היזהרו מהשקעה באג"ח ממשלתיות

האינפלציה הקרבה ועליית ריבית בנק ישראל שממשמשת בעקבותיה, צריכות לעורר דאגה

אפיק האג"ח הממשלתי החל להסב הפסדים ריאליים למשקיעים בו. יש סכנה שמצב זה ילך ויחריף.

בחלוף שמונה חודשים מתחילת הגל השני והחמור יותר של המשבר בשוקי ההון בעולם, בספטמבר 2008, אנו ניצבים כעת בפני מצב חדש כמוהו לא ראינו: איגרות החוב הצמודות של ממשלת ישראל נושאות תשואות ריאליות שליליות.

איגרות חוב מסוג "גליל" הצמודות למדד המחירים לצרכן נושאות כיום תשואה ריאלית שלילית בשיעור אחוז אחד ויותר בטווח שנתיים. איגרות חוב מסוג גליל בעלות 3 שנות משך חיים ממוצע (מח"מ) נותנות תשואה אפסית, ואלה עם מח"מ 5 שנים, יתנו למשקיע לכל היותר 1.5% תשואה ריאלית.

לפני פרוץ המשבר הבטיחו אג"ח גליל 4% תשואה ריאלית ויותר, ובמשבר 2002-2001 תשואתן הגיע ל-6%, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

איגרות חוב ממשלתיות שקליות, שאינן צמודות למדד המחירים (מסוג שחר או מק"מ), נותנות פחות מאחוז אחד תשואה שנתית (ללא הצמדה!) לטווח שנה, ועבור מח"מ 3-4 שנים התשואה השנתית הנומינלית היא 4-3% בלבד.

למעשה המשקיעים באיגרות חוב ממשלתיות לטווחי זמן קצרים - שנתיים עד שלוש - יקבלו פיצוי בגובה האינפלציה השנתית בלבד ואף למטה מזה.

כך זה קורה

מציאות זו נוצרה כתוצאה משני גורמים הפועלים בו זמנית: מצד אחד האוצר ובנק ישראל המעוניינים להוריד את הריביות הריאליות והנומינליות כדי שציבור המשקיעים יפנה את כספיו להשקעה באפיק האג"ח הקונצרני (אג"ח חברות), ומצד שני, הציבור הרחב והמשקיעים המוסדיים (קרנות פנסיה וכיוצא בהן) אשר ספגו הפסדים מקריסת אותו אג"ח קונצרני והיפנו כספים רבים בתקופה הנוכחית לאפיקי האג"ח הממשלתי וכתוצאה מכך עלו מחירי האג"ח הממשלתי (והורידו את התשואה).

תופעה זו מוכרת בשם Flight to Safety - "בריחה למקלט" - והיא מאפיינת תקופות משבר שבהן הציבור מחפש הגנה תחת כנפי האג"ח הממשלתיות גם במחיר תשואה אפסית ואפילו הפסד.

המשקיעים, מוצאים את עצמם עומדים בפני מצב לא פשוט: האג"ח לטווח הקצר אינו נותן תשואה ריאלית חיובית, ואילו האג"ח הארוך יותר לטווח 4 עד 6 שנים נותן אמנם תשואה ריאלית חיובית, אבל, טמון בו סיכון גבוה להפסדי הון אם וכאשר הריבית במשק תתחיל לעלות. המצב הכלכלי הנוכחי איננו שיווי משקל לטווח הארוך, ולכן, אנו צופים התגברות באינפלציה. עליית הריבית לטווח הקצר, ואחריה עלייה גם הריבית הריאלית.

כך תפגע עליית הריבית בתשואת האג"ח הממשלתי


הבה ניקח לדוגמא אג"ח במח"מ 5 שנים - במקרה שהריבית תעלה באחוז תספוג אג"ח זו הפסד הוני מידי בשיעור 5%. המשקיעים באג"ח ממשלתי נמצאים לפיכך בדילמה: האג"ח הממשלתי קצר אינו נותן רווח, ואילו אג"ח ממשלתי לטווח ארוך עשוי לתת רווח אך קיים בו סיכוי גבוה להפסד.

יש כעת לשקול האם להמשיך ולהחזיק בהן או לממש את רווחי ההון, למכור את האג"ח ולעבור לאפיקי השקעה אחרים.

לאלה המעונינים להשקיע באג"ח מדינה עדיף להשקיע לטווח בינוני במח"מ 2 עד 3 שנים, טווח שיש בו תשואה חיובית, גם אמנם לא גבוהה במיוחד, וסיכון עלית הריבית לגביהן, נמוך.

אפיק סולידי אפשרי, הנושא סיכון גבוה יותר מהאפיק הממשלתי, הוא אפיק האג"ח הקונצרני בדירוג גבוה (-AA ויותר). בקבוצה זו נמניות למשל אג"ח הבנקים הגדולים, בזק 4 , סלקום ופרטנר .

צרו איתנו קשר *5988