לראשונה ב-2009 הייצור התעשייתי עלה ב-2%

עפ"י הלמ"ס, פדיון המסחר והשירותים התחזק בחודש יוני בכ-4% לרמה שנרשמה ערב קריסת ליהמן ברדרס בספטמבר אשתקד ■ נתוני התעסוקה בתעשייה עדיין חלשים: מספר משרות השכיר בתעשייה ירדו ב-0.5%

הנתונים החיובים על מצב המשק הישראלי ממשיכים להגיע. אחרי שהלמ''ס דיווחה בתחילת השבוע על צמיחה של רבע אחוז ברבעון השני של השנה, היום (ג') מגיעים נתונים מעודדים על מצב התעשייה וענף המסחר והשירותים.

לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודש יוני, עלה הייצור התעשייתי (בניכוי עונתיות) בשיעור של יותר מ-2% לעומת מאי 2009. מדובר בחודש הראשון בשנת 2009 בו נרשמת עלייה בייצור התעשייתי. עוד עולה מהנתונים, כי גם בניכוי תעשית ההיי-טק, המהווה קטר מרכזי של המשק, ישנה עלייה זהה בייצור התעשייתי.

העלייה בייצור התעשייתי מקיפה את כל מגזרי הטכנולוגיה: עילית (2.2%), מעורבת עילית (1.1%), מעורבת מסורתית (2.9%) ומסורתית (1.9%). עם זאת, כצפוי, נתוני התעסוקה בתעשייה עדיין חלשים: בחודש יוני, ירדו מספר משרות השכיר בתעשייה בכחצי אחוז. נזכיר כי נתוני התעסוקה מגיבים תמיד בפיגור מסוים למצב התעשייה עצמה. למרות המשך הירידה במשרות השכיר, נרשמה עלייה של כ-0.8% בשעות העבודה, דבר המעיד על התאוששות בענף זה.

במקביל לנתוני התעשייה, נתונים חיובים התקבלו גם לגבי ענף המסחר והשירותים. לפי הלמ''ס, פדיון ענף המסחר והשירותים עלה בחודש יוני בכ-3.5% (מנוכי עונתיות) לרמה שנרשמה ערב קריסת בית השקעות ליהמן ברדרס בחודש ספטמבר האחרון. גם כאן נרשמה עלייה בכל הפרמטרים המרכיבים את הפדיון: מסחר סיטונאי (3.3%), מסחר קמעונאי (1.5%), שירותי אירוח ואוכל (3.5%), שירותים פיננסים (7.6%), שירותיים עסקיים (3%) ושירותי מחשוב (2.5%).

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.6% ביולי

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.6% בחודש יולי 2009. לדברי רפי מלניק, מהמרכז הבינתחומי הרצליה, מסתמנת בלימת הירידה בפעילות המשקית, ויתכן שאנחנו נמצאים בנקודת תפנית חיובית במשבר. מדד מלניק מאבחן בזמן אמת את רמת הפעילות ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל.

צרו איתנו קשר *5988