בנק הפועלים חזר לרווחיות מזערית: הרוויח ברבעון הראשון של השנה 42 מיליון שקל

השפיעה לשלילה על התוצאות הכספיות הוצאה חשבונאית של 855 מיליון שקל כתוצאה משערוך נגזרים ■ הלימות ההון עלתה ל-11.27% ■ שיעור ההפרשה לחובות מסופקים עמד 0.7% מתיק האשראי - 314 מיליון שקל בסך הכל ■ ובינתיים בהנהלת הבנק: הדירקטוריון צפוי להתכנס לדון בהתפטרות צבי זיו

רבעון לאחר שהמנכ"ל צבי זיו הודיע על התפטרותו מהבנק ועל רקע דיונים שיתקיימו הבוקר בדירקטוריון הבנק בכל הנוגע לפרישה זו, חזר בנק הפועלים לרווחיות - מזערית אומנם, בקנה-מידה שלו - והרוויח ברבעון הראשון של השנה 42 מיליון שקל. זאת, לעומת הפסד של 363 מיליון שקל ברבעון הקודם, הפסד ברבעון המקביל (1.6 מיליארד שקל) והפסד שנתי בסיכומה של 2008 כולה (895 מיליון שקל).

הרווח הנקי מפעולות רגילות עמד על 21 מיליון שקל (הפסד של 393 מיליון שקל ברבעון שחתם את 2008). לשם השוואה, האנליסט טרנס קלינגמן מבית ההשקעות אקסלנס ציין רק אתמול (ב') כי "הצפי שלנו הוא לרווח מזערי של 87 מיליון שקל, המשקף תשואה שנתית של 1.8% על ההון".

השפיעה לשלילה על התוצאות הכספיות הוצאה חשבונאית של 855 מיליון שקל כתוצאה משערוך נגזרים. חישוב הרווח והפסד במכשירים צמודי מדד המחירים לצרכן הללו, המשמשים בעיקר לגידור, הביאו להפסד בשל ירידת הריבית הצמודה. זאת, בהשוואה מול מדידה מאזנית על בסיס צבירה של המאזנים.

התשואה על ההון הפכה לחיובית בהשוואה לרבעון הקודם - אך הסתכמה ב-0.4% בלבד. לדברי דני דנקנר, יו"ר הבנק, "הבנק ממשיך לחתור להשגת היעד השנתי של שיעור התשואה על ההון העצמי בטווח של 4%-7%". עוד ציין דנקנר בהודעה לעיתונות, כי תוצאות הבנק "עולים בקנה אחד עם התחזיות הכלכליות שפורסמו על-ידי כלכלני בנק הפועלים ועם טווח האומדנים עליהם התבססו תוכניות העבודה של הבנק".

"רמת המינוף של הבנקים הישראליים נותרה נמוכה, כך שתהליך ה-de-leveraging (צמצום המינוף) הגלובלי השפיע עלינו פחות מאשר על האחרים", הוסיף. דנקנר הזהיר, כי "על פי הנתונים השוטפים המגיעים מהעולם, ברור שעדיין לא נחלצנו מן המשבר הגלובלי, ואם הוא יהיה עמוק וממושך יהיה לכך המשך השפעה שלילית על המשק הישראלי, התלוי במידה רבה מאוד בהתפתחויות הגלובליות".

יחס הלימות ההון עלה ל-11.27%, בהשוואה ל-10.92% בסוף דצמבר, אולם כרוך בהצגה מחדש של יחס הלימות ההון לסוף 2008 (להרחבה). עד סוף השנה על בנק הפועלים, כמו יתר המערכת הבנקאית, להגיע להלימות הון בשיעור 12% - ולשם כך, בין היתר, נערך להנפקת אג"ח בהיקף של 1-1.5 מיליארד שקל, כפי שדווח בתחילת השבוע. גם יחס הלימות ההון הראשוני של הבנק עלה ל-7.55% (מ-7.44% בסוף דצמבר).

שיעור ההפרשה לחובות מסופקים עמד 0.7% מתיק האשראי - 314 מיליון שקל בסך הכל, לעומת 765 מיליון שקל ברבעון הקודם. חלק מהקיטון נובע מגביית חובות עבר שנמחקו (Recovery). אם זאת, סך החובות הבעייתים גדל ב-8.8% תוך רבעון ל-17.6 מיליארד שקל.

ההתעוררות בשוק ההון תרמה לשורת ההכנסות התפעוליות של בנק הפועלים, והביאה להכנסות של 1.16 מיליארד שקל. תרומה זו באתה לידי ביטוי גם בסעיף השקעה במניות, שם חזר

צרו איתנו קשר *5988