נאמן האג"ח של חברת הנדל"ן פסיפיקה הגיש בקשה לפירוק החברה

זאת בטענה כי פסיפיקה הפרה ברגל גסה את מרבית התחייבויותיה של שטר הנאמנות כלפי מחזיקי האג"ח ■ במארס הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד פסיפיקה, אנליסט חיתום ודש איפקס בגין פרט מטעה בתשקיף

חברת BDO זיו האפט חברה לנאמנויות, הנאמן לאחת מסדרות מחזיקי איגרות החוב שהנפיקה החברה הציבורית פסיפיקה אחזקות, הגישה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה למתן צו לפירוק החברה.

לטענת זיו האפט, פסיפיקה הפרה ברגל גסה את מרבית התחייבויותיה של שטר הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב המזכים אותם בזכות לדרוש פירעון מיידי של אגרות חוב.

עוד נטען בבקשה כי פסיפיקה נמצאת במצב של חדלות פירעון ללא תזרים כספי כלשהו שיאפשר לה תפקוד מינימלי סביר, לרבות אפשרות לשלם לרואי החשבון שלה כדי להגיש את דו"חותיה הכספיים כדין; לשלם שכ"ע ושכ"ד; וללא אפשרות לשלם את יתרת תשלומי הריבית השנתיים, ללא ביטחונות מינימליים הכרחיים להבטחת השקעת כספי האג"ח, שנמסרו לידיה, שאמורים להבטיח את הסיכוי לפדות את האג"ח במועד הפירעון הסופי שלהם. זאת, כאשר המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה הופסק לפני כשנה.

לדברי זיו האפט, אין ביכולתה של פסיפיקה לשלם למחזיקי האג"ח את שיעור הריבית השנתית בסך של 2.5%. לטענתה, הבקשה מוגשת רק היום, כיוון שמחזיקי האג"ח איבדו לחלוטין את האמון במנהלי החברה, רק לאחר שהתברר להם כי למעשה החברה אינה מתפקדת לחלוטין.

פסיפיקה גייסה 20.2 מיליון שקל כנגד הנפקת מניותיה בדרך של זכויות לבעלי מניותיה, וכן 25.3 מיליון שקל בדרך של הנפקת אג"ח לציבור בערך נקוב של 40 מיליון שקל, על סמך תשקיף שפורסם מארס 2007. האג"ח נושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.5%, עומדות לפירעון בתשלום אחד במארס 2015, והריבית תשולם בתשלומים שנתיים בסוף מארס של כל אחת מהשנים 2008-2015.

תביעות ייצוגיות

עו"ד יעקב סבו הגיש בחודשיים האחרונים שתי תביעות בעניין. האחת תביעה נגזרת נגד החברה דירקטורים ונושאי משרה בגין עסקאות כושלות שבוצעו ברומניה, בהן הוציאו למעלה מחמישה מיליון אירו בגין מקרקעין לצדדים שלישים, שהם לא הבעלים של הקרקע.

תביעה שנייה היא ייצוגית נגד החתומים על התשקיף וחתמי ההנפקה בגין טעויות והטעיות בתשקיף. למשל, תיאור לא נכון של עסקי החברה או השליטה בחברה, והעובדה ששלמה ולד הוא בעל השליטה בחברה הוסתרה בהנפקה.

במארס ולד נחקר ברשות ניירות ערך, בחשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך ועבירות של קבלת דבר במירמה וכן מירמה והפרת אמונים בתאגיד.

צרו איתנו קשר *5988