פיוטרקובסקי קיבל "הנחה": העיקול על מניות סלקום לא יכלול הפרשי הצמדה וריבית

העילה לעיקול היא פסק דין שבו חוייב פיוטרקובסקי להעביר לארנון את הדיבידנדים שקיבל על מניות סלקום שהחזיק: 60 מיליון שקל סכום הדיבידנד שחולק ב-2006-2008, והפרשי הצמדה וריבית בגין התקופה מאז שולם

בית המשפט ההמחוזי בתל-אביב נעתר לבקשת שלמה פיוטרקובסקי לצמצום העיקול שניתן לבקשת עו"ד יגאל ארנון על 69 מיליון שקל - כך שלא יחול על הפרשי הצמדה וריבית על סכום הדיבידנד, אשר ארנון עתר לחייב את פיוטרקובסקי לשלם לו.

העילה לעיקול היא פסק דין שבו חוייב פיוטרקובסקי להעביר לארנון את הדיבידנדים שקיבל על מניות סלקום שהחזיק: 60 מיליון שקל סכום הדיבידנד שחולק בשנים 2006-2008, והפרשי הצמדה וריבית בגין התקופה מאז שולם הכסף.

פיוטרקובסקי ביקש לצמצם את העיקול, בנימוק כי פסק הדין לא כלל חיוב בהפרשי הצמדה וריבית על הדיבידנדים; ארנון טען כי החיוב כן כולל זאת.

לדברי השופט יהודה זפט, בפסק הדין אין אמירה בנושא ההפרשים, ולא ניתן לבסס עליו את חיובו של פיוטרקובסקי בהם. לדבריו, אם סבר ארנון כי נושא החיוב הזה נשמט בהיסח-הדעת, היה עליו לבקש תיקון טעות סופר, אותו לא ביקש.

נקבע כי לא היה מקום לכלול בבקשת העיקול את ההפרשים, ועל כן יש לצמצם את סכום העיקול.

ארנון חוייב לשלם לפיוטרקובסקי את הוצאות ההפרשה בסך 10,000 שקל. זפט קבע כי החלטתו תושהה עד יום ה'. (ה.פ 548/06).

צרו איתנו קשר *5988