מזרחי טפחות קבע יעד להלימות ההון הראשונית - 6.7%

היעד מיוחס לסוף 2009 ■ בנק מזרחי נדרש ליעד זה כחלק מהאישור של בנק ישראל מסוף מאי להתיר לו לרכוש 2.5 מיליון ממניותיו

בנק מזרחי טפחות קבע יעד להלימות ההון הראשונית שיעמוד על 6.7% בסוף 2009. יחס הלימות ההון הראשוני של הבנק, נכון לסוף מארס, עמד על 6.6%. הבנק יצטרך להגדיל את ההון הראשוני ב-97 מיליון שקל על מנת לעמוד ביעד זה, בהנחת נכסי הסיכון של הבנק לרבעון הראשון.

הון ראשוני הוא ההון הבסיסי של הבנק המורכב מהון בעלי המניות ורווחי הבנק. הפסד של הבנק או חלוקת דיבידנדים מורידים את ההון הראשוני, ורווח והזרמת הון מבעלי המניות מעלים אותו.

בנק מזרחי טפחות נדרש להעלות את יחס הלימות ההון הראשוני כתנאי שהציב בנק ישראל על מנת להתיר לו לבצע רכישה עצמית של 2.5 מיליון מניות, כדי להקצות אותן בעתיד ל-9 מחברי ההנהלה הבכירה של הבנק. זאת, כחלק מתוכנית תגמול מבוססת כתבי אופציה. שווי המניות הללו, במונחי שער הפתיחה הבוקר, הוא 58.25 מיליון שקל.

תוכנית מתן כתבי האופציות לבכירי הבנק מהווה חלופה להסכמתם לוויתור על בונוסים שנתיים עד 2013. בין היתר, על מנת לממש את כתבי האופציות למניות, על הבנק להציג תשואה שנתית של 10% לפחות על ההון העצמי בשנה שקדמה למימוש, למרות שבסמכותו של הדירקטוריון להחריג אירועים מסויימים לצורך החישוב. ב-2008 עמדה התשואה על ההון של הבנק על 10.4%. ברבעון הראשון של 2009 היא הסתכמה ב-7.5%.

מחר - הדד-ליין להגשת תוכנית ההון של הבנקים לבנק ישראל

כיום יחס הלימות ההון המזערי לו נדרשים הבנקים מתייחס להלימות ההון הכוללת ועליו לעמוד על 12% עד סוף השנה. הונו העצמי הכולל של מזרחי טפחות הסתכם בסוף מארס ב-6.06 מיליארד שקל, ומחיר המניה גוזר לבנק שווי שוק של 5.26 מיליארד שקל - מה שגוזר למניית הבנק מכפיל 0.87 על ההון.

ב"גלובס" דווח בתחילת החודש כי רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, לא יסתפק בדרישת הלימות ההון הכוללת ובמסגרת המעבר לתקנות "באזל 2" (מדיניות בינלאומית לפיקוח על רמת הון במוסדות בנקאיים), יבקש להעלות את רמת ההון הראשוני לרמה המקובלת בעולם. בארץ נהוגה רמה מזערית של 6.5% (הלימות ההון הראשונית של דיסקונט הייתה נמוכה מסף זה ברבעון הראשון), ועל-פי ההערכות, יבקש חזקיהו להעלות רמה זו ל-7.5%-7% - נתון שישתנה מבנק לבנק.

עד סוף החודש (כלומר, מחר) צריכים הבנקים השונים להגיש לאישור בנק ישראל את צרכי ההון שלהם. כל בנק יצטרך להציג לאישור הפיקוח על הבנקים את התוכנית העסקית שלו, את דרישות ההון העצמי הנגזרות ממנה, הסיכונים ומשך הזמן הדרוש להגיע ליעד. לא מן הנמנע כי בנק כמו מזרחי טפחות, שפחות פעיל בחו"ל מבנקים ישראליים בחו"ל ושהבנקאות הקמעונאית מהווה נתח ניכר מליבת עסקיו, יחויב לשמור על הלימות הון נמוכה ביחס לבנקים אחרים.

מזרחי טפחות

צרו איתנו קשר *5988