הבלוף הגדול של מנהלי ההשקעות

על כל הסודות שדליפתם לציבור תגרום למנהלי השקעות לא מעטים אי נוחות רבה

בין קוסמים נכרתה ברית בלתי פורמאלית לפיה הם שומרים את סודות התעשייה וימנעו מחשיפתם לגורמים חיצוניים. גם בתעשיית ניהול ההשקעות בה אני פועל, יש סודות שדליפתם לציבור עשויה לגרום לקברניטי הענף ומנהלי השקעות לא מעטים, אי נוחות קשה.

ככל שנחשפתי לממדי התופעה והשלכותיה כך עלתה בי תחושת המיאוס, וכשהגיעו מים עד נפש החלטתי לפעול ולשתף את כולכם בבלוף הגדול.

דמי הניהול השנתיים של קרן נאמנות המשקיעה במניות ינועו בין 2.5%-3.5% ובקרן המרכזת השקעה באג"ח קונצרני בין 1%-2%, ללא תלות בגודל התיק.

לעומת זאת, דמי הניהול תיק סטנדרטי מנוהל יעמדו על 1.2% בלבד, ובתיקים הגדולים ממיליון שקלים, דמי הניהול נמוכים אף יותר. כשאלה הם הנתונים, צץ במוחם הקודח של היזמים רעיון מבריק ניהול תיק השקעות באמצעות קרנות הנאמנות של הבית. כך ניתן לגבות גם דמי ניהול על התיק ובנוסף דמי ניהול על קרנות הנאמנות, ולמעשה ניתן להשליש את הפדיון שיתקבל מדמי הניהול, לקופת בית ההשקעות.

הפטנט המופלא התפשט כאש בשדה קוצים, ועד מהרה פעלו בשיטה מרבית מנהלי ההשקעות הגדולים והמוכרים בישראל. הרשות לני"ע נדרשה לסוגיית הגזלה, ובראשית השנה שעברה החליטה שלא לאפשר עוד כפל דמי ניהול, כך שהסכום המושקע בקרנות נאמנות לא יזכה את מנהל התיקים בדמי ניהול נוספים מעבר למשולם בקרן עצמה.

עוד חייבה הרשות את בתי ההשקעות לציין במפורש בדו"ח החודשי ללקוח מהו סך דמי הניהול שנגבה ממנו בקרנות הנאמנות שבתיק.

טיפולה של הרשות לני"ע הצליח להוציא במעט את האוויר מהבלון אך זו לא פגעה לחלוטין בכדאיותה של השיטה. מנהלי ההשקעות מכירים בעובדה שמרבית הלקוחות לא מבינים דבר וחצי דבר באופן ניהול תיק ההשקעות שלהם והעלויות בגינו.

על כן רכיב משמעותי מתיקי ההשקעות של לקוחות רבים מושקע היום באמצעות קרנות נאמנות, כך שדמי הניהול הממוצעים גבוהים עד כדי 2% ויותר, כפול מאלה הנהוגים בתיק המנוהל ללא קרנות כלל.

אז למי זה כדאי?

באופן לא מפתיע היחיד שמרוויח מהשיטה הוא בית ההשקעות. מעבר לגידול המשמעותי בהכנסות מדמי ניהול ישנו גם קיטון ניכר בהוצאות התפעול, כיוון שהכסף בפועל מנוהל ע"י מנהלי הקרנות ומנהל תיקים אחד יכול "לטפל" במספר רב יותר של לקוחות, כאשר כל תפקידו הוא לנתב את הכסף ולחלק אותו בין קרנות הנאמנות השונות. השיטה גם מונעת מהלקוחות את החשיפה לפירוט ניירות הערך בתיק ופעילות הקניה והמכירה בזמן אמת, ומידת המעורבות הנמוכה שלהם מקטינה את החיכוך מול מנהלי התיקים.

איך מוכרים את הבלוף?

בקלות. המשווק לא יפרט באוזני הלקוח הפוטנציאלי את דמי הניהול שישולמו בקרנות הנאמנות, אלא רק על דמי הניהול שיגבו בשאר התיק. בתיקים המושקעים ברכיב משמעותי של קרנות נאמנות דמי הניהול שיוצגו בעיני הלקוח יהיו נמוכים ביותר, ובתיקי קרנות נאמנות בלבד עשוי המשווק אפילו להציג ללקוח מצג שווא חמור לפיו אין גביית דמי ניהול כלל.
דרך מתוחכמת למכור את הפטנט נשענת על רעיון הפיזור.

ניהול השקעות באמצעות קרנות נאמנות מאפשר פיזור רחב יותר ועל כך אין חולק. הוכחה מתמטית חשובה מראה שפיזור תיק מניות על מגוון רחב של ניירות ערך יוריד את התנודתיות ולא יפגע בתוחלת התשואה הנהוגה במדד המניות כולו, וכשמגיעים לפיזור של 20 מניות לא ניתן עוד להוריד את התנודתיות בתיק גם אם נפזר באמצעות ניירות ערך נוספים.

השקעה בסך 5000 שקלים בכל אחת מ-20 מניות שונות, תספיק לפיזור נאות של תיק מניות בן מאה אלף שקלים בלבד, ופיזור גבוה יותר לא יטייב את ההשקעה. ההיפך הוא הנכון, פיזור יתר ימנע ממנהל ההשקעות להשפיע בקבלת החלטות על תוצאות ההשקעה לאורך זמן, והשקעה מפוזרת מדי משולה להשקעה במדד כולו.

השיטה הזולה ביותר להשיג את תשואת המדד היא השקעה באמצעות תעודת סל ולא באמצעות קרן נאמנות. לפיכך אלמנט הפיזור המושג בהשקעה בקרנות הוא תירוץ שיווקי ותו לא, משולל יסודות כלכליים ומתמטיים.

השלכות העוקץ

במאמריי אני נותן את הדעת על נושאים שעשויים לשפר במשהו את תשואת ההשקעה של קוראיי. הפעם הצגתי האפשרות לשפר את התשואה אולי באחוז אחד שלם לשנה. תיק בסך מיליון ₪ המניב תשואה של 8% ברוטו לפני חיוב דמי ניהול, יניב למשקיע 176,304 שקלים נוספים בעשר שנות השקעה, במידה ודמי הניהול ירדו מ-2% לאחוז אחד.

בתיק ההשקעות שלכם תוכלו לזהות בקלות את קרנות נאמנות: ניירות ערך ששמם מתחיל בשם בית ההשקעות המנהל את התיק, וניירות ערך שמספר הנייר שלהם מתחיל בספרות 510, 511, ו-512. אם זיהיתם שגם את תמימותכם ניצלו עד היום, הורו למנהל התיקים לשנות את שיטת ההשקעה ללא קרנות נאמנות מעתה.

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי חשוב ויעיל לצרכיו של משקיע קטן ושל משקיע שלא מוכן לייפות את כוחו של גורם זר לפעילות בחשבון הבנק. אם בתיק שלך כמה מאות אלפי שקלים והחלטת להעביר את הניהול למנהל תיקים, אזי אין כל הצדקה להשקיע באמצעותם של קרנות.

  1. אלדר גנזל הוא מנכ"ל אסטרטג בית השקעות
  2. eldar@astrateginvest.co.il

האמור אינו מהווה המלצה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם והעושה זאת פועל על דעתו בלבד

צרו איתנו קשר *5988