איחור ביישום תקנות הפיקוח על הבנקים הביא להקטנת הלימות ההון של בנק הפועלים; אנליסטים: "מדאיג וחמור מאוד"

יחס הלימות ההון של בנק הפועלים אמור היה לעמוד על 11.5% - אך הבנק שיערך מחדש את היקף מסגרות האשראי שלא מנוצלות ■ הבנק חזר לרווחיות מזערית ברבעון הראשון ■ ובינתיים, בסכסוך

בנק הפועלים שיערך מחדש את נכסי הסיכון שלו והוסיף 6 מיליארד שקל ולכן נאלץ לחשב מחדש את הלימות ההון ולהוריד 0.23%. הבנק העריך מחדש את התיקון ממסגרת אשראי לא מנוצלות בהיקף של 6 מיליארד שקל ולכן חישב בדו"חות את הלימות ההון לשנת 2008 מחדש.

שיעור ההלימות לשנת 2008 ירד מ-11.15% ל-10.92%. שיעור ההלימות ברבעון הראשון דווח כ-11.27%. אלמלא השינוי, הלימות ההון היתה עומדת על 11.5%.

הנחיית בנק ישראל לחישוב מסגרות אשראי לא מנוצלות פורסמה באוקטובר הקודם, ולא ברור מדוע התמהמה עד עכשיו בנק הפועלים. אנליסטםי מעריכים שהסיבה לכך היא שינויי בעלי התפקידים בקבוצה.

סמנכ"ל הכספים של הבנק עזב בינואר ומחליפו נכנס לתפקיד רק באפריל. אנליסטים מעריכים שמדובר ב"רה-סטייטמנט מדאיג ביותר שיש לראותו בחומרה רבה".

פועליםפועלים

צרו איתנו קשר *5988