רבינוביץ' וקבוצת משקיעים בוחנים רכישת השליטה בפלג ניא

לפני כולם זאת לאחר שחברת המתכות והריהוט שוב נקלעה לקשיים ■ דירוג איגרות החוב של החברה ב-S&P מעלות צנח היום מ-B ל-CC ■ התחייבויותיה השוטפות במחצית הראשונה של השנה הגיעו ל-38.1 מיליון שקל והונה העצמי הסתכם ב-16.5 מיליון שקל

על רקע מצבה המידרדר של חברת המתכות והריהוט פלג ניא , עשויה השליטה בחברה לנדוד פעם נוספת, כאשר בין המתעניינים גם קבוצת משקיעים מקומיים שמייצג רו"ח יאיר רבינוביץ'. קבוצת המשקיעים בוחנת את האפשרות להיכנס למעורבות בחברה ולרכישתה. כך נודע ל"גלובס". רבינוביץ, שאישר את הידיעה, הציג לדבריו בפני פלג ניא "קבוצת משקיעים שהייתה מעוניינת בחברה. היו כל מיני אפשרויות להשקעה, היו דיבורים אבל בינתיים עוד לא התפתח משהו בעניין".

לאור הקשיים הצפויים לפלג ניא לעמוד בהתחייבויותיה והצורך הממשי שלה במזומנים, ניתן להעריך כי לצידו של רבינוביץ' יש גופים נוספים הבוחנים אפשרות כניסה להשקעה בחברה. בעלי השליטה בפלג ניא כיום הם אריה פרס, פלה שפירא ואריה פאשה. שווי השוק של החברה עומד על כ-15 מיליון שקל בלבד.

אפשרות העברת השליטה בחברה מעניינת על רקע הודעתה של פלג ניא היום, על כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח בשבוע הבא, במטרה לבחון את ההחלטה להעמיד את סדרת האג"ח שלה לפירעון מיידי. זאת, במידה ומלוא התשלום על הקרן והריבית, שהיקפו כ-22 מיליון שקל, לא ישולם במועד הקרוב, בחודש מארס.

"ספק אם תפרע התשלום הקרוב"

במקביל, הורידה היום חברת S&P מעלות את דירוג האג"ח של החברה מ-B ל-CC עם תחזית שלילית, בשל ספק משמעותי ביכולתה לפרוע את התשלום הקרוב. במעלות הסבירו כי "לנוכח מצוקת הנזילות בה מצויה פלג ניא, להערכתנו קיים ספק משמעותי לגבי יכולת החברה לעמוד בפירעון התשלום הקרוב של האג"ח במלואו ובמועדו". בעניין תחזית הדירוג השלילית הסבירו כי זו משקפת את ההערכה שהדירוג צפוי לרדת ל-D (דיפולט) בשל כשל בפירעון התשלום הקרוב.

בדו"חות למחצית הראשונה של 2009 שפרסמה החברה ציין משרד רואי החשבון שלה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כי "המשך פעילות החברה במתכונתה הנוכחית מותנה בהמשך העמדת והרחבת מסדרות אשראי על ידי הבנקים או בגיוס כספים ממקורות חיצוניים אחרים ובהצלחת החברה במימוש תכניותיה העסקיות". עוד ציינו כי החברה אינה עומדת באמות מידה פיננסיות וכי לצורך עמידה בהתחייבויות היא תצטרך לגיוס מקורות תזרימיים.

התחייבויותיה השוטפות של פלג ניא במחצית הראשונה של השנה הגיעו ל-38.1 מיליון שקל והונה העצמי הסתכם ב-16.5 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה פלג ניא הפסד של 5.7 מיליון שקל (לאחר הפסד של 9 מיליון שקל ב-2008).

אסיפת בעלי האג"ח תתכנס לאחר שבחודש שעבר ביקשה החברה למנות נציגות לבעלי האג"ח בניסיון לגבש יחד הסדר חוב. אז חשפה החברה את דו"ח תזרים המזומנים החזוי שלה, בו הסבירה כי "נטל התשלומים הרובץ עליה במתכונתו הנוכחית אינו תואם את יכולת ההחזר של החברה", וכי היא זקוקה להגדיל את מסגרות האשראי שלה או לפרוס מחדש את התחייבויותיה. עוד הסבירה כי רק שיפור בפעילותה העסקי לא יהיה מספיק כדי לפרוע את כל התחייבויותיה.

אג"ח ב-60 מ' ש'

מהנתונים שצירפה פלג ניא לדו"ח עלה כי בעוד כשנה יחסרו לה כמיליון שקל להחזר חובות האג"ח, ובעוד כשנתיים יחסרו כ-8 מיליון שקל. הסכום הכולל של סדרת האג"ח שלה כ-60 מיליון שקל.

בעלי השליטה הנוכחיים בחברה רכשו את השליטה בחברת ניא הבורסאית בתחילת 2005 ומיזגו אותה עם פלג תעשיות, כדי לשקמה ממספר שנים של "התעללות" בחברה מידיהם של יעקב גוטווין ושרון לאופמן, שנטלו הלוואות נון ריקורס מבנק הפועלים לרכישת השליטה בה ו"חלבו" אותה באמצעות משכורות מנופחות וחלוקת דיבידנדים, בזמן שהחברה צברה הפסדים כבדים.

כונסי הנכסים מטעם הבנק מונו באפריל 2004, לאחר שהבעלים הקודמים חדלו מלפרוע הלוואות בהיקף של 41 מיליון שקל, שהעמיד להם הבנק שלוש שנים קודם לכן, למימון רכישת מניות ניא מידי ניסים בכר (ללא בטחונות למעט המניות הנרכשות עצמן). זמן קצר קודם למינוי הכונסים, הצליח הבנק לטרפד עסקה להעברת השליטה בניא לידי שרגא ברוש, תמורת 6.5 מיליון שקל בלבד.

צרו איתנו קשר *5988