דרמה בדויסבורג: מחזיקי האג"ח משתלטים על החברה המניות יועברו לידיהם והם ינהלו מו"מ עם הבנק המלווה

חברת הנדל"ן עוצרת את הליכי הפירוק בהם פתחה בלוקסמבורג; בין מחזיקי האג"ח להנהלת החברה מנוהלים מגעים בלבד בשלב זה והעברת המניות כפופה להשגת הסדר סופי עם מחזיקי אגרות החוב

תפנית חדה במערכת היחסים בין מחזיקי האג"ח של דויסבורג לבין בעלי השליטה והנהלת החברה שהסכימה להשהות את הליכי הפירוק שבהם פתחה בלוקסמבורג, שם היא רשומה. לאור בקשת מחזיקי האג"ח תפנה החברה לבנק המממן RBS על מנת לבחון אפשרות להעברת מניות החברה לידי מחזיקי אגרות החוב וזאת כחלק מהשגת הסדר עם חוב.

דויסבורג, שבשליטת דויד המלבורגר, פועלת בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה. בשנת 2007 גייסה החברה 60 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, ואלו נסחרות כיום בתשואת זבל של 820%. המסחר באג"ח הופסק על ידי הנהלת הבורסה בחודש שעבר על רקע אי הבהירות לגבי עתיד החברה. בנוסף, הדו"חות לרבעון הראשון של השנה עדיין לא פורסמו.

לדויסבורג 21 נכסים מסחריים בגרמניה בשטח כולל של כ-50 אלף מ"ר, המושכרים כמעט במלואם. למרות שתזרים המזומנים של החברה לא נפגע ערך הנכסים ירד משמעותית כך שהקובננטס של ההלוואה מהבנק הופרו.

רישום השווי ההוגן של הנכסים בדוח הרווח והפסד פגע גם בתוצאות של החברה ולדוחותיה לסיכום 2008 צורפה הערת "עסק חי", על רקע הפסד של 87 מיליון שקל וגירעון בהון העצמי בסך 78 מיליון שקל. מרבית ההפסד מקורו בשערוך נדל"ן כלפי מטה, בהיקף של 66 מיליון שקל.

בתחילת השבוע החליטו המוסדיים להעמיד את אגרות החוב של החברה לפירעון מיידי ולהפקיד בידי נאמן האג"ח, רו"ח ויסי רזניק סכום של 80 אלף דולר שישמש אותו לצורך עצירת הליכי הפירוק של החברה, גיוס משקיעים וניהול של מו"מ עם הבנק המלווה.

צרו איתנו קשר *5988