המפקח על הבנקים חזקיהו לא מרפה: דורש מהבנקים הגדלת הלימות ההון הראשוני ל-7%-7.5%

כיום נהוגה רמה מינימלית של 6.5% ■ במסגרת המעבר לבאזל 2 וקביעת מדיניות הון פיקוחית חדשה בבנק ישראל כבר לא יסתפקו בשיעור הלימות הון כולל - כיום 12% - אלא ידרשו את חיזוק ההון הראשוני המקורי

בנק ישראל ידרוש מהבנקים במסגרת תהליך ה- ICAAP לבדיקת הנאותות ההונית, את הגדלת הלימות ההון הראשוני המקורי לשיעור של 7%-7.5%. כיום נהוגה רמה מינימלית של 6.5%. במסגרת המעבר לבאזל 2 וקביעת מדיניות הון פיקוחית חדשה בבנק ישראל כבר לא יסתפקו בשיעור הלימות הון כולל (כיום 12%) אלא ידרשו את חיזוק ההון הראשוני המקורי והעלאתו לרמה המקובלת בעולם.

משמעות ההנחיה היא כי הבנקים יידרשו להוסיף להון העצמי הראשוני בשנתיים וחצי הקרובות עד 4.2 מיליארד שקל כדי לעמוד ביעד. אך בניגוד להון משני או הון היברידי אותו מגייסים הבנקים דרך הנפקת כתבי התחייבות נדחים (אג"ח) בשוק ההון, את ההון הראשוני אפשר להגדיל רק באמצעות רווחי הבנק או דרך הזרמת הון על ידי בעלי המניות. המפקח על הבנקים הוא רוני חזקיהו.

כיום רק שני בנקים נמצאים עם הלימות הון ראשוני הגבוהה משיעור של 7.5% - הבינלאומי (8.88%) ולאומי (7.73%) שלושה בנקים נוספים - הפועלים (6.86%), מזרחי טפחות (6.6%), דיסקונט (6.43%) נמצאים מתחת ל-7%. העלאת דרישות הלימות ההון הראשוני מהבנקים נועדה לעמוד בכללי נדבך 2 של באזל 2. חיזוק ההון הראשוני לא ישנה את יכולת מתן האשראי של הבנקים אבל יטיל מגבלות על בעלי המניות.

לבינלאומי וללאומי אין בעיה

לשני בנקים - בינלאומי ולאומי - כאמור אין כרגע בעיה. בנק הפועלים יזדקק ל-400 מיליון שקל כדי להגיע להלימות הון ראשוני של 7% ול-1.8 מיליארד שקל כדי לעמוד בהון ראשוני של 7.5%. דיסקונט יזדקק ל-800 מיליון שקל כדי להגיע ל-7% ול-1.5 מיליארד שקל כדי להגיע ל-7.5%. מזרחי טפחות יזדקק ל-400 מיליון שקל כדי להגיע ל-7% ול-900 מיליון שקל כדי להגיע ל-7.5%. לכן לא מן הנמנע שבעלי המניות יידרשו להזרים הון לבנקים אלו.

כתוצאה מכך לא יוכלו הבנקים למשוך דיבידנד לפני 2012, המועד בו כנראה יצליחו לעמוד בדרישות ההון שייקבעו. עניין זה רלוונטי לדיסקונט ומזרחי טפחות. בנק הפועלים ממילא לא יכול למשוך דיבידנד לפני 2012 אלא באישור מיוחד של בנק ישראל, זאת לאחר שסיים את 2008 בהפסד. בהוראות בנק ישראל נקבע כי בנק לא יחלק דיבידנד כאשר "אחת או יותר משלוש השנים האחרונות הסתיימה בהפסד". הבינלאומי לא נוהג לחלק דיבידנד אבל אם ירצה לא צפויה בעיה כיוון שהבנק עומד כבר היום בדרישות ההון ומעבר להן.

בסוף 2009, מועד כניסת כללי באזל 2 לתוקף, יעמדו כל הבנקים על פי הנחיות בנק ישראל על שיעור הלימות הון של 12%. כבר בחודש הקרוב יסיימו הבנקים את תהליך ה- ICAAP ויציגו עד סוף יוני לאישור בנק ישראל את הצורך שלהם בהון להבנתם. בבנק ישראל רואים בתהליך ה- ICAAP חשיבות עליונה ומסבירים כי זהו תהליך הקושר את ההון לפרופיל הסיכון ולכן מהווה מהפכה בניהול סיכונים במערכת הבנקאית.

במסגרת מדיניות ההון הפיקוחית החדשה לא תידרש מכל בנק הלימות הון זהה אלא כל בנק יקבע לעצמו רף מינימלי הנגזר מפרופיל הסיכון הספציפי שלו, גודלו, ותמהיל פעילותו. כל בנק יצטרך להציג לאישור הפיקוח על הבנקים את התוכנית העסקית שלו, דרישות ההון הנגזרות ממנה, הסיכונים בפניהם הוא עומד ופרק הזמן שנדרש לו כדי להגיע ליעד. כך למשל, בנק גדול כמו הפועלים או לאומי, השואף להתרחב בישראל ובעולם יחויב לשמור על הלימות הון בשיעור גבוה יותר מבנק שעיקר פעילותו קמעונאית כמו מזרחי טפחות. בבנק ישראל מדגישים כי איכות ניהול הסיכונים בבנק תהווה קריטריון מרכזי בקביעת הלימות ההון המינימלית הנדרשת ממנו. *

הון
צרו איתנו קשר *5988