AIG קיבלה אישור ה'פד' להנפיק את שתי חטיבות ביטוח החיים

בסה"כ מתכוונת החברה לגייס בתמורה להנפקת חטיבת ביטוח החיים האמריקנית סך של 16 מיליארד דולר ובעבור החטיבה הבינ"ל 9 מיליארד דולר אשר ישמשו להשבת חובות החברה ל'פד' של ניו יורק שמסתכם ב-40 מ' ד'

ענקית הביטוח,AIG קיבלה את אישור ה'פד' של ניו יורק להנפיק את חטיבות ביטוח החיים הבינלאומית והאמריקנית, החברה מתכוונת לצאת להנפקה בהתאם לתנאי השוק.

במסגרת ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם הבנק המרכזי של ניו יורק, תשמש ההנפקה להקטנת חובותיה לבנק המרכזי בסך של 25 מיליארד דולר. כיום עומד חובה של החברה לבנק הפדרלי של ניו יורק בכ-40 מיליארד דולר.

AIG מתכוונת להציע את ניירות הערך של שתי זרועות ביטוח החיים של החברה: ALICO, הזרוע הבינ"ל ו-AIA הזרוע האמריקנית. AIG תעביר ליישות משפטית שתוקם במיוחד למטרה זו על ידי ה'פד'.

את ההון מההנפקה, שצפוי להסתכם ב-16 מיליארד דולר בעבור הזרוע האמריקנית ו-9 מיליארד דולר בעבור הזרוע הבינלאומית. בתמורה להון תקבל החברה נתח מני"ע הרגילים וני"ע הבכורה של אותה ישות משפטית (SPV)

AIG תהנה מרווח מהניירות הרגילים והבככורה שיוחזקו ב-SPV במידה ושווי השוק ההוגן של הזרועות שיונפקו יעלו על שוויו של ההון שיהיה בידי הבנק המרכזי.

צרו איתנו קשר *5988