים של החברה בסוף 2008 עומדת על 2.6 מיליון שקל כשהנכסים השוטפים של החברה עומדים על 25.8 מיליון שקל. היקף ההתחייבויות השוטפות של החברה עומד על 11.9 מיליון שקל. מכאן, שלחברה הון חוזר של 13.6 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988