ביה"ד הארצי: המדינה תפצה את המורים העל-יסודיים בכ-100 מיליון שקל

קבע כי יתווסף לשכרם פיצוי קבוע בשיעור 1% בשל הפרת הסכם קיבוצי ■ ביה"ד אמנם ביטל את הסדר ההפרשות לפנסיה עם המורים, אך קבע כי הם זכאים לפיצוי על אובדן ההכנסה כתוצאה מהתאמת ההסדר לדרישות החוק

בפסק דין תקדימי חייב בשבוע שעבר בית הדין הארצי לעבודה את המדינה ומעסיקי המורים העל-יסודיים לפצות את המורים בשל הפרת הסכם קיבוצי, ולהוסיף לשכרם פיצוי קבוע בשיעור 1%. בארגוני המורים מעריכים את גובה התשלום הרטרואקטיבי שהוטל על המדינה בכ-100 מיליון שקל.

בית הדין קיבל את תביעת ארגון המורים נגד המדינה, שהוגשה בעקבות הודעתה מדצמבר 2003 על ביטול חד-צדדי של הסכם קיבוצי משנת 1978, העוסק בשיעור הפרשות המורים והמעסיקים לקרנות הפנסיה.

עתירת ארגון המורים העל-יסודיים הוגשה לבית הדין הארצי, באמצעות עו"ד בעז בן-צור, עוד בשנת 2004, בדרישה לאכוף את הסדר ההפרשות שנקבע בהסכם הקיבוצי. בית הדין הארצי, בהרכב של 7 שופטים, קיבל באופן עקרוני את טענת המדינה כי הסדר ההפרשות עמד בניגוד לדין, משום שהוא קבע כי שיעור ההפרשות לפנסיה של המורים נמוך מהשיעור הקבוע בחוק. אלא שבית הדין הוסיף כי "המורים זכאים לפיצוי מלא על אובדן ההכנסה, הנגרמת להם כתוצאה מהתאמת הסדר ההפרשות לקרנות הפנסיה החדשות להוראות הדין".

גובה הפיצוי מעמיד את המורים מבחינה כלכלית באותו מצב שבו היו נמצאים אלמלא ביטלה המדינה את ההסכם הקיבוצי.

התחייבות המעסיק

בית הדין החליט לקבל את עמדת המדינה כי יש לבטל את ההסכם הקיבוצי, "בשל תכליתן של תקנות קופות הגמל, ולשם הבטחת שוויון בין עמיתי הקופות". עם זאת, השופטים קבעו כי "התאמת הסדר ההפרשות להוראות הדין איננה מצדיקה 'שחרור' של המעסיק מהתחייבויותיו כלפי עובדיו במישור יחסי העבודה בכלל ויחסי העבודה הקיבוציים בפרט".

הסדר ההפרשות, נקבע, מהווה הסכמה כלכלית בדבר תנאי העבודה בין הצדדים להסדר הקיבוצי, ולכן "יש לחתור למתן סעד שיגשים את הסכמות הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים וימנע את הפגיעה בתנאי עבודתם של המורים".

לאותה תוצאה - הכוללת ביטול של ההסכם הקיבוצי מחד, ומתן פיצוי כתוספת לשכר בגובה שווה מאידך - ניתן להגיע, לדברי בית הדין, גם במסגרת ההליך החוזי של "ביצוע בקירוב".

16 אלף מורים

בית הדין קבע כי ייתוסף 1% לשכר ברוטו של המורים בקרנות הפנסיה החדשות. בנוסף, המורים זכאים לפיצוי על העבר בגובה 1.5% משכרם בגין הניכוי שנעשה משכרם החל מתחילת שנת 2004, וזאת בתוספת ריבית והצמדה. בארגון המורים מעריכים כי מדובר לכל הפחות ב-16 אלף מורים, שיהיו זכאים לכ-7,000 שקל כל אחד - סכום המגיע בקירוב ל-110 מיליון שקל.

בנוסף פסק בית הדין כי אותו רציונל שחל על המורים הנמצאים בקרנות הפנסיה החדשות, יחול גם בעניין הפרשות המורים בקרנות הוותיקות, כך שייתוסף לשכר המורים אותו שיעור שנוסף להפרשותיהם. בית הדין קבע כי שיעור ההפרשות הנוכחי לקרנות הוותיקות - 5.5% מצד המורים, 15% מצד המעסיק - עולה בקנה אחד עם דרישות הדין. בקרנות החדשות יפרישו המורים 5% משכרם, והמדינה תפריש 12.5%.

נשיא בית הדין הארצי, השופט סטיב אדלר, שכתב את פסק הדין, ציין כי "אין בקביעותינו בפסק דין זה כדי למנוע מהצדדים לבוא בדברים בניסיון להגיע להסדר מוסכם בדבר תשלומו של אותו 1% למורים באופן אחר".

המדינה קיבלה תקופה של חודשיים ימים לצורך התארגנות לביצוע פסק הדין. (ס"ק 1002/04).

צרו איתנו קשר *5988