הצעת חוק: לבטל את הגבלת 50 השותפים במשרדי עורכי דין ורואי חשבון

ההצעה גובשה ביוזמה משותפת של ח"כ יריב לוין וראש לשכת עוה"ד, יורי גיא-רון ■ לטענתם, המגבלה הקיימת מתעלמת מהמגמות הגוברות של הקמת עסקים מרובי שותפים, של גלובליזציה ושל הקמת שותפויות בינלאומיות

ח"כ יריב לוין (ליכוד) הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות, כך שתבוטל המגבלה כליל על מספר השותפים בשותפות מקצועית, ובפרט בתחום עריכת הדין וראיית החשבון. ההצעה גובשה בעקבות יוזמה משותפת של לוין וראש לשכת עורכי הדין, יורי גיא-רון.

סעיף 3א(1) לפקודת השותפויות קובע, כי שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם - יכול שיהיו בה יותר מ-20 חברים, ואולם לא יותר מ-50 חברים. ההצעה מציעה לבטל את הגבלת השותפים בשותפות עורכי דין ורואי חשבון, ולהסמיך את שר המשפטים לבטלה ביחס לשותפויות מקצועיות בענפים נוספים.

החוק הנוכחי יוצר בעיה בעיקר בקרב משרדי רואי החשבון. במשרד הגדול בארץ - קוסט-פורר-גבאי את קסירר, למעלה מ-80 מבין כ-474 רואי החשבון הם שותפים. בבריטמן-אלמגור ישנם 60 שותפים, וגם יתר משרדי ה"ביג פייב" הישראלים מתקרבים לאזור ה-50 שותפים. בקרב עורכי הדין, רק במשרד הרצוג-פוקס-נאמן יש למעלה מ-50 שותפים (60), בעוד ששאר המשרדים מעסיקים עד כ-35 שותפים.

מגמה בינלאומית

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי המגבלה הקיימת כיום מתעלמת מהמגמות הגוברות של הקמת עסקים מרובי שותפים, של גלובליזציה ושל הקמת שותפויות בינלאומיות. במקביל להתמקצעות בענפי המשפט וראיית החשבון השונים, אנו עדים למגמה נמשכת של מיזוגים רחבי-היקף של משרדים הפועלים בענפים אלה.

"אחת מתכליותיהם העיקריות של מיזוגים אלה הינה מתן מענה מקצועי הולם למגוון הרחב של ההתמחויות הקיימות כיום, דבר המחייב צירוף שותפים רבים שכל אחד מהם הינו מומחה בהיבט מסוים של המקצוע בו הוא עוסק. הליכי מיזוג אלה יוצרים שותפויות מרובות שותפים, במספר החורג באופן משמעותי מהמגבלה המספרית הקיימת כיום", נאמר בדברי ההסבר.

ביטול המגבלה, נאמר עוד, תמנע גם מצב לא רצוי בו צעירים רבים נאלצים להסתפק במעמדם כשכירים בשותפות - רק משום שהשותפות הגיעה למכסת החברים המקסימלית. כן תימנע הפרקטיקה המלאכותית והלא רצויה, לפיה נוצרות שותפויות בתוך שותפויות כדי להתגבר על מגבלת השותפים.

צרו איתנו קשר *5988