בעלי ורסצ'ה ישראל, האחים יהושע ובניהו צדיק-פור, נפרדים בטונים צורמים

בימים אלה ניתן פסק בוררות המאשר את השיפוי שיינתן ליהושע צדיק-פור, שיעזוב את החברה לאחר 26 שנים ■ יהושע יקבל 1.2 מיליון שקל כדיבידנד מהחברה, ומסכום זה תנכה החברה מס במקור בשיעור של 25%

הפרדת כוחות בורסצ'ה ישראל: לאחר 26 שנה של פעילות עסקית משותפת, נפרדים בעלי החברה, האחים יהושע ובניהו צדיק-פור. בימים אלה ניתן פסק בוררות, הקובע את התמורה הכוללת שתשולם ליהושע צדיק-פור - הן על-ידי החברה והן על-ידי אחיו בניהו.

לאחר שהוגשו הערכות השווי של החברה לבוררים, הוחלט כי יהושע יקבל 1.2 מיליון שקל כדיבידנד מהחברה, ומסכום זה תנכה החברה מס במקור בשיעור של 25%. עוד נקבע כי יהושע ימכור ויעביר את כל מניותיו בחברה לאחיו בינואר 2010, בתמורה ל-1.5 מיליון שקל. כמו כן בניהו ישלם ליהושע סך של 850 אלף שקל בגין עוגמת-נפש.

במהלך הבוררות הובעה בפני הבוררים מורת-רוחו של יהושע מעצם הפרידה מאחיו, ומהדרך שבה אחיו נקט לשם פרידה ממנו לאחר 26 שנה של פעילות משותפת. הבוררים הגיעו למסקנה כי נגרמה ליהושע עוגמת-נפש גדולה שהשתרעה על פני תקופה של למעלה משנתיים - מעצם הפרידה העסקית מאחיו, מדרך הפרידה ומעצם רצון אחיו בניהו לרכוש את מניותיו בחברה ולהפסיק את כל פעילותו בחברה.

בפסק הבוררות נאמר כי עוגמת-הנפש של יהושע קיבלה ביטוי במסגרת המשפחתית והן בקרב חוג "שוק" ענף הטקסטיל ברחבי המדינה.

יהושע מתחייב בפסק הבוררות שלא לעסוק במשך 48 חודשים החל מאפריל 2010 (מועד סיום עבודתו בחברה) בתחומי העיסוק של החברה, ולא לבוא במגע עם לקוחותיה, מתחריה וספקיה. בתמורה להגבלת עיסוקו ישלם לו בניהו סך של 950 אלף שקל.

עוד נקבע בפסק הבוררות כי בניהו ישחרר את יהושע מכל אחריות ו/או חוב ו/או ערבות בנוגע לחברה, לרבות חוב כתוצאה מתביעה משפטית של ורסצ'ה העולמית.

כזכור, ורסצ'ה הישראלית הגישה לבית המשפט העליון ערעור על ההחלטה האוסרת עליה לעשות שימוש בשם ורסצ'ה. (ה.פ. 1484/09).

צרו איתנו קשר *5988